BĄDŹ WIDOCZNY W ŚWIECIE (SIECI)!

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WSPIERA BADACZY

 

Emanuel Kulczyckidr Emanuel Kulczycki - filozof, Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jak sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane?(prezentacja dostępna online na wolnych licencjach CC)

Wykład online w TV UMK, 2014 rok

9 STYCZNIA  godz. 14.00 BG UMK, sala nr 8. Wykład i dyskusja

 

Zagadnienia:

 •   Dlaczego ocenia się dorobek naukowców?
 •   Naukometria i bibliometria — czy znamy reguły gry, w którą gramy?
 •  Dostępność i widoczność — jak są ze sobą powiązane.
 •  Od czego zacząć budowanie swojego wizerunku naukowego w sieci?
 •  Jak i gdzie udostępnić swoje publikacje?

W debacie brało udział 150 osób, filmowa wersja bedzie niedługo dostępna na tej stronie.


Bożena Bednarek-Michalskamgr Bożena Bednarek-Michalska - filolog, kustosz dyplomowana BG UMK, specjalista informacji naukowej.

W jakim zakresie rUM@K, KPBC, Expertus i Platforma czasopism wspierają upowszechnianie dorobku pracowników UMK?

20 STYCZNIA o godz. 14.00 BG UMK, sala nr 8. Wykład i dyskusja.

Wykład online w TV UMK

 

Zagadnienia:

 • Jakie mamy zasoby cyfrowe na UMK?
 • Jak te zasoby ze sobą współpracują?
 • Gdzie są widoczne? Co z tego ma pracownik UMK?
 • Jak pracownik może wspierać te zasoby?

dr Veslava Osińskadr Veslava Osińska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, specjalistka w zakresie informacji naukowej i naukoznawstwa.

Mapy wiedzy — co na nich widać? Czy można z nich skorzystać?

25 LUTEGO o godz. 14.00 BG UMK, sala nr 8. Wykład i dyskusja

Wykład online w TV UMK

 

 

Zagadnienia:

 • Metody wizualizacji - jak czytelnie zaprezentować skomplikowaną i duża ilość danych.
 • Web 3.0 – więcej informacji wizualnej, mniej danych tekstowych.
 • Elementy kognitywne – jak patrzymy i co postrzegamy, w jaki sposób skupić uwagę czytelników.
 • Platforma VIVO – profesjonalne poszukiwania partnerów naukowych na całym świecie.

Joanna Słomkowskamgr Joanna Słomkowska, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, specjalistka bibliometrii.

Współczesny system oceny prac naukowych — ile zależy ode mnie?

27 MARZEC godz. 14.00 BG UMK, sala nr 8. Wykład i dyskusja

Wykład on w TV UMK

 

 

Zagadnienia:

 • Ocena parametryczna - bieżące zasady i wymagania.
 • Analiza cytowań - jak to się robi?
 • ResearcherID - do czego służy?

Beata Stachowiakdr Beata Stachowiak,  Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK, trenerka akademicka w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Narzędzia społecznościowe dla naukowca.

9 KWIETNIA  godz. 14.00 BG UMK, sala nr 8. Wykład i dyskusja

 

 

Zagadnienia:

 •  Media społecznościowe w wybranych badaniach polskich i światowych.
 •  Media społecznościowe dla ludzi nauki.
 •  Kadra UMK w mediach społecznościowych w ujęciu statystycznym.

dr Alek Tarkowskidr Alek Tarkowski - socjolog, koordynator polskiego oddziału Creative Commons i dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska.

Licencje Creative Commons i znaczenie otwartości dla nowoczesnej komunikacji naukowej.

7 MAJA 2014 godz. 14.00 BG UMK, sala nr 8. Wykład i dyskusja.

 

 


Zagadnienia:

 • Zmieniający się model publikacji naukowej - od zamkniętych czasopism do tresci dostępnych w otwarty sposób.
 • Czy nie wystarczy po prostu publikować treści online? - dlaczego prawo autorskie jest ważne?
 • Znaczenie otwartości prawnej - model licencyjny Creative Commons i jego zastosowanie w nauce.
 • Licencjonowanie zasobów edukacyjnych dla szkolnictwa wyższego i innych rodzajów materiałów badawczych.

dr hab. Monika WałachowskaDr hab. Monika Wałachowska – prawniczka, pracownik naukowy UMK, specjalizuje się w prawie autorskim.

Upowszechnianie prac naukowych i dydaktycznych w Internecie

5 CZERWCA 2014 godz. 14.00 BG UMK, sala nr 8. Wykład i dyskusja.

 

 

 


Zagadnienia:

 • Rozpowszechnianie dorobku naukowego, własnych materiałów dydaktycznych itp. w Internecie (m.in. w Repozytorium UMK)
 • Dozwolony użytek w działalności edukacyjnej – podstawowe zasady.
 • Umowy w zakresie praw autorskich – na co zwracać uwagę, co możliwe jest do negocjacji itd.
 • Regulamin Ochrony Dóbr Intelektualnych UMK – najważniejsze postanowienia dot. praw autorskich i związanej z tym możliwości rozpowszechniania m.in. on-line własnego dorobku.