Archiwum Emigracji
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń archiwum@bu.umk.pl,
III piętro, tel.(+48-56) 611-4391,
godziny otwarcia: pn. -  nieczynne, wt. - 12.00 - 18.00, śr.- czw.: 9.00 - 14.00, pt.: nieczynne
archiwalne strony: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji (kolekcje)

Stworzyliśmy Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, aby wesprzeć działalność Archiwum Emigracji i Galerii Sztuki Polskiej na Obczyźnie w Muzeum Uniwersyteckim oraz przyczynić się do ocalenia możliwie największej liczby dokumentów, świadectw fotograficznych i dźwiękowych, pamiątek i dzieł sztuki emigracyjnej. Chcielibyśmy, aby nasze działania wspomogły rozwój systematycznych badań nad dziejami emigracji polskiej XX wieku. Pragniemy pielęgnować pamięć o wybitnych osobistościach emigracji, instytucjach i ich poświęceniu dla Polski. Chcemy mówić i pisać o działaniach, które pozwoliły zachować wolne słowo w „Polsce poza Polską”. Pragniemy wspierać organizowanie wystaw poświęconych historii wychodźstwa i wystaw dzieł sztuki. Pragniemy fundować stypendia, które umożliwią młodym ludziom zrozumienie czym była emigracja niepodległościowa XX wieku.

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji zwraca się do wszystkich, którzy posiadają archiwalia, księ­gozbiory, fotografie, nagrania dźwiękowe i filmowe, zbiory sztuki lub pojedyncze rysunki, grafiki, katalogi i foldery wystaw, a także pamiątki związane z dzia­łal­nością emigracji polskiej w XX wieku, z prośbą o pomoc w gromadzeniu i uzu­­pełnianiu zbiorów. Powierzone nam materiały zostaną opracowane i będą służyć do badań naukowych.