Open Access Week 2019, źródło: https://sparcopen.org/

X Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki w Bibliotece UMK

Październik to miesiąc, w którym obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki. W tym roku przypada on od 21 do 27 października i odbywa się pod hasłem Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy. Otwartość nauki została już w zasadzie przyjęta jako właściwy kierunek. Pozostaje teraz zaprojektowanie nowych systemów tak, by zapewniały integrację i zaspokojenie potrzeb zróżnicowanej społeczności, w tym także grup wykluczonych.
 

W ramach X Tygodnia Otwartej Nauki Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu przygotowała następujące wydarzenia:

Zarządzanie danymi badawczymi – informacje ogólne i plany zarządzania danymi (PZD)

Data: 21.10.2019

Miejsce: BU, sala nr 8, godz. 13:00

Prowadząca: Bożena Bednarek-Michalska, działaczka ruchu open access od 2003 roku, kustoszka dyplomowana BU w Toruniu.

Wykład jest bardzo praktyczny i skierowany do pracowników UMK, którzy pisząc wnioski grantowe mają obowiązek przygotowania planów zarządzania danymi badawczymi, a także dla administracji UMK obsługującej i wspomagającej wnioskowanie.

Celem spotkania jest zaspokojenie zgłaszanych potrzeb pracowników UMK w zakresie przybliżenie nowej tematyki związanej z gromadzeniem danych badawczych, ich przechowywaniem, upowszechnianiem w modelu open access zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, programu Horyzont 2020 a także grantów Narodowego Centrum Nauki, która to instytucja wprowadziła niedawno nowy wymóg opracowywania PZD w swoich wnioskach. Autorka poda ogólne informacje o danych badawczych i przedstawi praktyczne informacje szczegółowe na temat zarządzania danymi oraz opracowania planu, poda także wzór planu gotowego do zamieszczenia we wniosku.

 

Relacja z wykładu "Zarządzanie danymi badawczymi – informacje ogólne i plany zarządzania danymi (PZD)"

Załączniki

Promocja kolekcji dziedzictwa kulturowego w kontekście otwartej nauki oraz humanistyki cyfrowej

Data: 23.10.2019

Miejsce: BU, sala nr 8, godz. 13:00

Prowadzący: dr Dominik M. Piotrowski, adiunkt biblioteczny BU w Toruniu.

Prelekcja skierowana jest do pracowników instytucji kultury, naukowców, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych technologi w humanistyce i otwartej nauce.

Celem prelekcji jest wzkazanie na możliwości, jakie oferuje otwarte oprogramowanie oraz standardy sieciowe w aspekcie polepszenia dostępności i upowszechniania informacji o kolekcjach dziedzictwa kulturowego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną otwartoźródłowe aplikacje umożliwiające tworzenie mobilnych wycieczek i przewodników opartych na mapach, a także cyfrowych ekspozycji zbiorów instytucji kultury i nauki. Jednocześnie zasygnalizowana zostanie idea internetu semantycznego na przykładzie powiązanych otwartych danych oraz wątek progresywnych aplikacji webowych w kontekście polepszenia wydajności oraz dostępności stron i treści w wyszukiwarkach.

Upowszechnianie kolekcji dziedzictwa kulturowego - opowieść cyfrowa

Załączniki

Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte

Data: 24.10.2019

Miejsce: BU, sala nr 8, godz. 13:00

Prowadzący: dr Paweł Grochowski, Wirtualna Biblioteka Nauki ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zagadnienia związane nowym programem otwartego publikowania w ramach licencji krajowej Elsevier, ale również Springer Open Choice oraz Scoap3. Zostaną również omówione planowane na rok 2020 programy publikowania otwartego w licencji krajowej Wiley oraz licencjach konsorcyjnych ACS, CUP, Emerald, IEEE, IOP, LWW, OUP i Taylor-Francis.

Od 2 września 2019 działa w Polsce nowy program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Elsevier.
Część A tego programu pozwala na publikowanie w trzech kolejnych latach 2019-2021 odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany w całości z krajowej opłaty licencyjnej.

Po wyczerpaniu puli darmowych artykułów, zostanie włączony program B, który pozwala na publikowanie dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych ze zniżką w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.
Pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są uprawnieni do korzystania z obydwu części tego programu (A oraz B).

Dokładne informacje na temat programu otwartego publikowania w ramach licencji Elsevier 2019-2021 wraz z listą 1777 czasopism udostępnionych w tym programie znajdują się na  stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM.

Załączniki


Odbędą się również:

Bezpieczeństwo w sieci - warsztaty dla nauczycieli

Data: 24.10.2019

Miejsce: BU, sala nr 300, godz. 10:30-16.30 (rejestracja zakończona)

Organizator: Fundacja Szkoła z Klasą

Otwarte zasoby edukacyjne w dydaktyce akademickiej - webinarium

Data: 24.10.2019, godz. 13:00

Prowadząca: Paulina Szczucińska, OpenStax Poland

 

Inne wydarzenia Tygodnia Otwartej Nauki

 

Open Access Week 2019 -plakat

Plakat opracowany przez Beatę Gamrowską z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego