III piętro, tel. (+48-56) 611-4398 
dzs@bu.umk.pl

Dżsy - literatura

 1. Cybertowiczowa L., Problematyka dokumentów życia społecznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1966 nr 1 s.116-132.
 2. Dann J.C., Ephemera collection – a growing field, hard to define. AB Book-man’s Weekly 1998, v.101, no 11 s.717-718.
 3. Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały konferencyjne, Osola 2001 r. Wrocław 2001
 4. Drew, P.R., Dewe, M.SSpecial collection management: the place of printed ephemera, Library Management, 1992, vol. 13, nr 6, s. 8–14.
 5. Firlej-Buzon Aneta, Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce. Warszawa 2002
 6. Firlej-Buzon A. Dżs-y w Wielkiej Brytanii, Bibliotekarz, 1999, nr 9, s. 7-9
 7. Instrukcja obsługi Formatu Marc21 dla dokumentów życia społecznego: materiały metodyczne / Dolnośląska Biblioteka Publiczna; oprac.: Teresa Smag, Dariusz Gabrysiak, Wrocław, 2012.
 8. Gartner R., Digitising the Bodleian?. Audiovisual Librarian 1993, v. 19 s.220-223
 9. Gąszczyńska H., Dokumenty życia społecznego. Pomagamy sobie w pracy 1997, nr 2, s.22-26.
 10. Hałun K., O potrzebie gromadzenia dokumentów życia społecznego. Bibliotekarz olsztyński 1972, nr 3, s.5-10
 11. Jacobs, D.S. The vertical file: an onerview and guide, „Collecion Building, 1992, vol. 12, nr 1–2, s. 3–17.)
 12. Ludorowski, Leszek, Dokumenty życia społecznego odbiciem rzeczywistości i zapisem historii [w]: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 25 Studia ad Bibliothecarum Scentiam Pertinentia III (2005) , s.29-50.
 13. Rickard M., Collrcting printed ephemeral, London 1989.
 14. Supruniuk Anna, Dokumenty życia społecznego, w: Zbiory i prace dotyczące emigracji i Polonii w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej w Toruniu : informator, Toruń, 1999, s.167-181.
 15. Supruniuk A., Dokumenty życia społecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Rocznik Toruński 1997, T.24 s.307-309.Supruniuk A., Supruniuk M.A. Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych [Głos w dyskusji], Biblioteka (Poznań) 2003 nr 7 (16) s. 164-172.
 16. Supruniuk A., Dokumenty życia społecznego - szansa na sukces w nauce w: Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych: materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez BibliotekęGłównąUniwersytetu Szczecińskiego, 9-11 września 2009 /Red. Radosław Gaziński, Szczecin, 2010, s.23-27.
 17. Żarnowiecka Alina, Dokumenty życia społecznego w bibliotekach, Bibliotekarz, 1969, nr 10, s.310-312.