Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

 

mgr Aldony Kobus

Temat pracy: Modele autorstwa w kulturze Zachodu. Fantazmat podmiotu autorskiego

Termin obrony: 20 września 2018 r., godz. 13.00

Miejsce: Colegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, s. 119

 

mgr Magdaleny Kuczmarskiej

Temat pracy: Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Termin obrony: 21 września 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a, sala posiedzeń Rady Wydziału

 

mgr Tomasza J. Lisa

Temat pracy: Urzędnicy polskiego pochodzenia, obywatele cesarstwa austro-węgierskiego w bośni

Termin obrony: 2 października 2018 r., godz. 9.30

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala C 039

 

mgr Oliwii Buchwald-Zięciny

Temat pracy: Analiza wielowarstwowych podobrazi drewnianych. Metody konserwacji na przykładzie obrazu "Alegoria Muzyki" ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Termin obrony: 9 października 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, sala Tymona Niesiołowskiego

 

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.