Archiwum Emigracji
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń archiwum@bu.umk.pl,
III piętro, tel.(+48-56) 611-4391,
godziny otwarcia: pn. -  nieczynne, wt. - 12.00 - 18.00, śr.- czw.: 9.00 - 14.00, pt.: nieczynne
archiwalne strony: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji

Współpraca międzynarodowa

Archiwum Emigracji współpracuje z uniwersytetami, ośrodkami naukowymi, bibliotecznymi i archiwalnymi w Europie i na świecie. Również, a może przede wszystkim, z instytucjami emigracji polskiej i Polonii. Celem współpracy jest promowanie badań nad emigracją oraz wymiana wydawnictw własnych i pozyskiwanie literatury światowej poświęconej dziejom emigracji innych narodowości, a ponadto udział w konferencjach i seminariach, wymiana studentów, kopiowanie dokumentów archiwalnych, współtworzenie baz danych oraz publikacja książek. Wspólnie z Columbia University wydany został w roku 2001 tom materiałów konferencyjnych poświęconych twórczości Józefa Wittlina pt. Between Lvov. New York and Ulysses’ Ithaca. Józef Wittlin – Poet, Essayist, Novelist, zredagowany przez Annę Frajlich.W roku 2003 ukazał się zbiór prac poświęconych Katolickiemu Ośrodkowi Wydawniczemu Veritas przygotowany wspólnie z Veritas Foundation Publication Centre. W roku 2012 ukazał się tom Le Cèdre et l'aigle. Les Polonais au Liban, une coexistence singulière, wydany wspólnie z Uniwersytetem Francuskim w Bejrucie.

Szczególnie ważna jest współpraca z instytutami badającymi dzieje emigracji na świecie, w tym zwłaszcza z Lithuanian Emigration Institut w Kownie.