Archiwum Emigracji
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń archiwum@bu.umk.pl,
III piętro, tel.(+48-56) 611-4391,
godziny otwarcia: pn. -  nieczynne, wt. - 12.00 - 18.00, śr.- czw.: 9.00 - 14.00, pt.: nieczynne
archiwalne strony: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji


NAGRODA ARCHIWUM EMIGRACJI

NAGRODA ARCHIWUM EMIGRACJI NAGRODA ARCHIWUM EMIGRACJI NAGRODA ARCHIWUM EMIGRACJI

Nagroda Archiwum Emigracji (kolekcje)

Archiwum przyznaje co roku nagrodę za najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą emigracji polskiej. Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wycho­dźstwa polskiego. Przyznawana jest za wyróżniające się prace z dziedzin: literaturoznawstwo, historia, historia kultury i socjologia oraz historia sztuki. Potrzebę takiej nagrody dostrzegli emigranci, którzy w roku 1998 zgodzili się sprawować nad nią opiekę jako Honorowa Kapituła. Byli to wówczas: Józef Bujnowski, Maria Danilewicz Zielińska, Andrzej S. Ehrenkreutz, Jerzy Gied­royc, Gustaw Herling-Gru­dziń­ski, Leszek Kołakowski, Stefania Kossowska, Jan Kott, Jerzy Krzywicki, Jerzy R. Krzyżanowski, Danuta Mostwin, Olga Scherer i Tymon Terlecki. Fundatorem pierwszych Nagród był Tadeusz Walczak. Obecnie fundowane są one przez Senat RP. Każdego roku jury Nagrody – którym jest zespół redakcyjny czasopisma – dokonuje wyboru spośród kilkunastu nadesłanych z całego świata prac. Wśród nagrodzonych byli już młodzi badacze z Francji i Włoch oraz wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Nagroda wręczana jest co roku przez JM Rektora UMK w dniu Inauguracji Roku Akademickiego.