Archiwum Emigracji
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń archiwum@bu.umk.pl,
III piętro, tel.(+48-56) 611-4391,
godziny otwarcia: pn. -  nieczynne, wt. - 12.00 - 18.00, śr.- czw.: 9.00 - 14.00, pt.: nieczynne
archiwalne strony: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji


SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU

SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU SZTUKA POLSKA NA ŚWIECIE W XX WIEKU
                   

Archiwum - sztuka polska na świecie

W ubiegłym stuleciu żyło i tworzyło na zachodzie Europy, w obu Amerykach, Australii i Afryce kilka tysięcy polskich artystów plastyków: mala­rzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografików i architektów. Ogromna większość nie pozostawiła po sobie żadnych trwałych śladów aktywności twórczej, prócz drobnych prac i zdawkowych informacji prasowych. Galeria Sztuki Polskiej na Obczyźnie stara się zebrać wszystkie te ślady działalności artystycznej i wystawienniczej Polaków tworzących na obczyźnie w XX wieku. Gromadzone są one z myślą o studentach historii sztuki, muzealnictwa, konserwacji, etnologii i historii kultury, ale przede wszystkim ze świadomością, że trzeba je ocalić od zapomnienia. Prócz pełnych archiwów, zbioru dokumentów i pamiątek, Archiwum Emigracji zgromadziło kilka tysięcy rysunków, grafik, fotografii oraz prac malarskich i rzeźbiarskich artystów takich jak: J. Adler, J. Baranowska, H. Berlewi, T. Beutlich, M. Bo­husz-Szy­sz­ko, K. Brandel, Caziel, R. Chwoles, J. Czapski, Z. Czermański, R. Demel, K. Dźwig, J. Eich­ler, S. Fren­kie­l, H. Glicenstein, S. Gli­wa, I. Godlewska, L. Gotlieb, S. Grabowski, J. Herman, Hilary, T. Ilnicki, W. Jahl, M. Janikowski, J. Jasińska, A. Jesion, W. Kawalec, M. Kisling, T. Koper, H. Korn, A. Kossowski, M. Koś­ciał­kowski, Z. Kowalski, E. Kowski, M. Kratochwil, R. Kram­sz­tyk, J. Leben­stein, L. Lille, P. Łabużek (Baro), T. Makowski,  L. Marcoussis, B. Michałowska, A. Muszka, M. Muter, T. Mysłowski, H. Nałęcz, J. Natanson, M. Ober­lander, L. Piesowocki, L. Pink, T. Piot­ro­w­ski, M. Rud­nic­ki, Z. Ru­sz­kowski, J. Stocki, W. R. Szo­mań­ski, S. Szukalski, A. Szyk, F. Themerson, F. To­pol­ski, Z. Turkiewicz, Walery, A. Wer­ner, E. Zak, W. Zawadowski, T. Znicz-Muszyński i M. Żuła­w­ski. Szczególną wartość badawczą ma unikatowy zbiór różnorodnych dokumentów archiwalnych, wycinków prasowych, folderów i katalogów wystaw, fotografii i nagrań filmowych oraz dzieł sztuki obrazujący polskie życie artystyczne w Wielkiej Brytanii w XX wieku. Najcenniejszymi kolekcjami dzieł sztuki są: ponad 400 prac malarskich i rysunków wybitnej malarki Ecole de Paris – Meli Muter; 1500 prac graficznych i rysunków Konstantego Brandla; prawie 500 gwaszów i akwarel Marka Oberlandera z niemal zupełnie w Polsce nieznanego, nicejskiego, okresu jego twórczości; ponad 200 prac malarskich i graficznych Stanisława Frenkla; pełna dokumentacja twórczości Marka Żuławskiego wraz z ponad tysiącem jego prac. Dzieła malarskie i rzeźby kolekcji stanowią główny zrąb zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, które współpracuje z Archiwum Emigracji.

W Muzeum organizowane są wystawy, a każdej towarzyszy katalog lub folder. W roku 2002 na wystawie „Mała Galeria Sztuki Emigracyjnej” pokazano prace prawie 140 artystów. Była to pierwsza od roku 1991 zbiorowa ekspozycja emigrantów w Polsce. W ostatnich kilku latach Muzeum przygotowało m.in. wystawy: Konstantego Brandla, Izabelli Godlewskiej de Aranda, Rafaela Chwolesa, Leona Piesowockiego, cykl wystaw Marka Żuławskiego, Witolda Januszewskiego, Meli Muter oraz malarzy Ecole de Paris.