I piętro, p. 103, tel.(+48-56) 611-4769,
repro@bu.umk.pl
godziny otwarcia: pn. 8.00-14.00,  wt. 11.00 -18.00, śr.- pt.: 8.00-14.00, sob.-nd.: nieczynne

Biuro digitalizacji

 • Pracownia wykonuje kopie cyfrowe, czarno-białe i kolorowe, z materiałów będących własnością Biblioteki oraz powierzonych. Kopie wykonywane są z maksymalną rozdzielczością 600 dpi. Pliki zapisuje się w formatach: GIF, TIFF oraz JPG.
 • Zamówienia wykonania kopii z materiałów bibliotecznych przyjmowane są we wszystkich czytelniach
  i kolekcjach Biblioteki lub drogą elektroniczną za pomocą poniższego formularza lub przez katalogi.
 • Zamówienie powinno zawierać dokładny opis zamawianej pozycji (sygnaturę, autora, tytuł, strony; w przypadku artykułów z czasopism - także numer zeszytu).
 • Pracownia wykonuje również prace zlecane w ramach zamówień międzybibliotecznych.
 • W Biurze możemy dokonać opłaty za wystawienie duplikatu karty bibliotecznej oraz za wyrobienie karty czytelnika za kaucją.

Uprzejmie informujemy, iż do odwołania zostaje zawieszone wykonywanie usługi: Kopiowanie i digitalizacja materiałów audio/video i mikrofilmów. Przyjmowanie zleceń na wykonywanie kopii cyfrowych z oryginału zostaje ograniczone do zadań, w których liczba stron nie przekracza 20. Wszystkie przyjmowane zamówienia są wykonywane w terminie ok. 4 tygodni.

Zlecenie

Zamówienie

uwagi dotyczące wykonania:

Rozdzielczość kopii cyfrowej*:

Format plików*:

Uwaga! Przetwarzanie skanów do formatu PDF (minimum 20 skanów) jest za dodatkową opłatą 0.50 zł za każdy skan

Po uiszczeniu zapłaty pliki odbiorę*:
w przypadku odbioru osobistego pliki zapisać na nośniku:

Dane Zamawiającego

 

- - -

Oświadczenie

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
    1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń (dalej: Uczelnia, ADO).
    2. Pana/Pani dane uzyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane:
        a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie umowy:
            ▪  W celach niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy polegającej na przygotowaniu kopii cyfrowej materiałów;
        b. Na podstawie ar.t 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny:
            ▪  W przypadku żądania wystawienia faktury w celach niezbędnych dla realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających między innymi z przepisów podatkowych i rachunkowych;
        c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes ADO:
            ▪  W celach tworzenia statystyk, opracowań, ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
    3. W przypadku dokonania odpłatności przelewem bankowym będziemy również przetwarzać Pana/Pani dane w postaci numeru rachunku bankowego i nazwy banku.
    4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
        a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 
        b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
        c. Sprzeciw wobec przetwarzania,
        d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
    5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
    6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom administracji publicznej, podmiotom, z którymi UMK współpracuje przy organizacji konferencji.
    8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
    9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
    10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”, dostępny jest również kontakt telefoniczny: 56 611 27 42.

Pracownia kserograficzna "PRESTO" (parter, p. 27)
bupresto@wp.pl
tel.(+48-56) 611-4567

Pracowania ksero "PRESTO"

 • Działająca w Bibliotece Firma Usługowo-Handlowa "Presto" wykonuje usługi kserograficzne oraz wydruki komputerowe.
 • Zamówienia składa się w biurze FUH "Presto" lub w czytelniach i kolekcjach Biblioteki.
 • PUH "Presto" realizuje także zamówienia na usługi kserograficzne ze zbiorów Biblioteki - drogą pocztową. Zamówienia należy kierować na adres: FUH "Presto" ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Zamówienie powinno zawierać dokładny opis zamawianej pozycji (sygnaturę, autora, tytuł, strony; w przypadku artykułów z czasopism także numer zeszytu), adres, upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu, NIP. Do ceny usługi dolicza się koszty przesyłki.
 • W Bibliotece znajdują się kserografy samoobsługowe na karty magnetyczne i bilon. Karty można nabyć w biurze FUH "Presto". Cena karty zależna jest od jej pojemności.

W pracowni można zlecić, bądź samodzielnie:

 • kopiować materiały ze zbiorów BU lub własnych (ograniczenia w wykonywaniu kopii kserograficznych);
 • skanować automatycznie do pliku lub e-maila;
 • drukować pliki, skany zdjęć z płyt CD, internetu, pendrive'a;
 • drukować strony internetowe;
 • urządzenie pracuje w sieci.

Cenę usługi można negocjować w zależności od liczby kopii (od 10 do 15 groszy za stronę) bez względu na stopień zaczernienia.  

Godziny otwarcia Pracowni:

 •  Poniedziałek - Piątek 9:00-19.00
 •  Sobota 10.00-17.00
 •  Niedziela 9.00-12.00
   

Cennik usług kserograficznych