Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa - logo

Cele projektu

POPC Cel ogólny projektu:

Zwiększenie powszechnego dostępu do wysokiej jakości informacji sektora publicznego ze źródeł nauki będących w dyspozycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz umożliwienie ich ponownego wykorzystania poprzez poszerzenie zasobów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej o 28 tys. obiektów cyfrowych i 15 tys. nowych elektronicznych opisów bibliograficznych. Baza będzie publicznie dostępna, zachowane zostaną wszelkie standardy digitalizacji, opisywania dokumentów i upowszechniania.

Cele szczegółowe w module digitalizacyjnym obejmują zeskanowanie i opublikowanie w internecie następujących zasobów:

Zasoby w dyspozycji UMK:

 • czasopisma regionu Pomorza z czasów przedwojennych i wojennych (1800 obiektów),
 • sprawozdania instytucji regionalnych, m.in. najstarszych towarzystw naukowych w Polsce od XIX wieku do czasów współczesnych (500 obiektów),
 • czasopisma, biuletyny, teksty dramatyczne i inne materiały emigracji polskiej (6500 obiektów),
 • dziedzictwo kulturalne i naukowe regionu kujawsko-pomorskiego (2000 obiektów):
  • Pomeranica, Baltica, Prussica (głównie książki) – XIX-wieczne opracowania i źródła naukowe na temat Polski, Pomorza, krajów bałtyckich oraz dawnych Prus,
  • zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, nuty, mapy, grafiki) - m.in. nowożytne rękopisy, XIX-wieczne muzykalia, szczególnie nuty z muzyką Fryderyka Chopina z jego odręcznymi notatkami, XIX-wieczne grafiki i mapy, 11 srebrnych opraw książkowych ze Srebrnej Biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej żony Anny Marii (digitalizacja 3D oraz przygotowanie 11 prezentacji multimedialnych do wystawy elektronicznej),
 • Polonika – głównie książki dotyczące Polski lub z Polską związane od XVI do XX w. (2000 obiektów),
 • spuścizna fotograficzna toruńskiego artysty Wacława Górskiego (5200 obiektów).

Zasoby w dyspozycji UKW:

 • sprawozdania towarzystw naukowych i gimnazjów regionu z XIX i XX wieku (3900 obiektów),
 • dokumenty z Pracowni „Pamięć Bydgoszczan”, m.in. wspomnienia, zdjęcia (1000 obiektów),
 • zbiory Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa – dokumenty z kolekcji rodziny Poznańskich (200 obiektów),
 • kolekcja węgierska - archiwum rodzinne Josefa Trajtlera, naczelnika kolejowego Urzędu Ruchu w Bydgoszczy (200 obiektów),
 • kolekcja Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich (2000 obiektów),
 • dziedzictwo kulturalne - stare druki, mapy, grafiki (500 obiektów),
 • obiekty Muzeum Oświaty w Bydgoszczy: kolekcja pedagogiczna, teczki pedagogów z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy (400 obiektów),
 • prace naukowe, monografie i artykuły Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (1800 obiektów).

Cele szczegółowe w module retrokonwersji to:

 • poszerzenie dostępu do informacji naukowej elektronicznej oraz przyspieszenie wyszukiwania informacji o zasobach bibliotecznych obu uczelni poprzez retrokonwersję i udostępnienie w internecie 15 tys. rekordów egzemplarzy w opisach bibliograficznych zasobów bibliotecznych niedostępnych w postaci elektronicznej,

 • umieszczenie nowych rekordów w katalogach własnych oraz przesłanie ich do bazy narodowego katalogu Polski NUKAT (http:// www.nukat.edu.pl/) i za ich pośrednictwem do światowego WorldCat. Opisy będą wykonywane w standardzie MARC21 z wykorzystaniem reguł katalogowania ISBN z elementami RDA.

Udostępnione zostaną zasoby następujących instytucji:

 • Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu,

 • Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,

 • Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 • Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.