Prawo autorskie dla bibliotekarzy

Idea projektu

Projekt "Prawo autorskie dla bibliotekarzy" to kurs e-learningowy zaprojektowany przez Berkman Center for Internet & Society (Harvard University) na prośbę międzynarodowej organizacji Electronic Information for Libraries (EIFL). Celem projektu jest zapewnienie bibliotekarzom z krajów rozwijających się dostępu do wiedzy związanej z prawami autorskimi w różnych systemach prawnych. Głównymi zagadnieniami, które omawia kurs to:

  • zasady ogólne prawa autorskiego;

  • szczegółowe kwestie prawnoautorskie z uwzględnieniem działalności bibliotek;

  • możliwość jak najefektywniejszego uczestniczenia przez bibliotekarzy w procesie interpretowania i kształtowania praw autorskich w przyszłości.

Jak korzystać z kursu?

Materiały szkoleniowe z tego kursu mogą zostać wykorzystane na trzy różne sposoby:

  • I. Mogą stanowić podstawę do samodzielnej nauki. Bibliotekarz może czytać kolejne moduły lub skupić się tylko na wybranych, które zawierają interesujące go treści.
  • II. Mogą być przydatne w prowadzeniu tradycyjnego kursu. W tym przypadku wykładowca ustala tempo i kolejność korzystania z poszczególnych modułów. Szczególnie pomocne, dla uczestnika, mogą okazać się zadania dodatkowe (umieszczone w każdym module, pod koniec strony). Ponadto wykładowca może zdefiniować własne pytania oraz zadania dodatkowe.
  • III. Mogą być wykorzystane w ramach nauki online (e-learning). W tym przypadku wykładowca nie tylko ustala tempo i kolejność korzystania z poszczególnych modułów, ale także sprawuje nadzór nad uczestnikami. 

Weź udział w kursie Prawo autorskie dla bibliotekarzy