Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Madgaleny Raczyńskiej

Temat pracy: Dojrzałość procesowa jednostek administracji publicznej

Termin obrony: 11 stycznia 2019 r., godz. 11.00

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a, sala posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

mgr Piotra Paska

Temat pracy: Architektura rzymskokatolickich kościołów diecezji tarnowskiej 1945-1989. Uwarunkowania i klasyfikacja. 

Termin obrony: 11 stycznia 2019 r., godz. 11.00

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 039

 

mgr Macieja Majewskiego

Temat pracy: Uzbrojenie średniowieczne w ziemi chelmińskiej

Termin obrony: 28 stycznia 2019 r., godz. 13.00

Miejsce: Instytut Archeologii, ul. Sz. Bydgoska 44/48, sala im. R. Jakimowicza

 

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.