Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Magdaleny Wandy Wółkowskiej

Temat pracy: Wypowiedź artystyczna architekta w świetle standardów ochrony praw człowieka

Termin obrony: 9 stycznia 2018, godz. 10.00

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum Novum, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji

 

mgr Agaty Bernaś

Temat pracy: Audiodeskrypcja oraz jej wykorzystanie w dostępie osób z uszkodzonym wzrokiem do informacji oraz świata kultury i sztuki.

Termin obrony: 22 stycznia 2018, godz. 11.50

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C039

 

mgr Marty Chojnackiej

Temat pracy: Zagadnienie wyobrażenia we wczesnych pismach filozoficznych Jean-Paula Sartre'a

Termin obrony: 23 stycznia 2018, godz. 11.00

Miejsce: Wydział Humanistyczny, Collegium Minus - "Harmonijka", ul. Fosa Staromiejska 1a, sala 305

 

mgr inż. Pawła Ossowskiego

Temat pracy: Badanie właściwości fizycznych biologicznych ośrodków rozpraszających z wykorzystaniem spektralnej mikroskopii fazowej.

Termin obrony: 24 stycznia 2018, godz. 12.00

Miejsce: Instytut Fizyki, ul. Grudziądzka 5, sala audytoryjna

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.