III piętro, tel. (+48-56) 611-4487 
muzyka@bu.umk.pl

Katalogi muzyczne

Komputerowy Katalog Kartkowy Zbiorów Muzycznych:

  • Kompozytorzy;
  • Hasła tytułowe;
  • Starodruki, ukł. chronologiczny.

 

Katalogi kartkowe druków i rękopisów muzycznych oraz nagrań dostępne są w Czytelni Zbiorów Specjalnych:

  • Katalog rzeczowy nut - podstawę katalogu stanowi obsada instrumentalna lub wokalna, a także rodzaje i gatunki muzyki.
  • Katalog nagrań - oparty jest na kombinacji katalogu alfabetycznego kompozytorów z pomocniczymi katalogami wykonawców, instrumentalistów, wokalistów, dyrygentów, zespołów oraz firm fonograficznych. Uzupełnieniem jest katalog muzyki ludowej, rozrywkowej, jazzowej oraz katalog żywego słowa i nagrań pozamuzycznych.

Od 2002 r. nabytki nutowe i płytowe są opracowywane w komputerowym katalogu Horizon a informacje bibliograficzne dostępne online. W Czytelni Zbiorów Specjalnych dostępny jest księgozbiór podręczny obejmujący podstawową literaturę muzykologiczną oraz wybrane czasopisma muzyczne.