III piętro, tel. (+48-56) 611-4487 
muzyka@bu.umk.pl

Literatura

 1. Bogdany-Popielowa Wanda. i in. , K. Szymanowski w zbiorach polskich [wykaz druków kompozycji K. Szymanowskiego m.in. w Bibliotece UMK w Toruniu, poz. wg wykazu właścicieli]. Warszawa 1990.
 2. Burhardt Stefan, Polonez. Katalog tematyczny. T. 2. 1792-1830. Zredagowali i uzupełnili Maria Prokopowicz, Andrzej Spóz. Kraków 1976; T. 3. 1831-1981 [Polonezy kompozytorów polskich]. Współpraca i redakcja Maria Prokopowicz, Andrzej Spóz. Kraków 1985. Z prac Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. Gancarczyk Paweł, Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku. Toruń 2011, s. 37-44 ; 265-272.
 4. Gołębiewska Teresa, Stefan Burhardt, rys biograficzny (1899-1991). 100 rocznica urodzin. Toruń 2002.
 5. Grabowski Krzysztof, Pierwodruki dzieł Fryderyka Chopina 
 6. Jankowska Bożena Krystyna, Oddział Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – historia, zbiory, funkcj. W: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 1, 1980, s. 128-151.
 7. Jankowska Bożena Krystyna, Rola biblioteki w wychowaniu muzycznym środowiska akademickiego. W: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 2, 1982, s. 11-17.
 8. Jankowska Bożena Krystyna, Kancjonał Walentego z Brzozowa 
 9. Jankowska Bożena Krystyna, Zbiory muzyczne. W: Zbiory i prace dotyczące emigracji i Polonii w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej w Toruniu . Informator. Toruń 1999, s. 153-165.
 10. Kwiatkowski Jan, Płytoteka w bibliotece. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce, z. 1 (7), 1962, s. 199-225.
 11. Leszczyńska Agnieszka, Druki i rękopisy z dawnej Biblioteki Mariackiej w Elblągu 
 12. Leszczyńska Agnieszka, De Drusina – rodzina muzyków z Gdańska. W: Polski Rocznik Muzykologiczny. Warszawa 2009, s. 91-101.
 13. Leszczyńska Agnieszka, Johannes Wanning – kapelmistrz kościoła mariackiego w Gdańsku. W: Muzyka, [z.] 3, 1993, s. 7-23.
 14.  Leszczyńska Agnieszka, Między sztuką a komercją: późnorenesansowa muzyka okolicznościowa i hołdownicza w Prusach Królewskich. W: Przegląd muzykologiczny. [z. 6]. Warszawa 2007, s. 5-16.
 15. Leszczyńska Agnieszka, Późnorenesansowe fragmenty mszalne z dawnej biblioteki elbląskiej Kościoła Mariackiego. W: Źródło muzyczne. Krytyka – analiza – interpretacja. XXVIII Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich. Gdańsk, 7-8 maja 1999. Warszawa 1999, s. 190-199. [obecnie w zbiorach BUMK].
 16. Leszczyńska Agnieszka,Zbiory muzyczne Biblioteki Mariackiej w Elblągu wczoraj i dziś [obecnie w zasobach BUMK w Toruniu, BUW w Warszawie, BN i in.]. W: Europejska Kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach / Red. Aleksandra Patalas i Stanisław Hrabia. Kraków 2008, s. 27-37.
 17. Lewandowska Ilona, Cenne kolekcje płyt w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. W: „Fonoteka wczoraj, dziś i jutro”. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek, Warszawa 11-12 mają 2007 r. Warszawa 2008, s. 66-69.
 18. Lewandowska Ilona, Druki muzyczne z czasów Powstania Listopadowego
 19. Lewandowska Ilona, Fryderyk Chopin. [album / red. Ilona Lewandowska]. Toruń 2010. [Faksymilowe wydanie dziewiętnastowiecznych edycji dzieł Fryderyka Chopina. Wydano z kolekcji Gabinetu Zbiorów Muzycznych oraz kolekcji Gabinetu Zbiorów Graficznch Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu].
 20. Lewandowska Ilona, Stefan Burhardt ojcem kolekcji polonezów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. W: Biblioteka Muzyczna. Music Library 2000-2006. Warszawa 2008. s. 141-150.
 21. Strutyńska Maria, Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu [Katalog wystawy]. Toruń 1995.
 22. Strutyńska Maria, Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Przewodnik po zespołach. Problemy badawcze i metodologiczne, Toruń 1999.
 23. Szczurko Elzbieta, „Festo Paschatos” (1810) Johanna Carla Pfietznera, organisty toruńskiego [ze zbiorów BUMK]. W: Musica Ecclesiastica / pod red. A. Kłaput-Wisniewskiej, ks. Andrzeja Filabera ; Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2009, s. 137-152.
 24. Szweykowski Zygmunt M. , Notatki z zapomnianej przeszłości (2). Aria wokalna na cześć Jana Kazimierza [ze zbiorów Biblioteki UMK]. Ruch Muzyczny 1958 nr 10 s. 29-31.
 25. Tomaszewski Wojciech, Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801-1850 [zawiera wykaz druków muz. m.in. w BUMK, wg indeksu bibliotek]. Warszawa 1992.
 26. Tondel Janusz, Książka w dawnym Królewcu Pruskim, Toruń 2001, s. 38-42.[I 180 – Geistliche Lieder]
 27. Voise-Mackiewicz Irena, Wykaz utworów muzycznych płytoteki E. Kuczyńskiego. W: Ekslibrysy muzyczne E. Kuczynskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauka o książce. [Z.] 3. Toruń 1965 s. 53-97.
 28. Wojnowska Elżbieta, Problem muzyki okolicznościowej. Utwory Eccarda, Stobaeusa i innych kompozytorów zachowane w Królewcu / Kaliningradzie [obecnie rozproszone w: BN, BUMK w Toruniu i w bibliotekach niemieckich i litewskich]. Polski Rocznik Muzykologiczny. [T. 5] : 2006 s. 71-86.