Fundusze Europejskie - Program Wiedza Edukacja Rozwój - logotypy - POWER

POWER

1 października 2019 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozpoczął realizację projektu "Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni".

Całkowita wartość projektu wynosi: 35.165.461,74 zł

Środki na realizację pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), przyznane zostały w ramach konkursu pn. "Zintegrowane Programy Uczelni" prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparciem objęty został moduł Biblioteka Uniwersytecka Nowej Generacji, w ramach którego przewidziano wdrożenie kompleksowego programu dostosowania Biblioteki Uniwersyteckiej i powiązanych z nią bibliotek wydziałowych do oczekiwań społeczności akademickiej i jakości oczekiwanej w XXI wieku w celu doskonalenia jakości kształcenia.