Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Rodolfo Muñoz Rodrigueza

Tytuł: Photo-assisted effects in the RbHg double species magneto-optical trap

Data i godzina: 12.03.2020, godz. 9.30

Miejsce: Instytut Fizyki im. Aleksandra Jabłońskiego, ul. Grudziądzka 5, sala audytoryjna COK

 

mgr Marii Anny Kulikowskiej

Tytuł: Senat Republiki Włoskiej. Powstanie funkcjonowanie i reformy Drugiej Izby Parlamentu

Data i godzina: 17.03.2020, godz. 9.00

Miejsce: Collegium Iuridicum Novum, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala nr 108

 

mgr Pauliny Anny Rutkowskiej

Tytuł: Przebieg procesu bielicowania w cyklu uprawy monokultur sosnowych w wybranych obszarach piaszczystych Polski Północnej

Data i godzina: 20.03.2020, godz. 10.00

Miejsce: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ul. Lwowska 1, sala nr 201

 

mgr Katarzyny Rybarczyk

Tytuł: Formy prawne wykonywania zawodu lekarza w prawie polskim

Data i godzina: 20.03.2020, godz. 10.00

Miejsce: Collegium Iuridicum Novum, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala nr 108

 

mgr Mileny Jankowskiej

Tytuł: Mentol, składnik olejków eterycznych, czynnikiem podnoszącym efektywność bendiokarbu, insektycydu z grupy karbaminianów

Data i godzina: 20.03.2020, godz. 13.00

Miejsce: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgr Mariusza Banacha

Tytuł: Wpływ temperatury oraz egzogennie podawanych hormonów na ekspresję genów szlaku autonomicznego u Lupinus luteus.

Data i godzina: 6.04.2020, godz. 11.00

Miejsce: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, ul. Lwowska 1, sala nr 135 

 

 

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.