Pierwsza dama polskiej filozofii. Profesor Barbara Skarga. Doctor honoris causa UMK

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro

Czas prezentacji: 30 stycznia – 29 lutego 2020

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Wystawe wspierają: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w Warszawie, Instytut Francuski w Polsce oraz Instytut Filozofii i Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

Otwarcie wystawy: 30 stycznia 2020 r. o godz. 12:00

Wystawa pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Z okazji 100-lecia urodzin prof. Barbary Skargi, 20. rocznicy nadania doktoratu honoris causa UMK oraz 10 rocznicy śmierci.

Ekspozycja prezentuje sylwetkę prof. Barbary Skargi. Na wystawie zostaną wyeksponowane materiały archiwalne, publikacje, odznaczenia i ordery pochodzące ze zbiorów Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, a także Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz z kolekcji prywatnej prof. Katarzyny Skarżanki, bliskiej krewnej prof. Skargi. Otwarciu będzie towarzyszył wykład prof. Joanny Nowicki z Uniwersytetu w Cergy-Pontoise na temat znaczenia prof. Skargi dla intelektualistów francuskich. Wystawę wspierają: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w Warszawie, Instytut Francuski w Polsce oraz Instytut Filozofii i Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu.    

prof. Barbara Skarga (1919-2009) – profesor nauk humanistycznych, specjalizująca się w historii filozofii polskiej oraz nowożytnej filozofii francuskiej, badaniu „formacji intelektualnych”, tematyce metafizycznej, a także analizie zagadnień o charakterze moralnym i obywatelskim, takich jak sprawiedliwość, wolność, godność, wierność, odpowiedzialność. 

Przed wojną Barbara Skarga rozpoczęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po zamknięciu uczelni w 1940 r. kontynuowała naukę konspiracyjnie, zdając wszystkie egzaminy do roku 1944 r. W czasie okupacji, pod pseudonimem Ewa, pełniła różne funkcje w Armii Krajowej okręgu wileńskiego. We wrześniu 1944 r. została aresztowana przez władze radzieckie i skazana na 10 lat obozu pracy w głębi ZSRR. Po powrocie do kraju zamieszkała w Warszawie. Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie także uzyskała stopień doktora (1961). Od 1956 r. była związana z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 1988 roku nadano jej tytuł profesora zwyczajnego. 

W okresie przed i po wprowadzeniu stanu wojennego prof. Skarga przewodniczyła Komitetowi Nauk Filozoficznych PAN, organizując pomoc dla internowanych kolegów-filozofów. Do lat 90-tych z przyczyn politycznych miała zakaz pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim.  Była m.in. członkiem-założycielem konspiracyjnego Towarzystwa Kursów Naukowych, członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, współuczestniczką prac Warszawskiej Szkoły Historii Idei, redaktorem naczelnym pisma „Etyka” i członkiem kolegiów redakcyjnych kilku periodyków filozoficznych. W 1995 r. za działalność w AK i zasługi dla polskiej została nauki uhonorowana Orderem Orła Białego. W r. 2000 otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest laureatką wielu nagród naukowych, literackich, odznaczeń i medali.

(wykorzystano: wstęp do Inwentarza Archiwum B. Skargi Połączonych Bibliotek WFiS UW oraz IFiS PAN)

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/183653436362706/


Wołanie z Wołynia – 25-lecie działalności wydawniczej

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Czas prezentacji: 23 stycznia – 1 marca 2020

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Otwarcie wystawy: 23 stycznia 2020 r. o godz. 13:00

„Wołanie z Wołynia”, początkowo pismo parafialne parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu na Wołyniu wydawane w językach polskim i ukraińskim, a od lat dwumiesięcznik religijno-społeczny Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej jest dzisiaj jedynym czasopismem katolickim wydawanym po polsku na Ukrainie, istniejącym tak długo i podejmującym obok zagadnień życia dzisiejszego Kościoła, problematykę dziedzictwa religijno-kulturowego diecezji łuckiej i Wołynia. W Bibliotece „Wołania z Wołynia” utworzonej w 1996 r. ukazało się 140 tytułów książek na temat życia współczesnego i dziejów rozległej niegdyś diecezji łuckiej. 

Twórcą Stowarzyszenia „Wołanie z Wołynia”, założycielem i redaktorem naczelnym pisma i wydawnictwa jest ks. kan. Witold Józef Kowalów (Vitold-Yosif Kovaliv) od 1992 r. proboszcz, a obecnie rezydent parafii    w Ostrogu. Jest pierwszym kapłanem archidiecezji krakowskiej, który zaraz po święceniach wyjechał na apel ks. abpa Mariana Jaworskiego Metropolity Lwowskiego do pracy duszpasterskiej na wschód. Remontował powierzone sobie kościoły w Ostrogu, Zdołbunowie, Klewaniu i Kuniowie, w czym dużą rolę odegrało wydawnictwo mające czytelników i w Polsce. Stał się aktywnym uczestnikiem i świadkiem odradzania struktur archidiecezji lwowskiej i diecezji łuckiej, a dzisiaj troszczy się o kształt katolickich mass-mediów i formowanie przez nie katolików i niekatolików. Marzy, by jego własna biblioteka i archiwum, wpisujące się w bogatą historię bibliotek kresowych mogły służyć obecnym i przyszłym katolikom Wołynia. 

Na temat pisma i Biblioteki „Wołania z Wołynia” mówi: „Celem tych tekstów jest ocalenie przed zapomnieniem chociaż części wołyńskiego dziedzictwa. Żyli i mieszkają tutaj wspaniali ludzie różnych nacji i wyznań. Wołyń posiada piękną historię i kulturę. Warto bliżej je poznawać i dzielić się tym dziedzictwem z innymi”. 

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/2853203861467606/


O pożytkach z ksiąg cyfrowych

O pożytkach z ksiąg cyfrowychMiejsce wystawy: https://expo.bu.umk.pl/s/o-pozytkach-z-ksiag-cyfrowych/page/witamy

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kuratorzy wystawy: dr Marta Czyżak & dr Dominik M. Piotrowski

Wystawa skierowana jest do studentów historii, historii sztuki, archiwistyki, adeptów nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz wszystkich zainteresowanych spuścizną rękopiśmienną średniowiecza. 

Przedstawione trzy opowieści to przykładowe fabuły osnute w oparciu o 14 wybranych rękopisów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 

Wystawa prezentuje bogactwo treści i dekoracji średniowiecznych kodeksów. Pokazuje możliwości badawcze jakie oferują rękopisy tak w zakresie swej (niejednokrotnie!) różnorodnej zawartości, jak zdobień, opraw oraz zmiennych kolei losów. 

Ekspozycja bazuje na kolekcji rękopisów średniowiecznych digitalizowanych w ramach projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju oraz aplikacji Omeka S.

 


FOTO impresje

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro

Czas prezentacji: 15 grudnia 2019 – 15 stycznia 2020

Organizatorzy: Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i jej Przyjaciół oraz Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Niezwykła wystawa fotograficzna, będącą efektem finalnym wielu godzin spędzonych w terenie, przeżyciem mnóstwa różnych przygód a wszystko to po to, by uwiecznić to, co piękne w naturze. Na zdjęciach "świat roślin" zachwyca lekkością i ulotnością, które niełatwo jest uchwycić w kadrze. Ujęcia te ukazują piękno przyrody, zachęcając do częstszego i świadomego z nią kontaktu.  Dzięki tej wyjątkowej wystawie możemy zobaczyć świat w taki sposób, w jaki widzą go osoby z niepełnosprawnościami. Podopieczni fundacji pokazali fascynujący świat, do którego na co dzień nie mamy dostępu. Czasami mijamy go w pośpiechu, nie zdając sobie sprawy z jego istnienia tuż obok nas i roli, jaką odgrywa w naszym życiu. Charakter tych prac jest absolutnie niepowtarzalny. We wszystkich zamknięte są emocje i talent ich autorów. To jest często sposób na komunikowanie się z resztą świata, wyrażanie emocji, ale także realizowanie swoich pasji. Autorami fotografii są: Aleksander Biernacki, Tomasz Dymski, Łukasz Krzywdziński, Malwina Młynarczyk i Szymon Pawlicki.

Szymon Pawlicki (ur. 1999). W Dorotowie działa od 2010 r. Uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 26 w Toruniu. Czerpie dużą radość występując przed publicznością. Od 2011 r. jest aktywnym uczestnikiem zajęć teatralnych w Młodzieżowym Domu Kultury. Od 2017 r. występuje w teatrze Dorotkowa: „Czy TAK, czy NIE?”. Jest miłośnikiem muzyki, lubi sport, biegi i grę w koszykówkę.  

Tomasz Dymski (ur. 1988). Pracuje w Dorotkowe od 2014 r. Absolwent Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Toruniu, Gimnazjum nr 19 w Toruniu i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 26. Po zakończonej edukacji uczestniczył w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Arkadia” w Toruniu. Tomasz jest pracowity, punktualny i obowiązkowy. Jego pasją są książki, gry komputerowe i muzyka.


Aleksander Biernacki (ur. 1995). Z Dorotkowem od 2016 r. Absolwent Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu. Uczestnik Warsztatów Integracyjnych Fundacji „Daj Szansę”. Pracownik Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Interesuje się muzyką, fotografią i sportem.


Łukasz Krzywdziński (ur. 2003). Z Dorotkowem od 2011 r. Uczestnik zajęć indywidualnych i grupowych m.in. z zakresu arteterapii i fotografii. Uczeń Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu. Uwielbia muzykę i gry komputerowe.


Malwina Młynarczyk (ur. 2000). Z Dorotkowem od 2013 r. Uczennica Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 26 w Toruniu. Uczestniczka zajęć teatralnych Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu oraz uczestniczka toruńskiego, międzyszkolnego projektu fotograficznego „Bydgoskie – widzi mi się”. Jej pasją są podróże, poznawanie nowych przyjaciół i fotografia.
 


AB ORIENTE LUX. Malarstwo Mirosława Rusinka

AB ORIENTE LUXMiejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Czas prezentacji: 12 października – 8 listopada 2019

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kurator: Anna Walkowska

Patronat: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Otwarcie wystawy: 12 października 2019 r. o godz. 15:00

Mirosław Rusinek ukończył Liceum Plastyczne w Rzeszowie z dyplomem snycerstwa. W 2003 r. uzyskał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka. Do 2004 roku tworzył głównie monumentalne formy abstrakcyjne. W późniejszym okresie mniejsze kompozycje aktów wpisanych w różnorodne tła oraz pejzaże. Początkowo mniejsze struktury zyskują z czasem majestatyczne rozmiary oraz wyjątkową i rozpoznawalną formę. Ma to związek z fascynacją malarstwem materii, którym autor zajmował się jeszcze na studiach. Właśnie te doświadczenia, w połączeniu z tematyką nieabstrakcyjną w treści, dały rezultat szczególnych możliwości fakturalnych w jego malarstwie. Rusinek chętnie przyznaje się do związku ze spuścizną koloryzmu polskiego i rozwija ten nurt u siebie, poszerzając go o nowe formalne i ideowe treści. Mieszka i tworzy w Rzeszowie, gdzie zajmuje się również pracą pedagogiczną jako nauczyciel malarstwa i rysunku w Zespole Szkół Plastycznych. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju oraz we Włoszech, USA, Brazylii, Meksyku, Niemczech, Luksemburgu, Australii, Japonii, Francji i Czechach. W 2012 r. został laureatem nagrody fundacji Lamia w Rumunii.

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/407743313214053/


Manuskrypty od VI do XVIII wieku. Część wspólnego dziedzictwa Bałkanów

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Czas prezentacji: 18 czerwca – 31 sierpnia 2019

Organizatorzy: Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, Katedra Bałkanistyki na Wydziale Filologicznym UMK, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Otwarcie wystawy: 18 czerwca 2019 r. o godz. 13:00

Wystawa fotograficzna prezentująca najznamienitsze przykłady sztuki rękopiśmiennej od VI do XVIII wieku z kultury narodów bałkańskich.

Na Półwyspie Bałkańskim zarówno starożytność, jak i średniowiecze pozostawiły po sobie wiele śladów, które znajdują się dziś na terytorium jedenastu bałkańskich państw. Pomysłodawcą i autorem fotografii jest bułgarski fotograf Iwo Hadżimiszew. Razem z zespołem ekspertów z jedenastu państw przez ok. 10 lat podróżowali po wszystkich bałkańskich krajach, wybierając odpowiednie obiekty, fotografując i tworząc bogate opisy. Członkami zespołu było m.in. dwóch wybitnych bułgarskich znawców sztuki: badacz starożytności prof. Iwan Marazow oraz znawczyni średniowiecza prof. Aksinija Dżurowa. Bułgarski zaś mediewista prof. Georgi Minczew jest autorem polskiej redakcji tekstów, towarzyszących fotografiom. Projekt powstał, dzięki wsparciu holenderskiej fundacji „Horyzont”.

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/2929424027282007/


UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach’89

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro

Czas prezentacji: 31 maja – 31 sierpnia 2019

Organizatorzy: Społeczny Komitet „Solidarni – Toruń Pamięta” i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

Otwarcie wystawy: 31 maja 2019 r. o godz. 11:00

Okolicznościową ekspozycję tworzy zespół dokumentów ulotnych: fotografii, plakatów, afiszy, ulotek propagandowych i instruktażowych oraz czasopism niezależnych. Pochodzą one z archiwum KO „S”, które Jan Wyrowiński przekazał w darze Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w 2007 r.  Wystawę wzbogacają fotografie dokumentujące przebieg kampanii wyborczej, których autorami są Marek Gawrych, Remigiusz Stasiak i Artur Wiśniewski, uczestnicy tamtych wydarzeń. Eksponaty stanowią unikatowy, poznawczy materiał dokumentalny i ikonograficzny. Są bowiem zapisem j ęzyka, którym posługiwano się w czasie kampanii wyborów’89, wyrazem systemów wartości i poglądów politycznych środowiska UMK zaangażowanego w kampanię wyborczą KO „S”. Co więcej, są autentyczne i wiarygodne, bo pozbawione jakiegokolwiek komentarza. Odnotowują nie tylko suche fakty, ale również nieuchwytne i ulotne emocje, które towarzyszyły przełomowemu wydarzeniu w historii Polski - 4 czerwca 1989 r. odzyskaliśmy wolność.

Ekspozycja towarzyszy obchodom Jubileuszu 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r.

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/701650726959094/

Fotorelacja z wydarzenia


Harry hrabia Kessler (1868-1937)

Harry hrabia Kessler (1868-1937)Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, hol główny

Czas prezentacji: 3 kwietnia – 5 maja 2019

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oraz Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Toruniu

Otwarcie wystawy: 3 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30

 

Tytułowym bohaterem ekspozycji jest dyplomata, mecenas sztuki, autor pasjonujących dzienników - Harry hrabia Kessler (1868-1937). Kessler znał i doprowadził do uwolnienia marszałka Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu i był pierwszym kierownikiem poselstwa niemieckiego w wolnej Warszawie w 1918 roku. Wystawa została przygotowana przez ambasadę Niemiec w Polsce, Harry-Kessler-Gesellschaft oraz Deutsches Literaturarchiv Marbach. Otwarcie wystawy odbędzie się w obecności attache kulturalnego ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/642968386155021/


ŁUKASZ ROGIŃSKI: Słowo – Obraz – Materia. Prace inspirowane dziełem M. Bułhakowa Mistrz i Małgorzata

ŁUKASZ ROGIŃSKI: Słowo – Obraz – Materia. Prace inspirowane dziełem M. Bułhakowa Mistrz i MałgorzataMiejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro

Czas prezentacji: 29 marca – 30 kwietnia 2019

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kuratorzy wystawy: Jan Kotłowski, Elżbieta Hudzik

Otwarcie wystawy: 29 marca 2019, godz. 13.00

 

Karty powieści Michała Bułhakowa, które tak zainspirowały Łukasza Rogińskiego, pełne są niecodziennych historii i niezwykłych postaci: szatana Wolganda, czarnego, gadającego, chodzącego na tylnych łapach kota Behemota, przeżywającego artystyczne i miłosne męki Mistrza.  Wielowymiarowo wykreowana została także tytułowa Małgorzata – kobieta piękna, inteligentna, odważna, wyjątkowa. Galerię tych postaci możemy oglądać na stworzonych przez Łukasza Rogińskiego ilustracjach do powieści Mistrz i Małgorzata.

Łukasz Rogiński, w swych pracach ilustrujących prozę Bułhakowa, jak się wydaje, starał się być wierny klimatowi tajemniczości jaki stworzył autor literackiego arcydzieła. Żeby osiągnąć odpowiednie efekty plastyczne posłużył się dość skomplikowaną techniką własną.  Sięgnął w tym celu do tradycyjnej tureckiej sztuki zdobienia papieru poprzez przenoszenie na papier wzorów tworzonych przy pomocy farb rozprowadzonych pędzelkami i patyczkami na wodzie zagęszczonej tłustą substancją – „marmurkowanie”. Papier ozdobiony w technice ebru nazywany jest również papierem tureckim lub papierem marmurkowym. Tyle tylko, że w cyklu „Bułhakowskim” Łukasz Rogiński zamiast papieru użył kawałków materiału, tkanin, które sam barwił i zdobił w różne motywy, wzory.

Jak sam mówi, najważniejsza czynność to barwienie materiału, który daje klimat całej wystawie. Następnie notuje pomysły kompozycyjne, zaprzyjaźnia się z bohaterami książki, rysuje ich charakterystykę psychologiczną. W pierwszych szkicach buduje postacie i kompozycje, buduje akcje. Składając w kompozycję, nakleja postacie na kartony-podkłady. Korygując wyniki używa farbki, akwareli, ołówka. Dla każdego, kto czytał powieść Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa, może być frapujące porównanie własnej wizji akcji i postaci tej powieści z wyobrażeniem plastycznym autora wystawy.

Łukasz Rogiński urodził się w Wilnie w 1936 r. w rodzinie artystycznej. Oboje rodzice byli artystami malarzami, a jego wuj Stanisław Żukowski (1911-1983) to znany wileńsko-gdański grafik. Rogiński studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w latach 1954-1960. Dyplom uzyskał na Wydziale Malarstwa w pracowni Piotra Potworowskiego. Od 1961 r. członek Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczestniczył w licznych wystawach okręgowych, ogólnopolskich, międzynarodowych; miał kilkanaście wystaw indywidualnych. Na początku uprawiał przede wszystkim grafikę artystyczną i malarstwo, później zajmował się głównie ceramiką. Projektował i realizował m.in. fasady kamieniczek przy ul. Grobla i ul. Szerokiej w Gdańsku (1969) oraz fontannę na Skwerze Kościuszki w Gdyni (1974). Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w graficznych konkursach krajowych i międzynarodowych. Z czasem porzucił grafikę, jednak nie zaprzestał działalności artystycznej. W 1989 roku zajął się ceramiką, prowadząc warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Jego prace otrzymali m.in. Jan Paweł II, Czesław Miłosz, Jan Nowak Jeziorański, Margaret Thatcher, Edward Kennedy, Jane Fonda. Był wielokrotnie nagradzany. Odznaczony odznaką „Za zasługi dla Gdańska”, Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” oraz nagrodami Prezydenta Miasta Gdańska i Burmistrza Turku (Finlandia). W dziedzinie artystycznej chętnie eksperymentuje, ciągle poszukuje nowych środków wyrazu, nowych technologii i technik plastycznych.

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/1983145268474215/


WCZORAJ I DZIŚ Malarstwo i grafika BOGDANA PRZYBYLIŃSKIEGO

WCZORAJ I DZIŚ Malarstwo i grafika BOGDANA PRZYBYLIŃSKIEGOMiejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Czas prezentacji: 8 – 31 marca 2019

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kuratorzy wystawy: Elżbieta Hudzik, Jan Kotłowski

Otwarcie wystawy: 8 marca 2019 r., godz. 13.00

 

Krąg tematyczny prac tworzących tę wystawę wyznaczają w gruncie rzeczy dwa wątki - najbliższa mi osoba - żona, oraz naturalny kontekst, w którym do końca swych dni przebywała - ogród i jego zieleń. Żona Emilia, często inspirująca też i tworząca klimat sprzyjający powstawaniu prac, jest tu obecna w kilku jej portretach, szczególnie obrazach olejnych. Są tu też szkice i impresje z natury, pewne interpretacje, których stylistyczne zróżnicowania są wynikiem niejednakowych tendencji formalnych pojawiających się w poszczególnych okresach. Prace te powstawały bowiem na przestrzeni wielu lat. Są wczesne widoki domu żony, wątki lasu, fragmenty drzew, kwiaty, wcześniejsze szkice portretowe żony, moje własne i syna. Warsztatowo są to prace akwarelowe, olejne, rysunki, ale także z obszaru grafiki, w tym również serigrafii, mojej ulubionej, szczególnie w latach siedemdziesiątych, technice. Odbiór natury, reakcje na jej wizualne, nieograniczone bogactwo, wyrażają środki plastyczne, takie które są mi bliskie i w moim przekonaniu są emanacją mojej naturalnej wrażliwości i temperamentu. Obok drobnej plamy barwnej sugerującej związki z impresjonizmem, poprzez pewne uproszczenia form tworzących bardziej zgeometryzowaną strukturę powierzchni, wskazujące na obecność kubistycznego stylu, poprzez pewnego rozluźnienia, obecność gestu i swobodniejszego ruchu ręki, mogącego przypominać okres secesji, do posługiwania się linią i coraz pełniejszej jej obecności w kolejnych kompozycjach, aż do całkowitego jej zadomowienia się w mojej plastyce. Mogę powiedzieć, że linia właśnie tworzy charakter moich prac z ostatniego okresu. Linia oglądana z dużego dystansu, będąca cienką kreską, poprzez zbliżenia nabierająca grubości, aż do oglądanej z bliska, staje się szeroką ciężką linią zdolną wyrazić duże emocjonalne napięcia. Dynamiczne linie umożliwiają mi wyrażenie ruchu. Mają też ważną dla mnie cechę: będąc emanacją naturalnych napięć dystansują od naturalizmu, są kontrastem wobec chłodnej, wywołanej mechanizmem dosłowności. Dotyczy to zarówno wizerunków postaci, jak i motywów roślinnych. W sumie ten zestaw bardziej realistycznych prac jest wynikiem retrospektywnego spojrzenia, zawierającego też osoby mi bliskie. 

Dziękuję serdecznie organizatorom, Janowi Kotłowskiemu i Elżbiecie Hudzik, za sugestie tematyczne i realizację wystawy.

Bogdan Przybyliński

 

Bogdan Przybyliński - profesor zwyczajny, grafik, rysownik, malarz i pedagog, absolwent i emerytowany pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1961 r. w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. W 1970 r. zorganizował w Zakładzie Grafiki WSP UMK istniejącą do dziś, pierwszą w Polsce pracownię serigrafii. Był współzałożycielem studenckiej grupy „3/59”. Od 1962 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bydgoskiego. Miał ponad 40 wystaw indywidualnych, brał udział w ok. 270 wystawach środowiskowych, grupowych (w tym Grupy Toruńskiej) i ogólnopolskich - zarówno w kraju, jak i za granicą (w 30 krajach). Wykształcił liczne grono magistrantów, promował wiele prac doktorskich, recenzował twórczość wielu artystów zdobywających kolejne tytuły naukowe. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. Pasjonat grafiki, szczególnie serigrafii, a w późniejszym okresie grafiki cyfrowej. Malował także obrazy olejne, w tym przede wszystkim portrety. Chętnie portretował swoich mistrzów np. Niesiołowskiego i Borysowskiego oraz kolejnych rektorów UMK, a także Honorowych Obywateli Torunia, zdobiących obecnie Salę Posiedzeń Rady Miejskiej.

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/1019237318266990/


Koń jaki jest, każdy widzi. Dzieje weterynarii na Kujawach i Pomorzu oraz w tradycji szkoły wileńskiej

Koń jaki jest, każdy widzi. Dzieje weterynarii na Kujawach i Pomorzu oraz w tradycji szkoły wileńskiejMiejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, I piętro

Czas prezentacji: 15 stycznia - 28 lutego 2019

Organizatorzy: Centrum Weterynarii UMK, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kuratorzy wystawy: dr Julia Możdżeń, Elżbieta Hudzik, Lidia Gerc, dr n. wet. Jarosław Sobolewski. Opracowanie graficzne: Hana Sierdzińska 

Otwarcie wystawy: 15 stycznia 2019 r., godz. 11.00

Sesja historii medycyny weterynaryjnej: 15 stycznia 2019 r., godz. 12.00 – 15.30, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sala audytoryjna nr 8

 

Ekspozycja ma charakter okolicznościowy i powstała w związku z otwarciem w 2018 r. kierunku weterynaria w ramach Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy UMK. Historyczne zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (BU UMK) o tematyce weterynaryjnej okazały się zaskakująco bogate i różnorodne. Ideą przewodnią Autorów wystawy jest pokazanie rozwoju historycznego piśmiennictwa i myśli dotyczącej lecznictwa zwierząt hodowlanych na przestrzeni wieków w oparciu o zbiory BU UMK. Z drugiej strony pragną ukazać historyczne podwaliny szkolnictwa weterynaryjnego nowo utworzonego kierunku studiów.

Na wystawie prezentowane są cenne obiekty z kolekcji Zbiorów Specjalnych BU UMK – głównie stare druki (XV–XVIII w.), grafika (XVII–I poł. XX w.) i rękopisy (XVI w.), ale także rzadkie XIX-wieczne wydania dzieł lekarzy weterynarii. Obrazują one regionalny charakter zbiorów pochodzących głównie z terenu Polski północnej – Pomorza, Kujaw i krajów nadbałtyckich. Dzieje tych regionów wpłynęły na charakter zachowanych księgozbiorów, wśród których przeważa fachowa literatura niemieckojęzyczna z zakresu weterynarii. Zbiory biblioteczne skonfrontowano z obiektami muzealnymi użyczonymi dzięki uprzejmości Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Sali Tradycji i Historii Służby Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy, a także Muzeum Narodowego w Krakowie.

Pierwsza część wystawy prezentuje dzieła piśmiennictwa historycznego ukazujące postęp w dziedzinie myśli i nauki o lecznictwie zwierząt, jaki dokonał się w Europie od starożytności do epoki oświecenia. W zbiorach BU UMK odnajdziemy słynne dzieła francuskich pionierów w zakresie medycyny weterynaryjnej koni i bydła – Gasparda Sauniera (1663-1748), Claude’a Bourgelata (1712-1772), Philippa-Etienne’a Lafosse’a (1738-1820), Johanna Wolsteina (1738-1820), a także przykłady na ich oświeceniową recepcję w XVIII-wiecznej Polsce. Reprezentują ją głównie dzieła Krzysztofa Kluka (1739-1796) i dziewięciotomowa encyklopedia – Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt (1788-1793). Prezentowane książki pochodzą z tzw. zbiorów zabezpieczonych, głównie z terenów Polski północnej, ale także z Górnego Śląska. Najciekawsze proweniencje dotyczą przede wszystkim druków związanych z profilaktyką przeciwepidemiologiczną i hodowlą zwierząt gospodarskich. Pochodzą one m.in. z Akademii Rolniczej Greifswald-Eldena, poniemieckich urzędów ziemskich czy szkół medycznych w Szczecinie, Koszalinie i Elblągu oraz z instytucji muzealnych i literackich w Mitawie. Liczne opracowania poświęcone lecznictwu koni są przykładami proweniencji „podworskiej” (np. pałacu w Koszęcinie; wileńskiego rodu Szyrynów) i mieszczańskiej (np. Jakub Zabler z Torunia).

Są one świadectwem ogromnej roli, jaką pełniły zwierzęta w kulturze i życiu codziennym mieszkańców tych ziem. Aby lepiej zilustrować społeczno-kulturowy kontekst funkcjonowania zwierząt w codziennym życiu człowieka, wykorzystano zabytkowe obiekty ze Zbiorów Graficznych BU UMK.
Autorzy wystawy pragną zwrócić uwagę nie tylko na historyczny rozwój medycyny weterynaryjnej (od wierzeń ludowych i myśli starożytnych po okres nowożytnej medycyny), ale także na aspekty moralne i religijne związane z traktowaniem zwierząt w dawnych wiekach, które ukształtowały dzisiejszą etykę zawodową lekarzy weterynarii. Dlatego też prezentujemy dzieła poświęcone rozważaniom nad istnieniem duszy zwierzęcej, zagadnieniem odczuwania przez nie emocji i bólu oraz traktaty pokazujące pierwsze eksperymenty związane z elektrycznością ciała zwierzęcego (Alojzy Luigi Galvani).

Druga część wystawy prezentuje obiekty związane z rozwojem zawodu weterynarza w XIX i XX wieku. Pokazano rozwój praktyki medycznej w zakresie sporządzania leków i narzędzi weterynaryjnych. Na przykładzie Torunia omówiono urzędową działalność lekarzy weterynarii w służbie policyjnej, zapobiegającej rozprzestrzenianiu się chorób odzwierzęcych. Zagadnienie to przedstawiono przy wykorzystaniu zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu. Zaprezentowano osiągnięcia i sylwetki lekarzy medycyny weterynaryjnej szczególnie zasłużonych dla tego miasta. Kształcili się oni głównie w Berlinie, Getyndze i Lwowie. 

Powstanie Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wywieźć należy z tradycji tzw. szkoły wileńskiej i działalności polskich lekarzy weterynarii przy Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie. W 1945 r., przy nowo kształtującym się Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, planowano bowiem utworzyć „wydział weterynarii i hodowli”. Zamierzenie to udało się jednak zrealizować dopiero dziś. 

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/1974118296028528/


Ad maiora natus sum. Droga do świętości Stanisława Kostki SJ (1550–1568)

Ad maiora natus sum. Droga do świętości Stanisława Kostki SJ (1550-1568Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, I piętro

Czas prezentacji: 13 listopada – 9 grudnia 2018

Organizatorzy: Towarzystwo Jezusowe w Toruniu, Dom Zakonny OO. Jezuitów w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kuratorzy wystawy: dr Marta Czyżak, starszy kustosz dyplomowany Kamila Maj

Konsultacja: dr Michał Białkowski

Otwarcie wystawy: 13 listopada 2018 r., godz. 12.00

Konferencja naukowa: 13 listopada 2018 r., godz. 10.00 – 14.30, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sala audytoryjna nr 8

 

Konferencja „Ad maiora natus sum”. Droga do świętości Stanisława Kostki SJ (1550-1568) i towarzysząca jej wystawa zostały przygotowane z okazji ogłoszonego przez Episkopat Polski Roku Świętego Stanisława Kostki.  

Wystawa ukazuje znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu publikacje związane ze Świętym, który pomimo sprzeciwu możnych rodziców i swego środowiska nie bał się zrealizować odkrytego powołania: „uwierzył w miłość Boga i całym sobą na nią odpowiedział” (z listu Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki).
Ekspozycja składa się z dwóch części. W pierwszej ukazano żywoty Świętego, m. in.: siódme wydanie "Żywotów Świętych" Piotra Skargi (Kraków 1610) z dołączonym po raz pierwszy Żywotem błogosławionego Stanisława Kostki oraz Daniela Bartoldiego "O żywocie i cudach błogosławionego Stanisława Kostki" (przekład Wojciecha Tylkowskiego, Wilno 1674). Zaprezentowano także druki towarzyszące Stanisławowi w gimnazjum jezuickim w Wiedniu i w nowicjacie Towarzystwa Jezusowego w Rzymie: popularny w XVI wieku w Europie modlitewnik "Hortulus animae" (1519) zawierający bliskie mu modlitwy Maryjne oraz "Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli", poprzedzone znaną też dzisiaj modlitwą "Anima Christi". Tę część ekspozycji uzupełniają siedemnastowieczne widoki i plany miast, w których przebywał św. Stanisław: Wiednia (Matthäus  Merian, "Topographia provinciarum austriacarum…", 1649) i Rzymu (G. Bruin, F. Hogenberg, "Civitates orbis terrarum", 1606). W drugiej części ukazano dziewiętnasto i dwudziestowieczne opracowania poświęcone młodemu jezuicie, wśród nich także komiks Przemysława Wysogląda SJ "K.O.S.T.K.A" (2011).
 
Ekspozycji towarzyszą plansze ukazujące biografię i sylwetkę duchową św. Stanisława, jego indywidualną drogę do świętości: dzieciństwo w Rostkowie pod Przasnyszem, naukę w gimnazjum w Wiedniu (1564–1567), drogę z Wiednia do Rzymu (1567), pobyt w nowicjacie Towarzystwa Jezusowego przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale (1567–1568), ostatnie dni (sierpień 1568) i dynamiczny rozwój kultu Świętego. Na ostatniej planszy zaprezentowano fotografie z pieszej pielgrzymki do Rzymu, w którą – na wzór św. Stanisława – trójka przyjaciół z Torunia wyruszyła latem 2016 r.

Na planszach zostały umieszczone fotografie rękopisów, druków, rycin i pocztówek pochodzących ze zbiorów Archiwum Rzymskiego Towarzystwa Jezusowego, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wykorzystano także fotografie autorstwa Pawła Brożyniaka SJ i rysunki Przemysława Wysogląda SJ.

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/577681009330581


Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej

Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowejMiejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, hol na parterze

Czas prezentacji: 11 października – 30 października 2018

Organizator: Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu

Współorganizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

I wojna światowa była wojną masową także w aspekcie wojennej propagandy, a karty pocztowe były jej ulubionym i skutecznym instrumentem. Jako suwerenny kraj, Polska zniknęła z mapy politycznej w 1795 r. Dopiero wybuch wojny światowej wywołał żywą dyskusję: Do kogo właściwie należy Polska? Kraj nie zaliczał się do mocarstw prowadzących wojnę, ale jego terytoria odgrywały niezmiernie ważną rolę strategiczną. Celem wystawy jest umożliwienie przeglądu propagowanych wówczas wyobrażeń i różnych aspektów tzw. „sprawy polskiej”: patriotycznej autoprezentacji Polaków, sekundującej im perspektywy francuskiej oraz punktu widzenia trzech mocarstw zaborczych: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier.

Ekspozycja na 32 planszach prezentuje propagandowe kartki pocztowe z Niemiec, Austro-Węgier, Rosji, Polski i Francji, pochodzące z prywatnej kolekcji prof. Rudolfa Jaworskiego (Konstancja), uzupełnione polskimi  zbiorami bibliotecznymi i muzealnymi (Biblioteka Raczyńskich i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Muzeum Warszawy).

Na wystawie są także prezentowane polskie pocztówki z motywami patriotycznymi z okresu I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego ze Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Fotorelacja z wernisażu wystawy w serwisie Facebook


Selbstschutz na Pomorzu

Selbstschutz na PomorzuMiejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, II piętro

Czas prezentacji: 5 października – 19 października 2018

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka. Pracownia Pomorzoznawcza

1 września 1939 r. rozpoczęła się niemiecka inwazja na Polskę i od samego początku towarzyszyły jej zbrodnie na polskiej ludności. W zajętych przez Wehrmacht miejscowościach powstawały bojówki złożone z przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Przyjmowały one różne nazwy – np. Hilfspolizei, Heimwehr, Bürgerwehr (pol. „policja pomocnicza”, „straż krajowa”, „straż obywatelska”). Na bazie tych bojówek zorganizowano  paramilitarną organizację, która przyjęła nazwę Volksdeutscher Selbstschutz („Samoobrona Niemców Etnicznych”), potocznie nazywana Selbstschutzem.

Utworzona z Niemców paramilitarna organizacja miała w zarodku zdusić polski ruch oporu i przeciwdziałać rzekomym aktom terroru ze strony Polaków. Podstawą prawną powołania Selbstschutzu na tzw. ziemiach wcielonych było zarządzenie Heinricha Himmlera z 26 września 1939 r. Dowódcą Selbstschutzu na Pomorzu Gdańskim został oficer SS Ludolf von Alvensleben. Podporządkowanych mu było 6 inspektoratów obejmujących cały Okręg Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie. 

Organizacja, która miała wspomagać policję, w rzeczywistości zajmowała się wyłącznie dokonywaniem samowolnych, a później zorganizowanych egzekucji na ludności polskiej. Członkiem organizacji mógł zostać każdy volksdeutsch zdolny do służby wojskowej w wieku od 17 do 45 lat. Pomorski Selbstschutz był największy w Polsce. Należało do niego prawie 38 tys. volksdeutschów, którzy dopuścili się okrutnych zbrodni. Masowe aresztowania i egzekucje miały miejsce m. in. w Lesie Piaśnickim pod Wejherowem, „Dolinie Śmierci” w Fordonie, Barbarce pod Toruniem, Lesie Szpęgawskim pod Starogardem Gdańskim i setkach innych miejsc na terenie Pomorza Gdańskiego. 

26 listopada 1939 r., po zgładzeniu tysięcy Polaków i wykonaniu swojego zadania, samodzielny organ egzekucyjny został rozwiązany. Większa część członków Volksdeutscher Selbstschutz zasiliła szeregi SS i policji bezpieczeństwa i w większości nie odpowiedziała za zbrodnie popełnione w okupowanej Polsce.

Wystawa przygotowana w związku z odsłonięciem w Toruniu Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. 


Toruń, Polska i Europa na przestrzeni wieków...

Toruń, Polska i Europa na przestrzeni wieków...Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, parter

Czas prezentacji: Czas prezentacji: 12 kwietnia - 25 kwietnia 2018

Finisaż: 23 kwietnia 2018, godz. 13.00

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Włodzimierz Deczyński - kolekcjoner prywatny

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zaprasza na wystawę pt. „Toruń, Polska i Europa na przestrzeni wieków w zbiorach toruńskich kolekcjonerów” prezentującą toruńskie i pomorskie pamiątki, w tym rzadkie mapy regionu kujawsko-pomorskiego, plany miasta Torunia oraz mapy i atlasy Polski i Europy z okresu od XVII wieku do czasów nam współczesnych. W kolekcji można też odnaleźć przewodniki Torunia (najstarszy z 1903 roku), kalendarzyki toruńskie z okresu międzywojennego, widokówki, dokumenty, wydawnictwa i unikatowe zdjęcia. Wśród bogatych zbiorów warto  przyjrzeć się dawnym widokom toruńskich ulic, placów, budynków i porównać je z ich dzisiejszym wyglądem. 

W związku z przypadającym w tym roku 100-leciem odzyskania niepodległości, na wystawie pokazywane są również publikacje związane z marszałkiem Józefem Piłsudskim. 

Zbiory są efektem wieloletniej pasji i zainteresowań historią, szczególnie Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego, kolekcjonera prywatnego Włodzimierza Deczyńskiego. Największym rarytasem, zdaniem właściciela, jest ręcznie kolorowana piękna mapa - miedzioryt  Prus Królewskich z 1701 roku. Perełkami kolekcji są również plan Torunia z 1903 roku,  pierwszy polski plan miasta z 1921 roku, a także unikatowy zbiór planów Torunia z okresu dwudziestolecia międzywojennego, na których zaobserwować możemy zmianę nazewnictwa ulic i placów, obrazujące również rozwój miasta. W kolekcji występują też plany Torunia z okresu po II wojnie światowej, a także - często już zapomniane - z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Zbiory uzupełniają pierwsze polskie banknoty z lat dwudziestych, dokumenty, starodruki, znaczki i drobne przedmioty związane z Toruniem. Na wystawie gościnnie prezentują też swoje obiekty kolekcjonerzy: Jacek Krężelewski i Krzysztof Żebrowski. 

Wystawa została przygotowana w ramach 18. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki i będzie prezentowana do 25 kwietnia 2018 r. na parterze Biblioteki.

Wydarzenie w serwisie Facebook


Bułgarskie świątynie wiary

Bułgarskie świątynie wiaryWernisaż: 13 kwietnia 2018, godz. 13.00, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro

Czas prezentacji: Czas prezentacji: 13 kwietnia - 25 kwietnia 2018

Organizatorzy: Bułgarski Instytut Kultury, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Ekspozycja przedstawia zabytkowe prawosławne świątynie, w obrębie których rozwijały swoją działalność szkoły piśmiennicze i ikonograficzne – Klasztor Zografu na Górze Athos, skalne cerkwie w Iwanowie, Monaster Baczkowski, Monaster Przemienienia Pańskiego, Rylski Monastyr, czy Biała Cerkiew koło Samokowa. 

W Bułgarii znajduje się ponad 40 tysięcy zarejestrowanych pomników kultury – są one historycznym dziedzictwem 7 wielkich cywilizacji, które w przeszłości zamieszkiwały bułgarskie ziemie. Znaczna część tego bogactwa pochodzi z okresu rozkwitu bułgarskiego średniowiecza
i odrodzenia (IX-XIXw.). Podczas panowania cara Borysa Michała I, Bułgaria przyjęła chrześcijaństwo i stała się ziemią prawosławia i ośrodkiem duchowości. Zabytkowe prawosławne cerkwie i monastyry są dziełem znanych i nieznanych artystów – kamieniarzy, niezwykle utalentowanych budowniczych, ikonografów i snycerzy. W samych cerkwiach i ich sąsiedztwie powstały szkoły piśmiennictwa, architektury, a także szkoły plastyczne – w Atonie, Tyrnowie, Samokowie, w Rylskim Monastyrze. Działalność średniowiecznych pisarzy była źródłem bułgarskiego piśmiennictwa i języka literatury. Tłumaczyli, spisywali i rozpowszechniali oni kroniki, żywoty świętych, ewangelie, liturgie i kazania. Przyjęcie wiary i piśmiennictwo były ze sobą wzajemnie powiązane i rozwijały się w okresie I i II Carstwa Bułgarii (IX - XIV w.). Ze wsparciem oświeconych władców, monastyry utwierdzały w wierze i rozpowszechniały wiedzę wśród narodów słowiańskich. W XV-XVI wieku oświata i piśmiennictwo ocalały głównie dzięki prawosławnym świątyniom, a od wieku XVII podtrzymywały duchowne i kulturowe więzi narodu bułgarskiego ze światem chrześcijańskim. 

Wydarzenie w serwisie Facebook


Wystawa archiwalnych plakatów jazzowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Wystawa archiwalnych plakatów jazzowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w ToruniuWernisaż: 21 lutego 2018, godz. 19.30, Galeria Dworzec Zachodni (Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”)

Czas prezentacji: Czas prezentacji: 21 lutego – 25 marca 2018

Organizatorzy: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kuratorki wystawy: Elżbieta Hudzik, Ewa Nieuważny

Tegorocznemu festiwalowi jazzowemu w Od Nowie towarzyszyć będzie wystawa polskich plakatów jazzowych z ponad 10-tysięcznej kolekcji plakatów Zbiorów Graficznych Biblioteki UMK w Toruniu. Spośród zbioru plakatów o różnorodnej tematyce, z okresu od lat powojennych do końca XX wieku,  pokażemy  jazzowe, z lat 70-tych i 80-tych  doskonale reprezentujące tzw. „szkołę plakatu polskiego” tamtego okresu. Będzie można obejrzeć prace znakomitych polskich twórców: Eugeniusza Get–Stankiewicza, Jana Młodożeńca, Rafała Olbińskiego, Jana Sawki i Waldemara Świerzego, przedstawiające legendarne postacie oraz ilustrujące najważniejsze wydarzenia jazzowe. 

Wydarzenie w serwisie Facebook

Fotorelacja z wernisażu wystawy w serwisie Facebook

 


Śladami Marszałka Mannerheima w Polsce 1889-1919

Plakat wystawy "Śladami Marszałka Mannerheima w Polsce 1889-1919"Wernisaż: 5 grudnia 2017 r., godz. 12.00, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, III piętro

Czas prezentacji: 5-8 grudnia 2017

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Konsulat Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu 

Wystawa fotograficzna z okazji obchodów 100. rocznicy niepodległości Republiki Finlandii oraz 150. rocznicy urodzin Marszałka Karola Gustawa Mannerheima. Z udziałem Jej Ekscelencji Ambasador Republiki Finlandii w Polsce Hanny Lehtinen. 

Wystawa dotyczy mało znanego okresu życia Marszałka Mannerheima, jego pobytu w Polsce, do którego w swoich wspomnieniach odnosił się jako do najszczęśliwszego okresu życia. Kustosze wystawy:

Anna Kulicka-Soisalon-Soininen – dziennikarz, reżyser i scenarzystka filmów dokumentalnych, tłumacz, była wiceprezes Towarzystwa Polska-Finlandia.

Jukka Soisalon-Soininen – dziennikarz, licencjonowany przewodnik i organizator podróży tematycznych dla grup i osób indywidualnych po Polsce i Finlandii, ale również innych zakątkach Europy.

Wydarzenie na Facebooku


Mirosław Piotrowski 1942-2002: grafika marynistyczna

Mirosław Piotrowski 1942-2002: grafika marynistyczna 

Wystawa czynna: od 4 października do 5 listopada 2017

Miejsce wystawy: Galeria Dworzec Zachodni - Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”

Organizator wystawy: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

We wrześniu 2017 r. mija 15 rocznica śmieci Profesora Mirosława Piotrowskiego, absolwenta i wieloletniego pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Profesor był mistrzem w dziedzinie tradycyjnej grafiki artystycznej, specjalizującym się w trudnych technikach metalowych, takich jak akwaforta i akwatinta. Mirosław Piotrowski był artystą rozpoznawanym w kraju i zagranicą, a także wspaniałym pedagogiem, który wykształcił wielu adeptów sztuki graficznej.

Prezentowana wystawa umożliwia zapoznanie się z twórczością i zarazem doskonałym warsztatem Profesora. Ekspozycja stanowi projekcję dzieł graficznych koncentrujących się na bliskiej Mistrzowi, tematyce związanej z morzem. Cykl morski reprezentuje kilkanaście prac graficznych wykonanych w szlachetnych technikach metalowych. W każdej z prac kryje się inna historia, opowiadająca o indywidualnych losach jednostki ludzkiej. Jednocześnie pracom Mistrza towarzyszy nutka erotyzmu, ekspresja, a także kompozycja sfer abstrakcyjnych i rzeczywistych.

Ekspozycja wpisuje się w obchody stulecia rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Wystawie tradycyjnej towarzyszy również wystawa cyfrowa, znajdująca sie pod adresem: http://miroslawpiotrowski.umk.pl/exhibits/show/grafika-marynistyczna-od-nowa

Wydarzenie na Facebookufotorelacja z wernisażu wystawy oraz relacja wideo z otwarcia wystawy.


Wystawa Dycha na liczniku. 10 lat Klubu Rowerowego "Skołowani".

Wystawa czynna: od 14 czerwca do 30 sierpnia 2017

Wernisaż: 29 czerwca 2017, godz. 19.00

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, hol na parterze

Organizatorzy wystawy: Program "Absolwent UMK" - Klub Rowerowy SKOŁOWANI

Wystawa „Dycha na liczniku" przygotowana została z okazji 10-lecia *Klubu Rowerowego SKOŁOWANI*, działającego w ramach Programu "Absolwent UMK" . Zdjęcia dużego formatu, pisemne relacje, a także pamiątki obrazują niektóre z setek krótkich i długich wycieczek rowerowych, jakie odbyły się w minionych 10 latach w absolwenckim gronie.

Galeria zdjęć na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/bu.torun/photos/?tab=album&album_id=1953854147973692

 


Wystawa fotograficzna Wiślane tajemnice

Wiślane tajemnice - plakat wystawy

Wystawa czynna: od 6 czerwca 2017

Wernisaż: 6 czerwca 2017, godz. 17.00

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro

Organizatorzy wystawy: Stowarzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Wystawa „Wiślane tajemnice” to efekt pleneru zorganizowanego przez Stowarzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w ramach 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Koordynatorami imprezy byli dr Magdalena Mateja oraz dr Zbigniew Filipiak. Kilkudziesięciu uczestników spotkało się 22 kwietnia 2017 roku przy estakadzie mostu im. gen. Elżbiety Zawadzkiej i ruszyło ku staremu miastu brzegiem Królowej Polskich Rzek, mijając po drodze m.in. rozlewiska ze stanowiskami bobrów, budynek dawnego młyna pamiętający czasy  Krzyżaków, malownicze osiedle Winnica.  Zdjęcia skupiają się na urokach nadrzecznej przyrody, niejednokrotnie zaskakując natchnioną, tajemniczą atmosferą. Wystawa, na której zebrano prace 21. autorów, przypada na 7-lecie działalności Toruńskich Spacerów Fotograficznych – najaktywniejszej grupy twórczej regionu kujawsko-pomorskiego, łączącej amatorów i profesjonalistów. 

Autorzy: Agata Jankowska, Alicja Piotrowska, Anna Rusiłko, Daniel Neuman, Dariusz Chwiałkowski, Dariusz Kilan, Jarek Fisz, Joanna Stepaniuk, Karol Paul, Katarzyna Brzustewicz, Katarzyna Rubiszewska, Maciej Mierzejewski, Maciej Neumann, Magdalena Seliwiak, Marcin Zawadzki, Marek Mrozowicz, Mateusz Stachera, Paulina Komorowska, Philip Gray, Tomasz Drwięga, Zbyszek Filipiak.

Galeria zdjęć na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/bu.torun/photos/?tab=album&album_id=1555689764456801


PLAKAT CYRKOWY w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Wystawa czynna: od 18 do 31 maja 2017

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Organizator wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Sekcja Zbiorów Graficznych

Celem ekspozycji jest zwrócenie uwagi na zbiory graficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, które gromadzą wspaniałą i ogromną kolekcję oryginalnej grafiki artystycznej, ekslibrysów, dawnej pocztówki, malarstwa, fotografii artystycznej, a także plakatów.

Ponad dwunastotysięczna kolekcja plakatów, która trafiła do Biblioteki głównie w ramach egzemplarza obowiązkowego, ale także z darów, jest od niedawna opracowywana, inwentaryzowana i zostanie zdigitalizowana, aby mogła dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. W kolekcji tej znajdujemy wybitne nazwiska prezentujące także polską szkołę plakatu - swego czasu szeroko znaną w świecie – jak: Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec, Jan Sawka, Andrzej Pągowski czy Edward Lutczyn.

Ekspozycja towarzyszy tegorocznym Cyrkowym Juwenaliom. Wystawę przygotowała p. Elżbieta Hudzik z Sekcji Zbiorów Graficznych BU.

Galeria zdjęć na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/bu.torun/photos/?tab=album&album_id=1881314338561007

 


Wisła w ikonografii

Wisła w ikonografii

Wystawa czynna: od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2017

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, III piętro

Organizator wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Wisła - Królowa polskich rzek. Przez wiele stuleci główny szlak handlowy, przy którym rozkwitały najważniejsze ośrodki kulturalne ówczesnych ziem polskich. Rzeka piękna, malownicza, ale i groźna, nieprzewidywalna. Muza artystów. Natchnienie historiografów. Stały punkt odniesienia na mapie polskiej i europejskiej żeglugi śródlądowej. Tak wiele obliczy jednej rzeki - wizualny kalejdoskop kształtów natury i postaci z polskich legend, ikonograficzny krajobraz pozornie zwykłej rzeki.

W ramach XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki zapraszamy do obejrzenia wystawy, na której prezentowane są nadwiślańskie pejzaże Torunia i jego okolic ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Ekspozycję podziwiać można na I piętrze Biblioteki do 30.04.2017.

Wystawa przygotowana została przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: dr Lilianę Lewandowską, dra Dominika Piotrowskiego oraz kustosza dyplomowanego Jana Kotłowskiego. 

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1932731907007455/

Krótka fotorelacja z wystawy: https://www.facebook.com/122645027761289/photos/?tab=album&album_id=1862603717098736


WIESŁAW SMUŻNY

WIESŁAW SMUŻNY Kierunek artystyczno-dydaktyczny. Wystawa retrospektywno-problemowaKierunek artystyczno-dydaktyczny. Wystawa retrospektywno-problemowa

Wystawa czynna: od 14 grudnia do 19 lutego 2017

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter - II piętro

Organizator wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Idea określona w tytule wystawy to nazwa kierunku studiów proponowanego w ogólnopolskim Informatorze dla kandydatów na studia w roku akademickim  1966/67, jedynego w szkolnictwie wyższym w latach 60. łączącego kształcenie artystyczne z humanistycznym na poziomie uniwersyteckim i wyłącznie na UMK. Szkolnictwo artystyczne w Polsce nigdy takim kierunkiem nie operowało.

Celem wystawy jest zobrazowanie i krótkie tekstowe zreferowanie konsekwencji życiowych, artystycznych i dydaktycznych wynikłych z inspiracji i półwiecznej artystyczno-dydaktycznej praktyki studenta, asystenta, wykładowcy i profesora. Uczestnika życia artystycznego i twórcy w epoce postartystycznej oraz twórczego dydaktyka metodycznych i artystycznych przedmiotów studiów na UMK. Dydaktykę Smużnego tworzyły ćwiczenia i wykłady według samodzielnie opracowanych programów
z następujących przedmiotów studiów: metodyka wychowania plastycznego, upowszechnianie sztuki, metody upowszechniania kultury plastycznej, struktury i działania wizualne, intermedia, działania interdyscyplinarne, realizacje interdyscyplinarne, plastyka interdyscyplinarna oraz aktualia sztuki.

Ekspozycja dedykowana jest pamięci promotora artysty – profesora Janusza Boguckiego – w 100.-lecie urodzin oraz upamiętnieniu jubileuszu 70.-lecia istnienia i działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Sztuk Pięknych.

Galeria zdjęć na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/bu.torun/photos/?tab=album&album_id=1697040786988364


BOGDAN PRZYBYLIŃSKI

BOGDAN PRZYBYLIŃSKI malarstwo, rysunek, grafikamalarstwo, rysunek, grafika

Wystawa czynna: od 21 października do 30 listopada 2016

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Organizator wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kurator wystawy: Jan Kotłowski

Prof. Przybyliński – autor 40 wystaw indywidualnych, uczestnik ok. 250 wystaw środowiskowych,  grupowych (w tym Grupy Toruńskiej) i ogólnopolskich zarówno w kraju, jak i poza granicami. Był wielokrotnie nagradzany. Jego prace znajdują się m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, w Muzeach Okręgowych w Bydgoszczy i w Toruniu, w Muzeum Uczelnianym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w ADOGI Collection w Barcelonie.

Galeria zdjęć na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/bu.torun/photos/?tab=album&album_id=1562561060436338


CZARNO BIAŁY ŚWIAT FOTOGRAFII

CZARNO BIAŁY ŚWIAT FOTOGRAFIItreść, technika, zniszczenia

Wystawa czynna: 20 - 21.10.2016

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, III piętro

Organizator wystawy: Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Wystawa towarzyszy V Naukowej Konferencji Konserwatorów Papieru i Skóry oraz XX Toruńskim Targom Konserwatorskim „Konserwacje” organizowanym w dniach 20-21 października przez Wydział Sztuk Pięknych UMK.

 

 


ŚWIADECTWA TRADYCJI O II POKOJU TORUŃSKIM w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

ŚWIADECTWA TRADYCJI O II POKOJU TORUŃSKIM w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w ToruniuWystawa czynna: 19 - 21.10.2016

Wernisaż: 19.10.2016, godz. 11.00

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, III piętro, Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Kurator wystawy: dr Julia Możdżeń

Organizator wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Obchody 550-lecia podpisania II pokoju toruńskiego w 1466 r. stały się rzadką okazją do zaprezentowania cennych zbiorów rękopiśmiennych i starodrucznych pochodzących ze Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Zaprezentowane zostaną m.in. obiekty proweniencji krzyżackiej (statuty zakonne, kronika Piotra z Dusburga i Mikołaja Jeroschina).

Głównym celem wystawy jest zaprezentowanie zmieniającej się narracji kolejnych pokoleń Prusaków i Polaków na temat II pokoju toruńskiego w dziejopisarstwie nowożytnym. Ważnym składnikiem naszej pamięci o tym wydarzeniu będą także materiały związane z propagandowymi obchodami 500.-lecia zawarcia tego pokoju przez władze PRL w 1966 r. Zaprezentowane zostaną także materiały związane z dorobkiem badawczym dwóch wybitnych toruńskich historyków zajmujących się tym zagadnieniem - Karola Górskiego i Mariana Biskupa.

Galeria zdjęć na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/bu.torun/photos/?tab=album&album_id=1555689764456801


PEJZAŻE EUROPY - ŚWIATŁA I CIENIE

PEJZAŻE EUROPY - ŚWIATŁA I CIENIEStanisław Domański – wystawa fotografii oraz prezentacja zbioru poezji w kolebce czasu.

Wystawa czynna: 3.10 - 27.10.2016

Wernisaż: 3.10.2016, godz. 13.00

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro.

 

Stanisław Domański– torunianin, absolwent fizyki na UMK, były pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej, pasjonat muzyki i fotografii artystycznej. W 1980 r. zaczął pracować jako fotolaborant i fotograf, co pozwoliło mu połączyć zainteresowania z działalnością zawodową. Pracował w ekskluzywnych laboratoriach, jak M. Sirotek Fachlabor w Wiedniu i Förstoringsateljen w Sztokholmie. Domański poświęcił się fotografii natury i częściowo architektury w duchu rzetelnej tradycji fotograficznej sięgającej już ok. 150 lat. Jego celem jest zachowanie pewnych tradycyjnych wartości fotografii, choć  jednocześnie pracuje nad formami abstrakcyjnymi tworzonymi cyfrowo. Dotychczas organizował wystawy fotograficzne w Polsce i Austrii, gdzie obecnie mieszka.

Osobnym kierunkiem jego zainteresowań jest działalność literacka, czego wynikiem jest wydany w 2015 roku tomik w kolebce czasu.


LITWA 1988-1993

LITWA 1988-1993Wystawa fotografii Romualdasa Požerkisa

Wystawa czynna: 17.06 - 7.07.2016.

Wernisaż: 17.06.2016, godz. 11.00

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro.

Organizatorzy wystawy: Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Polsce, Wydział Prawa
i Administracji UMK, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

Wystawa prezentuje litewską walkę o wolność i tożsamość na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku.   

Ekspozycja towarzyszy konferencji Contemporary issues in privacy protection in Polish and Lithuanian law organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMK.

Romualdas Požerskis (ur. 1951 w Wilnie) – litewski fotografik, wybitny dokumentalista znany z emocjonalnego spojrzenia na rzeczywistość. Od 1976 r. działa w Związku Litewskich Artystów Fotografów, od 1980 r. jest niezależnym fotografem, współpracującym z litewskimi i zagranicznymi wydawnictwami prasowymi. Od 1993 r. pracuje na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, gdzie od 2011 r. jest profesorem Wydziału Sztuki. Jego dorobek traktowany jest na Litwie jak skarb narodowy.

Požerskis został w 1989 r. odznaczony tytułem Zasłużony dla Kultury Litewskiej, a rok później przyznano mu najwyższe na Litwie odznaczenie za osiągnięcia w dziedzinie kultury - Litewską Nagrodę Narodową. W 1994 r. został mianowany Artystą Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Szwajcarii, a w2004 r. wyróżniono go nagrodą im. Alfreda Toepfera (mecenasa sztuki z Hamburga) za wkład w rozwój i popularyzację kulturowego dziedzictwa Centralnej i Wschodniej Europy. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Rycerskim za Zasługi dla Litwy, w 2006 r. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył artystę Złotym Krzyżem Zasługi.

Autor takich cykli jak: Litewscy pielgrzymi (1974-1994), Litewskie Stare Miasta (1974-1983), Ogrody pamięci (1977-2006), Ostatni dom (1983-1987), Gorące lato (1994-2006), Radości i troski małego Alfonsa (1992-2006).


SAMORZĄD STUDENCKI UMK DAWNIEJ I DZIŚ

SAMORZĄD STUDENCKI UMK DAWNIEJ I DZIŚ

Wystawa czynna:  8 - 30 czerwca  2016

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, I piętro

Organizatorzy wystawy: Samorząd Studencki UMK, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Mijamy się codziennie w budynkach naszej uczelni. Mówimy sobie „cześć”. Uśmiechamy się do siebie. Często możemy się spotkać na imprezach, festiwalach, basenie, toruńskiej starówce, w kinie, teatrze czy akademiku. Nierzadko o nas słyszycie, wiecie, że gdzieś jesteśmy, coś robimy, chociaż nie zawsze jesteście świadomi, czym dokładnie się zajmujemy. A wbrew pozorom, robimy bardzo dużo…

WystawaSamorząd Studencki UMK – dawniej i dziś opowiada historię powstania, wieloletnią działalność oraz osiągnięcia jednej z najważniejszych organizacji zrzeszającej studentów toruńskiego uniwersytetu. Założony w 1985 r. Samorząd Studencki UMK miał za zadanie stać w obronie interesów wszystkich studentów naszej uczelni. Przez ponad 30 lat istnienia jego zakres obowiązków znacznie się poszerzył, zmieniając Samorząd w istotną strukturę działającą na Uniwersytecie.

Wystawa ukazuje szerokie pole działania Samorządu Studenckiego UMK, od organizacji Juwenaliów i Otrzęsin, przez działanie komisji stypendialnej, skończywszy na przygotowywaniu zabaw wydziałowych oraz akcji charytatywnych. Charakter wystawy podkreśla fakt, że samorząd tworzą zwykli studenci, którzy poświęcają swój czas wolny, żeby zrobić coś niezwykłego dla całej studenckiej społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.


ZAPOMNIANE BIBLIOTEKI SAHARY

ZAPOMNIANE BIBLIOTEKI SAHARYWystawa czynna:  od 1 czerwca do 9 września 2016

Wernisaż:  1 czerwca  2016 r., godz. 13.00

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Organizatorzy wystawy: dr Andrzej Mycio, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Michał Huniewicz urodził się w 1984 r. w Morągu i wychował w pobliskim Dobrocinie. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, studiował informatykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zamieszkaniu w Amsterdamie, kupił swoją pierwszą lustrzankę i rzężący obiektyw, by spróbować lepiej dokumentować swoje podróże. Jego pasją są kraje islamskie, choć z powodu panujących w nich trudnych warunków, zniszczył tam sporą część swojego sprzętu fotograficznego. Michał Huniewicz mieszka obecnie w Londynie, pracuje w Financial Times jako programista. Jego zdjęcia i artykuły były między innymi publikowane w: National GeographicStern, Huffington PostFocusInternazionaleThe TelegraphDer TagesspiegelDaily MailThe Times (South Africa)Business InsiderSvenska DagbladetNovidar.

Spotkanie z fotografem Michałem Huniewiczem oraz jego gościem Ammarem Hassanem Mohammedem Jawadem Hassanem poprowadził dr Marcin Świtoniak z Wydziału Nauk o Ziemi UMK.


JESTEM Wystawa Marty Szklarskiej

JESTEM Wystawa Marty SzklarskiejWystawa czynna:  od 1 do 30 czerwca  2016

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, III piętro

Organizatorzy wystawy: Fundacja Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej, Fundacja Światło, Akademia Walki z Rakiem, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Marta Szklarska ma obecnie 23 lata. Zanim dowiedziała się, że jest chora, była studentką Wydziału Ekonomii i Zarządzania UMK. Pasjonowała się fotografią. Przez wiele lat pomagała innym. Była wolontariuszką stowarzyszenia „Jestem” i członkiem Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Ekonomicznych. Od 14 roku życia pomagała osobom niepełnosprawnym. Dwa lata temu rozpoznano u Niej glejaka, złośliwego guza mózgu. Przeszła dwie operacje głowy, powikłane obrzękiem mózgu, leczenie radioterapią i chemioterapią. Skutki choroby to niedowład lewej części ciała, zaniki mięśniowe, trudności z koncentracją, depresja, padaczka, dolegliwości bólowe. Obecnie, od prawie pół roku jest osobą leżącą. Wcześniej jeździła na wózku i poruszała się za pomocą kul. Wciąż walczy, przechodzi intensywną rehabilitację.

Do robienia zdjęć w trakcie choroby zmotywowały Ją przesłane, specjalnie dla niej, przez Ks. Jana Kaczkowskiego słowa: „Nawet gdy będziesz mogła mrugać jedną powieką, to pisz wiersze”.

Marta sama dokonuje na obrazach fotograficznych wyboru scen, przedmiotów, tematów.  Fotografie stały się zatem pretekstem do otwarcia się Marty na emocje związane z chorobą, refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Projekt udowadnia, że warto podjąć próbę dialogu z osobą chorą, poszukując alternatywnych środków komunikacji.


SALVE POZNAŃ - Maciej Krajewski - łazęga poznańska

SALVE POZNAŃ - Maciej Krajewski - łazęga poznańskaWystawa czynna:  od 13 do 29 maja 2016

Wernisaż:  13 maja 2016 r., godz. 13.00

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Organizatorzy wystawy: Maciej Krajewski, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Wystawa zainspirowana łacińską inskrypcją SALVE, którą napotykałem wielokrotnie podczas wędrówek po Poznaniu na posadzkach i nad drzwiami wejściowymi do  staromiejskich kamienic. Napis SALVE czasem znakomicie zachowany, w pięknej secesyjnej formie, czasem niestety częściowo zniszczony, skuty i zalany betonem lub naturalnie, znikający z biegiem czasu, zacierający się pod stopami kolejnych pokoleń mieszkańców.

Nieraz zastanawiam się albo pytam wprost, czy współcześni mieszkańcy poznańskich kamienic znają znaczenie i symbolikę tego słowa… Czy interesują się, kto „ich” kamienicę zaprojektował i wybudował, kto zamieszkiwał w niej przed nimi… Mam nadzieję, że moje fotografie wraz z opisami choć odrobinę przybliżą nas do przeszłości, z której można tyle czerpać, jeśli nie ulec amnezji i zapomnieniu…

Podczas wystawy dzięki zaproszeniu i gościnności Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zaprezentuję fotografie z moich wędrówek po Poznaniu. Poznań jawi się na nich jako miasto ciekawe, piękne i tajemnicze. Wystawa zdjęć wzbogacona zostanie o ekspozycję małych, łazęgowych znalezisk, materialnych śladów przeszłości, okruchów dawnego wielokulturowego miasta…

SALVE! Witaj! Bądź pozdrowiony! Przybywaj! Gościu, wędrowcze! Ileż w tym jednym słowie otwarcia, zaproszenia, dobrej energii. Pragnę tak właśnie widzieć Poznań, codzienność i przyszłość atmosfery mojego rodzinnego miasta. By zaproszenie to nie było tylko okazyjne, od święta, „na pokaz”, lecz było żywe, szczere, spontaniczne i wciąż aktualne, jest jeszcze wiele do zrobienia…

Maciej Krajewski urodził się 21 maja 1968 roku w Poznaniu. Wprawdzie nie z aparatem w ręku, ale odkąd pamięta fascynowała go fotografia, obserwacja i pragnienie zatrzymania obrazów w kadrze, oddanie nastroju, światła, przemijającej bezpowrotnie chwili. Stąd jego codzienna wędrówka z aparatem fotograficznym przez rodzinne miasto po pracy w szpitalu (z zawodu jest pielęgniarzem). Swoim spojrzeniem, fotografiami Poznania i jego mieszkańców dzieli się na co dzień na portalu społecznościowym, opatrując je refleksyjnymi komentarzami. Wirtualna prezentacja zdjęć zaowocowała zaproszeniem do zorganizowania wystaw łazęgowej fotografii. Wernisaż pierwszej wystawy pt. „Łazęga poznańska, powsinoga podwórkowa” miał miejsce 8 lutego 2014 roku w galerii Stowarzyszenia Dom Trzeźwości w Poznaniu. Wkrótce potem zaistniały kolejne wystawy w Poznaniu i Krakowie. Wszystkie wystawy stanowią realizację fotograficznego cyklu pod wspólną nazwą „Łazęga poznańska” i są zapisem nostalgicznych wędrówek po starym Poznaniu, zapisem dokumentującym zarówno miejsca piękne i magiczne, mimo, że mało znane, jak i napotkanych po drodze fascynujących go ludzi.


SZTUKA GOTOWANIA -czyli świat ilustracji z dawnych książek kucharskich

ZTUKA GOTOWANIA -czyli świat ilustracji z dawnych książek kucharskichWystawa czynna:  od 25 kwietnia do 6 maja 2016

Wernisaż:  25 kwietnia 2016 r., godz. 13.00

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Organizatorzy wystawy: dr Liliana Lewandowska, dr Dominik Piotrowski, mgr Kamila Perlik

Na planszach w stylu vintage eksponowane będą ilustracje pochodzące głównie z XIX-wiecznych książek kucharskich zarówno polskich, jak i obcojęzycznych, podzielone na grupy tematyczne i opatrzone interesującym komentarzem.

Wernisaż połączony zostanie z degustacją domowych ciast. Dodatkowo zaprezentowane zostaną egzemplarze książek kucharskich polskich i obcojęzycznych z lat 1800-1945, pochodzące ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wystawa przygotowana w ramach XVI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.


25 LAT KANGURA MATEMATYCZNEGO W POLSCE

25 LAT KANGURA MATEMATYCZNEGO W POLSCEWystawa czynna:  od 22 do 28 kwietnia  2016

Miejsce wystawy:  Wydział Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, Galeria

Organizatorzy wystawy: Komitet Organizacyjny Miedzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny",  współorganizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

 

 

 

 

 

 

 


PO TWOICH ŚLADACH -wystawa z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

PO TWOICH ŚLADACH -wystawa z okazji 1050 rocznicy Chrztu PolskiWystawa czynna:  od 12 kwietnia do 6 maja 2016

Wernisaż:  12 kwietnia 2016 r., godz. 12.00

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, I-III piętro

Organizatorzy wystawy: Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnoprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman,  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Autorami prac są dorosłe osoby z niepełnosprawnością z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Eksponowane grafiki, rysunki, malowane tkaniny i rzeźby ceramiczne oparte zostały na motywach biblijnych.

Wystawa objęta jest honorowym patronatem Biskupa Toruńskiego.

 


LERNT POLNISCH! - Solidarność, NRD i Stasi

LERNT POLNISCH! - Solidarność, NRD i StasiWystawa czynna:  do 31 marca 2016

Wernisaż:  7 marca 2016 r., godz. 9.15

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro

Organizatorzy wystawy: Katedra Filologii Germańskiej UMK, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD),  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

,,Lernt Polnisch! - Solidarność, NRD i Stasi".  Takie hasło na początku lat 80. pojawiało się na murach budynków w NRD. Było ono wyrazem podziwu dla polskiej ,,Solidarności" i symbolem nadziei na lepszą przyszłość. Ekspozycja prezentuje graffiti i ulotki z propolskimi hasłami zachowane w archiwum służb specjalnych, a także raporty Stasi dokumentujące stosunek ludności NRD do ,,Solidarności". Wystawa powstała we współpracy Urzędu Federalnego Pełnomocnika do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD, Fundacji im. Heinricha Bölla, Ambasady RP w Berlinie, Instytutu Badań nad Totalitaryzmami im. Hannah Arendt przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oraz Instytutu Pamięci Narodowej i wiąże się z jubileuszem 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.

Bezpośrednio po otwarciu, w sali audytoryjnej nr 8, Pani Profesor Marion Brandt z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego wygłosi wykład pt. ,,"Solidarność" in den Augen deutschsprachiger Schriftsteller".


MODERNIZM TORUŃSKI. Architektura międzywojennego miasta

MODERNIZM TORUŃSKI. Architektura międzywojennego miastaWystawa czynna:  do 31marca 2016

Wernisaż:  9 marca 2016 r., godz. 13.00

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Kurator wystawy: dr Michał Pszczółkowski

Współorganizatorzy wystawy: Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Związek Szlachty Polskiej.

Ekspozycja ,,Modernizm toruński. Architektura międzywojennego miasta" stanowi przegląd ówczesnych tendencji i postaw estetycznych. Nowoczesny charakter międzywojennego Torunia był konsekwencją działalności budowlanej, związanej z funkcją miasta jako stolicy województwa pomorskiego. Autorem i kuratorem wystawy jest dr Michał Pszczółkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK.


KULINARIA ze zbioru Janiny Mazurkiewicz komilitona bibliofilów toruńskich

KULINARIA ze zbioru Janiny Mazurkiewicz komilitona bibliofilów toruńskichWystawa czynna:  do 15 stycznia 2016

Wernisaż:  7 grudnia 2015 r., godz. 13.00

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro

Organizatorzy wystawy: Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kurator wystawy: Janina Mazurkiewicz

Prezentowana kolekcja 150 książek obejmuje kuchnię polską, kuchnie świata, kuchnie regionalne, a także kuchnie opracowane przez pasjonatów gotowania, czy kuchnie niekonwencjonalne. Wśród eksponatów nie zabraknie materiałów związanych z piernikarstwem oraz osobą Mikołaja Kopernika i jego stosunkiem do odżywiania.

Słowo na otwarcie ekspozycji wygłosi prof. dr hab. Jarosław Dumanowski z Wydziału Nauk Historycznych UMK.


ZAGŁADA DWORÓW w województwie białostockim po roku 1939

ZAGŁADA DWORÓW w województwie białostockim po roku 1939Wystawa czynna:  do 20 grudnia 2015

Wernisaż:  13 listopada 2015 r., godz. 11.00

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, III piętro

Organizatorzy wystawy: Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Związek Szlachty Polskiej.

Uroczystego otwarcia wystawy dokona Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski.

O godz. 11.30 - w sali audytoryjnej nr 8 BU - rozpocznie się seminarium, podczas którego zaprezentowane zostaną m.in. losy dworów polskich ze Żmudzi i województwa białostockiego. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jan Tęgowski z Uniwersytetu w Białymstoku, a prelegentami będą - dr Łukasz Lubicz Łapiński (Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku), mgr inż. Jerzy Żenkiewicz (Uczelniane Centrum Informatyczne UMK) oraz mgr inż. arch. Beata Kazimierska-Korsak (Pracownia autorska Domy Polskie).

Wystawa prezentuje straty ziemiaństwa polskiego poniesione na Kresach Wschodnich w wyniku II wojny światowej oraz działalności Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego po 1944 r. Na 40 planszach przedstawiono zarówno dane zbiorcze, jak i losy wybranych rodzin ziemiańskich. Słowo na otwarcie ,,Dwór jako ośrodek tradycji patriotycznych" wygłosi prof. dr hab. Wojciech Polak z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.


UMK ŚWIĘTUJE

UMK ŚWIĘTUJEWystawa czynna:  do 20 grudnia 2015

Wernisaż:  20 października 2015 r., godz. 13.00

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Organizatorzy wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Kurator wystawy: kustosz dyplomowany , mgr Anna Klugowska

Jest to trzecia z kolei wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w ramach obchodów 70-lecia UMK. Ekspozycję tworzy zespół dokumentów ulotnych: fotografii, filmów, plakatów, pamiątek. Stanowią one głównie zbiory własne UMK oraz Archiwum Państwowego w Toruniu. Autorami fotografii zaprezentowanych na wystawie są znani toruńscy fotograficy dokumentaliści m.in. A. Czarnecki, A. Dauksza-Wiśniewska, B. Horbaczewski, Cz. Jarmusz. R. Stasiak. Pokaz filmowej składanki obejmuje produkcje: E. Renka (BU), Amatorskiego Klub Filmowego „Pętla” (UMK), Polskiej Kroniki Filmowej, TV Toruń, TV UMK. Celem wystawy jest stworzenie opowieści, której głównym bohaterem są emocje jakie towarzyszyły 70-letniej tradycji świętowania na UMK. Wystawa ma przybliżyć młodemu pokoleniu atmosferę z minionych lat, dojrzałemu zaś przywołać czar ulotnych chwil i być może u niektórych wywołać uśmiech. Fabuła opowieści ujęta jest w sześć rozdziałów: Patrona Docenianie, Rocznic Pamiętanie, Gości Przyjmowanie, Balów Rautów Wydawanie, Żaków Świętowanie, Czaru Chwil Wspominanie. Prowadzi ona widza po zatrzymanych w kadrach - przez fotografów i operatorów kamer – emocjach, przeżyciach, myślach, nastrojach, wyrażonych gestami, mimiką, spojrzeniem. Narracja konstruowana jest obrazami, a dramaturgię opowiadania tworzą komentarze i dialogi. Jak na opowieść przystało ma ona również przesłanie...


ATLAS HISTORYCZNY MIAST POLSKICH

ATLAS HISTORYCZNY MIAST POLSKICH

Wernisaż:  19 października, godz. 13.00

Wystawa czynna:  do 27 listopada 2015 r.

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, I piętro

Organizatorzy wystawy: Sekcja Zbiorów Kartograficznych BU oraz Katedra Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Wystawa zorganizowana z okazji „Międzynarodowego Roku Mapy” ogłoszonego podczas 27. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Rio de Janeiro (Brazylia, 23-28.08.2015). Prezentuje reprodukcje map spośród 18 atlasów miast wydanych dotychczas w naszym kraju. Są to zarówno, najważniejsze dla każdego miasta plany katastralne z okresu przedindustrialnego w skali 1:2500, plany rozwoju przestrzennego, historyczne mapy okolic miast, jak i reprodukcje najbardziej interesujących źródeł kartograficznych oraz widoków (wedut).

Seria Atlas historyczny miast polskich wydawana jest z inicjatywy i pod patronatem Międzynarodowej Komisji Historii Miast (The International Commission for the History of Towns), która na Kongresie w Wiedniu w 1965 r. uznała wydawanie atlasu miast europejskich za jeden z głównych celów swojej działalności naukowej. Atlasy są wydawane w formie odrębnych zeszytów poświęconych poszczególnym miastom. Najważniejszym celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie bazy źródłowej do badań porównawczych nad urbanizacją Europy i przemianami przestrzeni miast.


KOLODIONY

KOLODIONYWystawa czynna:  do 30 października 2015 r.

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, II piętro

Organizatorzy wystawy:  Katedra Kulturoznawstwa i Wydział Filologiczny UMK

Na wystawie prezentowane są fotografie wykonane techniką kolodionu mokrego, których autorami są studenci uczestniczący w projekcie ,,Okolice cyberkultury" i warsztatach prowadzonych przez Pawła Sokołowskiego oraz Michała Sitkiewicza.

Kolodion mokry to jedna z najstarszych technik fotograficznych, polegająca na naświetlaniu w aparacie szklanej płyty pokrytej warstwą jodku srebra (kolodionem). Specyficzne właściwości tej techniki, zwłaszcza mokra warstwa światłoczuła oraz długi czas naświetlenia, sprawiają, że wykonane w niej zdjęcia mają niezwykły klimat i swoistą głębię.

 


NAD ZŁOTO CENNIEJSZE...Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAD ZŁOTO CENNIEJSZE...Skarby Uniwersytetu Mikołaja KopernikaWystawa czynna:  do 12 lipca 2015

Miejsce wystawy:  Ratusz Staromiejski, Toruń

Organizatorzy wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu

Kuratorzy wystawy: dr Krzysztof Nierzwicki, dr Marek Rubnikowicz

Ekspozycja prezentuje najcenniejsze książki pochodzące ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. W Sali Królewskiej będzie można podziwiać tzw. Srebrną Bibliotekę księcia Albrechta i jego drugiej żony Anny Marii, którą tworzą 15 srebrnych opraw: 12 pochodzących z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i po jednej z Biblioteki Narodowej w Warszawie, Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W hallu przed Salą Królewską zostaną zaprezentowane kodeksy rękopiśmienne oraz inkunabuły i druki renesansowe.

 


KS. WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI (1905-1974). Apostoł Kazachstanu. Listy do Prof. Karola Górskiego

KS. WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI (1905-1974). Apostoł Kazachstanu. Listy do Prof. Karola GórskiegoWystawa czynna:  od 9 kwietnia  do 8 maja 2015

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, I piętro

Kurator wystawy:  dr Marta Czyżak

,,Wszędzie gdzie byłem, widziałem głęboką celowość tego, że tam właśnie byłem"
Ks. Władysław Bukowiński, list do prof. Karola Górskiego, Karaganda, 9 II 1956

Wystawa prezentuje postać bohaterskiego kapłana, Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, duszpasterza Karagandy.
Ks. Władysław Bukowiński, absolwent prawa i teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan diecezji krakowskiej (1931-1939) i łuckiej (1939-1945), więzień radzieckich obozów pracy (1946-1954, 1959-1961), w 1955 r. nie skorzystał z możliwości przyjazdu do Polski. Pozostał w Karagandzie, niosąc posługę duszpasterską katolikom różnych narodowości: Polakom, Niemcom, Litwinom, Ukraińcom. Wystawa ukazuje jego sylwetkę w świetle listów do prof. Karola Górskiego, historyka toruńskiego uniwersytetu. Wybrane fragmenty listów są świadectwem jego niestrudzonej pracy duszpasterskiej i wielkiej ufności w Bożą Opatrzność.


Z życia szkoły

Z życia szkoły - wystawa

Wystawa czynna:  do 12 kwietnia 2015

Miejsce wystawy:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, parter

Organizator:  Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu

Bohaterami ekspozycji są uczniowie Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu.
Fotografie uchwyciły uczniów podczas nauki, zabawy, rozwijania talentów, pokonywania swoich słabości, nabywania nowych umiejętności, przeżywania radości, przygotowywania się do samodzielności i niezależności od innych. Zdjęcia są dowodem na to, że niepełnosprawne dzieci i młodzież, przy właściwym wsparciu rodziny i szkoły, mają szansę na rozwój w każdym zakresie: ruchowym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.