Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Macieja Pokornowskiego

Temat pracy: Evolutionary Perspective in the Linguistic Analysis of Microblog Discussions: Implications for Natural Language Processing

Termin obrony: 19 października 2017, godz. 11.00

Miejsce: Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska , sala nr 307

 

mgr Marcina Pędicha

Temat pracy: Kultura narodowa i organizacyjna przestrzebi bibliotek. Studium porównawcze na przykładzie bibliotek akademickich w Polce i Nniemczech oddanych do użytku po 1989 roku.

Termin obrony: 23 października 2017, godz. 12.30

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 037

 

mgr Magdaleny Górki

Temat pracy: Czasopisma edukacyjne polskiej macierzy szkolnej w Londynie redagowane przez Aleksandrę Podhorodecką w latach 1970-2006

Termin obrony: 24 października 2017, godz. 11.15

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 037

 

mgr Lecha Walkiewicza

Temat pracy: Od "Tajemnic Puszkarskich" do traktatu Siemienowicza. Rozwój wiedzy artyleryjskiej w państwie polsko-litewskim od połowy XVI do połowy XVII wieku w świetle traktatów artyleryjskich i ogólnowojskowych

Termin obrony: 24 października 2017, godz. 11.30

Miejsce: Wydział nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 039

 

mgr Radosława Krajniaka

Temat pracy: Prałaci i kanonicy warmińskiej kapituły katedralnej do 1466 r. Studium prozograficzne.

Termin obrony: 26 października 2017, godz. 11.30

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 039

 

mgr Tomasza Marcina Kucharskiego

Temat pracy: Czynności i uchwały sejmów elekcyjnych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1632-1733).

Termin obrony: 6 listopada 2017, godz. 9.00

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziału

 

mgr Agaty Kućko

Temat pracy: Charakterystyka strefy odcinania kwiatów łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) oraz udział kwasu abscysynowego i etylenu w jej funkcjonowaniu

Termin obrony: 6 listopada 2017, godz. 14.00

Miejsce: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 1, sala nr 394 II piętro

 

mgr Agaty Szwech

Temat pracy: Biograficzne uczenie się w świetle dzienników Haliny Semenowicz

Termin obrony: 6 listopada 2017, godz. 14.00

Miejsce: Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowska 1, sala nr 394 II piętro

 

mgr Łukasza Jermacza

Temat pracy: Preferencje siedliskowe dwóch gatunków obcych, pontokaspijskich kiełży Pantogammarus brobustoides i Dikerogammarus villosus (Crustacea, Amphipoda)

Termin obrony: 9 listopada 2017, godz. 9.30

Miejsce: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgr Dariusza Płąchockiego

Temat pracy: Preferencje siedliskowe i rozmieszczenie babki rurkonosej ( Proterorhinus semilunaris) w płytkowodnych środowiskach dolnej Wisły

Termin obrony: 9 listopada 2017, godz. 12.00

Miejsce: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgr Małgorzaty Agaty Panek

Temat pracy: Zabezpieczanie praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej oraz innych osób.

Termin obrony: 14 listopada 2017, godz. 9.40

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziału

 

mgr Doroty Buczyńskiej

Temat pracy: Mikroskopia fluorescencyjna pojedynczych nanoklasatrów złota

Termin obrony: 25 listopada 2017, godz. 12.00

Miejsce: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, ul. Grudziądzka 5, sala nr 20

 

mgr Karoliny Smolarek

Temat pracy: Oddziaływania plazmonowe w polimerowych układach hybrydowych dla zastosowań w optoelektronice

Termin obrony: 29 listopada 2017, godz. 12.00

Miejsce: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, ul. Grudziądzka 5, sala audytoryjna COK

 

 

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.