III piętro, tel. (+48-56) 611-4484 
rekopisy@bu.umk.pl

informacja dla czytelników

Czytelnicy, którzy chcą korzystać ze zbiorów specjalnych w godzinach popołudniowych, proszeni są o złożenie rewersów do godz. 13.30.

Warunek ten nie dotyczy książek z księgozbioru podręcznego.

Regulamin udostępniania zbiorów specjalnych (kolekcje)