Studenci - karta czytelnika

Karta czytelnika Biblioteki Uniwersyteckiej w ToruniuLegitymacja studencka jest kartą czytelnika

 • Na początku studiów w dziekanacie swojego Wydziału studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranci otrzymują elektroniczną legitymację studenta/doktoranta. Upoważnia ona do wypożyczania książek w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK (w Bibliotece Głównej i bibliotekach wydziałowych).
 • Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują "tradycyjną" kartę biblioteczną po zgłoszeniu się do Wypożyczalni BG UMK na podstawie danych z bazy USOS.
 • Studenci/doktoranci, którzy posiadają "tradycyjną" legitymację studencką, otrzymują kartę biblioteczną w Wypożyczalni BG UMK na podstawie danych z bazy USOS.

Logowanie do Katalogu Biblioteki

 • przez Centralny Punkt Logowania UMK: login - konto pocztowe na serwerze UMK, hasło - wybrane do swojego konta,
 • poza siecią UMK: login - nr albumu, hasło.
 • Uwaga! Logowanie się do komputerów na terenie Biblioteki, aby mieć dostęp do internetu, nie jest równoznaczne z zalogowaniem się do sieci UMK.

Ile książek i na jaki okres mogę wypożyczyć

 • Studenci I i II stopnia, podyplomowi : liczba dzieł wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi w całym systemie biblioteczno-informacyjnym (w Bibliotece Głównej i bibliotekach wydziałowych) wynosi: 15 vol. na okres 30 dni.
 • Doktoranci: liczba dzieł wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi w całym systemie biblioteczno-informacyjnym (w Bibliotece Głównej i bibliotekach wydziałowych) wynosi: 30 vol. na okres 3 miesięcy.

Zamawianie

 • Zamawianie książek i czasopism realizuje się poprzez elektroniczne katalogi Biblioteki dostępne online.
 • Czas oczekiwania wynosi od 30 min. do 1 godz. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku do godziny 19.00, w sobotę do 16.00. Wszystkie zamówienia złożone w sobotę po godzinie w 16.00, a także w niedzielę można odebrać w poniedziałek od godziny 10.00. W niedzielę magazyny są nieczynne! Książki zamówione z magazynu przechowuje się w Wypożyczalni 3 dni.
 • Jeżeli poszukiwana książka znajduje się w Wolnym Dostępie (II i III piętro) - w rekordzie katalogowym w opcji Zamawianie widnieje: Samoobsługa -  nie można jej zamówić elektronicznie. Należy przyjść do Biblioteki, odszukać książkę na półce w odpowiedniej kolekcji i zanieść do Wypożyczalni (I piętro) lub Czytelni Głównej (II piętro), gdzie nastąpi rejestracja wypożyczenia i dezaktywacja zabezpieczeń.

Przedłużanie terminu zwrotu książek

 • Czytelnik może samodzielnie przedłużyć termin wypożyczenia książki (6 razy) pod warunkiem, że egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innych czytelników, a na koncie nie widnieją blokady.
 • Należy zalogować się na swoje konto i wejść do listy wypożyczonych książek. Jeżeli w ostatniej kolumnie jest link Przedłuż, można dokonac prolongaty. Po jego wybraniu wyświetli się informacja o rezultacie operacji.
 • Samodzielne przedłużenie terminu wypożyczenia publikacji możliwe jest najwcześniej 7 dni przed jego upływem. Przedłużenie terminu zwrotu  w dniu, w którym on przypada i po tym czasie, możliwe jest w Wypożyczalni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczalnia@bu.umk.pl.

Rezerwacja wypożyczonej książki

 • Jeżeli książka jest wypożyczona, można zarezerwować dany egzemplarz wybierając opcję Podłącz.
 • Książki zarezerwowane przechowywane są w Wypożyczalni 10 dni.
 • Informację o dostępności książki czytelnik otrzymuje na zapisany na jego koncie czytelniczym adres e-mail. Informacja ta znajduje się także w zakładce "Zamówienia (rezerwacje i rewersy)".
Nieodebranie zamówionych materiałów powoduje blokadę konta czytelnika.

Zwrot książek

 • Książki wypożyczone z Biblioteki Głównej należy oddać w Wypożyczalni Biblioteki Głównej (I piętro), a książki wypożyczone z bibliotek wydziałowych - we właściwej bibliotece wydziałowej.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera opłaty: 0,30 zł za każdy dzień zwłoki (całkowitą kwotę wylicza system komputerowy).
 • Opłaty naliczone za przetrzymywanie książek (w Bibliotece Głównej i bibliotekach wydziałowych) można uregulować w Wypożyczalni (płatność gotówką) oraz drogą elektroniczną (zakładka ,,Blokady i komunikaty" na koncie bibliotecznym).
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Biblioteka może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed ustalonym terminem lub zastrzec wcześniejszy termin ich zwrotu w chwili wypożyczenia.

Książki zagubione lub zniszczone przez czytelnika

 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie. Jeżeli nie jest to możliwe, czytelnik musi wpłacić kwotę pieniężną naliczaną i pobieraną w Wypożyczalni.

Czego nie wypożyczamy

Biblioteka nie udostępnia na zewnątrz:

czasopism,
materiałów wydanych przed 1960 r.
wydawnictw z księgozbiorów podręcznych znajdujących się w czytelniach, gabinetach, pracowniach,
książek z Wolnego Dostępu (II, III piętro), oznaczonych jaskrawoczerwonym paskiem,
zbiorów specjalnych tj. starych druków, rękopisów, cimeliów, rycin, map, druków ulotnych, mikrofilmów i nut (niektóre nuty mogą być wypożyczone po uzgodnieniu z kierownikiem sekcji Zbiorów Muzycznych)
dzieł rzadkich i cennych, a także o nietypowej formie wydawniczej,
książek z dużą ilością luźnych dodatków,
dzieł bardzo zniszczonych.

Regulamin udostępniania zbiorów

Słownik terminów

Terminy występujące w katalogu biblioteki

Dezyderat -  gdy wydawca nie dostarczy wydanego przez siebie tytułu Bibliotece w ramach obowiązkowego egzemplarza, Biblioteka podejmuje pertraktacje dając pozycji tymczasowy status dezyderat.  Niekiedy rozmowy z wydawcą trwają długo.


Egzemplarz niezamawialny - jeśli w trakcie realizowania zamówienia czytelnik chce wypożyczyć dwa egzemplarze tego samego tytułu lub przekroczył 10 zamówień albo podłączeń, pojawia się komunikat egzemplarz niezamawialny.  Limity odnoszą się zarówno do zamówień do domu, jak  i do czytelni.


Hasło przedmiotowe - inaczej temat, jest to hasło, które podajemy elektronicznemu systemowi przy wyszukiwaniu pozycji związanej z jakąś dziedziną, która nas w danej chwili interesuje, np. Biologia komórki.


Kolekcja BG, WD -  oznaczenie to odnosi się do wolnego dostępu do książek i czasopism znajdujących się na II i III piętrze Biblioteki Głównej. W kolekcji tej mamy możliwość samodzielnego wyboru i wypożyczania pozycji (zob. samoobsługa). Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w 13 kolekcjach dziedzinowych.


Nieznany systemowi - tak oznaczoną w katalogu elektronicznym pozycję  można zamówić, ale nie ma 100 procentowej pewności,  że książka nie jest wypożyczona przez innego czytelnika.  Zdarzy się to wtedy, gdy książka  została wypożyczona jeszcze na tradycyjny rewers (papierowy), przez co system elektroniczny jej nie widzi.


Samoobsługa - książki nie można zamówić elektronicznie. Należy  przyjść do Biblioteki Głównej, samodzielnie  odszukać książkę na regałach w wolnym dostępie (II lub III piętro), następnie udać się do Wpożyczalni (I piętro) lub Czytelni Głównej (II piętro) i  zarejestrować wypożyczenie w systemie.


W oprac. rzecz. - książki są w trakcie opracowywania przez bibliotekarzy dziedzinowych, którzy je tematują. Dzięki tej pracy możemy przeszukiwać katalog przez hasła przedmiotowe. Po podłączeniu się do takiego tytułu czytelnik otrzyma powiadomienie mailem, że książka czeka na odbiór w wypożyczalni.


W transporcie - książka nie jest wypożyczona, ale znajduje się w niewłaściwej lokalizacji np.: książka z biblioteki wydziałowej została oddana w Bibliotece Głównej i trzeba ją przetransportować do jej miejsca docelowego.