Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgra Radosława Skórzewskiego 

Tytuł: Chemiluminescencja płynów ustrojowych w wybranych stanach fizjologicznych i patologicznych bydła domowego (Bos taurus) 

Data i godzina:  17.01.2020, godz. 13.00

Miejsce: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgra  Marka Andrzeja Urbaniaka

Tytuł: Kary długoterminowe - ich zasadność, celowość i skutki

Data i godzina:  20.01.2020, godz. 9.00

Miejsce: Collegium Iuridicum Novum, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala nr 108

 

mgra  Aldony Lipki

Tytuł: Wykorzystanie postaci historycznej w budowaniu marki a proces decyzyjny klientów

Data i godzina:  21.01.2020, godz. 12.00

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a, sala posiedzeń Rady Wydziału

 

 

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.