Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Radosława Golby

Temat pracy: Potencjalne zagrożenia powodziowe wobec katastrofalnych stanów wody w Wiśle między Włocławkiem a Toruniem. Analiza geoprzestrzenna konsekwencji środowiskowych według założenia scenariuszy powodziowych. 

Termin obrony: 11 lipca 2018 r., godz. 11.00

Miejsce: Wydział Nauk o Ziemii, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgr Malwiny Hyjek

Temat pracy: Kanoniczne białka Sm jako część cytoplazmatycznego kompleksu mRNP - nowa rola kolorowych białek spliceosomu u roślin

Termin obrony: 12 lipca 2018 r., godz. 12.00

Miejsce: Wydział Bioligii i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgr Dobrochny Olszewskiej

Temat pracy: Tożsamość i kultura miejszości chińskiej na Bali w latach 1949-2015

Termin obrony: 12 lipca 2018 r., godz. 12.00

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 039

 

mgr Jakuba Wawrzaka

Temat pracy: Obrazy wirtualne a fenomen recepcji dioramy

Termin obrony: 10 września 2018 r., godz. 11.00

Miejsce: Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, Galeria Forum

 

mgr Halszki Wierzbickiej

Temat pracy: "Muthiana oréra". Stać się kobietą Lomwe.

Termin obrony: 11 września 2018 r., godz. 16.00

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 039

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.