Pracownicy - karta czytelnika

karta pracownika UMK

Karta czytelnika Biblioteki Uniwersyteckiej

Elektroniczna legitymacja pracownika UMK lub tradycyjna karta biblioteczna (papierowa), upoważnia do wypożyczania książek w całym systemie biblioteczno-informacyjnym UMK. Zagubienie karty wymaga zgłoszenia i wyrobienia duplikatu w bibliotece (zwykłej papierowej) lub na wydziale (elektronicznej).

Logowanie do Katalogu Biblioteki

  • przez Centralny Punkt Logowania UMK: login - konto pocztowe na serwerze UMK, hasło - wybrane do swojego konta. Ten system logowania daje dostęp do wszystkich zasobów i usług Biblioteki,
  • poza siecią UMK: karty papierowe: login - nr karty, hasło - barkod (przy następnym logowaniu można zmienić), legitymacja elektroniczna pracownika - nr karty i hasło otrzymane w Wypożyczalni,
  • Uwaga! Logowanie się do komputerów na terenie Biblioteki, aby mieć dostęp do internetu, nie jest równoznaczne z zalogowaniem się do sieci UMK

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć?

Liczba dzieł wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi w całym systemie biblioteczno-informacyjnym (w Bibliotece Głównej i bibliotekach wydziałowych) wynosi dla:

  • nauczycieli akademickich i bibliotekarzy - 50 vol. na 12 miesięcy,
  • innych pracowników UMK - 5 vol. na 30 dni,
  • emerytowanych pracowników UMK - 10 vol. na 3 miesiące,
  • pracowników naukowych PAN - 10 vol. na 3 miesiące.

Książki zamówione z magazynu przechowuje się w Wypożyczalni 7 dni.

Czy mogę zapisać się na wypożyczoną książkę?

Tak, w katalogu elektronicznym masz opcję podłączenia, możesz z niej skorzystać. Po podłączeniu się do takiego tytułu system automatycznie wysyła do czytelnika maila, że książka czeka na odbiór w Wypożyczalni. Książki zamówione w ramach podłączenia (z magazynu lub wolnego dostępu) oczekują na czytelnika 14 dni. Nieodebranie zamówionych materiałów powoduje blokadę konta czytelnika. Jeśli nie potrzebujemy już tej pozycji, prosimy o powiadomienie Wypożyczalni: wypozyczalnia@bu.umk.pl  tel.(+48-56) 611-4418.

Ile zapłacę, jeśli przetrzymam książkę?

Eletroniczny system wypożyczeń sam nalicza opłatę za nieterminowy zwrot książki - 0,30 PLN za dzień.

Co mam zrobić, gdy zagubię lub zniszczę książkę?

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wpłacić kwotę pieniężną naliczaną i pobieraną w Wypożyczalni.

Biblioteka Uniwersytecka nie udostępnia na zewnątrz:

 

czasopism,
materiałów wydanych przed 1918 r.
wydawnictw z księgozbiorów podręcznych znajdujących się w czytelniach, gabinetach, pracowniach,
książek z Wolnego Dostępu (II, III piętro), oznaczonych jaskrawoczerwonym paskiem,
zbiorów specjalnych tj. starych druków, rękopisów, cimeliów, rycin, map, druków ulotnych, mikrofilmów i nut (niektóre nuty mogą być wypożyczone po uzgodnieniu z kierownikiem sekcji Zbiorów Muzycznych)
dzieł rzadkich i cennych, a także o nietypowej formie wydawniczej,
dzieł bardzo zniszczonych.

 

Zapoznaj się z regulaminem udostępniania zbiorów

Słownik terminów

Terminy występujące w katalogu biblioteki

Dezyderat -  gdy wydawca nie dostarczy wydanego przez siebie tytułu Bibliotece w ramach obowiązkowego egzemplarza, Biblioteka podejmuje pertraktacje dając pozycji tymczasowy status dezyderat.  Niekiedy rozmowy z wydawcą trwają długo.


Egzemplarz niezamawialny - jeśli w trakcie realizowania zamówienia czytelnik chce wypożyczyć dwa egzemplarze tego samego tytułu lub przekroczył 10 zamówień albo podłączeń, pojawia się komunikat egzemplarz niezamawialny.  Limity odnoszą się zarówno do zamówień do domu, jak  i do czytelni.


Hasło przedmiotowe - inaczej temat, jest to hasło, które podajemy elektronicznemu systemowi przy wyszukiwaniu pozycji związanej z jakąś dziedziną, która nas w danej chwili interesuje, np. Biologia komórki.


Kolekcja BG, WD -  oznaczenie to odnosi się do wolnego dostępu do książek i czasopism znajdujących się na II i III piętrze Biblioteki Głównej. W kolekcji tej mamy możliwość samodzielnego wyboru i wypożyczania pozycji (zob. samoobsługa). Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w 13 kolekcjach dziedzinowych.


Nieznany systemowi - tak oznaczoną w katalogu elektronicznym pozycję  można zamówić, ale nie ma 100 procentowej pewności,  że książka nie jest wypożyczona przez innego czytelnika.  Zdarzy się to wtedy, gdy książka  została wypożyczona jeszcze na tradycyjny rewers (papierowy), przez co system elektroniczny jej nie widzi.


Samoobsługa - książki nie można zamówić elektronicznie. Należy  przyjść do Biblioteki Głównej, samodzielnie  odszukać książkę na regałach w wolnym dostępie (II lub III piętro), następnie udać się do Wpożyczalni (I piętro) lub Czytelni Głównej (II piętro) i  zarejestrować wypożyczenie w systemie.


W oprac. rzecz. - książki są w trakcie opracowywania przez bibliotekarzy dziedzinowych, którzy je tematują. Dzięki tej pracy możemy przeszukiwać katalog przez hasła przedmiotowe. Po podłączeniu się do takiego tytułu czytelnik otrzyma powiadomienie mailem, że książka czeka na odbiór w wypożyczalni.


W transporcie - książka nie jest wypożyczona, ale znajduje się w niewłaściwej lokalizacji np.: książka z biblioteki wydziałowej została oddana w Bibliotece Głównej i trzeba ją przetransportować do jej miejsca docelowego.