O Kole SBP przy BU UMK

Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ma w Toruniu bardzo długą tradycję i sięga okresu międzywojennego.

Logo SBP

Po II wojnie światowej bibliotekarze związani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu aktywnie działali w Kole Toruńskim utworzonym z inicjatywy dr. Stefana Burharda w lipcu 1945 roku.

Samodzielne Koło SBP przy BU UMK powstało w październiku 1980 roku. Niestety jego działalność została zawieszona z powodu ogłoszenia stanu wojennego. W lipcu 1983 roku Koło uległo rozwiązaniu.

Jego reaktywacja nastąpiła 18-tego lutego w 2003 roku uchwałą Zarządu Oddziału w Toruniu.

Głównym celem  działalności Koła SBP przy BU UMK jest integracja środowiska bibliotekarskiego związanego z Biblioteką Uniwersytecką. Koło promuje czytelnictwo, naukę, informację naukową oraz wszystko, co łączy się z kulturowym i społecznym funkcjonowaniem książki. Stara sie także budować nowoczesny wizerunek biblioteki jako miejsca szeroko pojętej kultury, gdzie nie tylko gromadzi się, opracowuje i udostępnia różnego rodzaju publikacje, ale w którym organizuje się także wykłady, szkolenia, koncerty, wystawy czy też spotkania z ludźmi nauki i sztuki.

W pierwszym roku swojej działalności Koło liczyło 17-tu członków. Obecnie działają w nim 32 osoby