Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

 

mgr inż. Marcina Szalkowskiego

Temat pracy: Optymalizacja funkcji fotosyntetycznych centrów reakcyjnych poprzez sprzężenie z plazmowo aktywnymi nanostrukturami metalicznymi

Termin obrony: 15 kwietnia 2019 r., godz. 12.00

Miejsce: Instytut Fizyki im. Aleksandra Jabłońskiego, ul. Grudziądzka 5/7, sala audytoryjna COK

 

mgr inż. Justyny Grzelak

Temat pracy: Zwiększenie odpowiedzi optycznej w podczerwieni organicznych polimerów w nanostrukturach hybrydowych 

Termin obrony: 15 kwietnia 2019 r., godz. 14.30

Miejsce: Instytut Fizyki im. Aleksandra Jabłońskiego, ul. Grudziądzka 5/7, sala audytoryjna COK

 

mgr Łukasza Wiśniewskiego

Temat pracy: Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa w pierwszej dekadzie XXI wieku

Termin obrony: 26 kwietnia 2019 r., godz. 12.00

Miejsce: Wydział Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1, sala nr 135

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.