Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Agnieszki Schuetz

Temat pracy: Kszałtowanie zaangażowania organizacyjnego freelancerów na przykładzie szkół językowych

Termin obrony: 20 listopada 2018 r., godz. 11.00

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagrina 13a, sala posiedzeń Rady WNEiZ

 

mgr Przemysława Berka

Temat pracy: Problem rozłączności potoku ergodycznego z potokiem odwrotnym

Termin obrony: 21 listopada 2018 r., godz. 12.30

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18, sala konferencyjna WMiI

 

mgr Witolda Konopki

Temat pracy: Dzieje kościoła katolickiego w Toruniu w latach 1945-1992

Termin obrony: 26 listopada 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 039

 

mgr Jacka Michała Wojciechowskiego 

Temat pracy: Przestępstwa korupcji wyborczej w polskim prawie karnym (art. 250a k.k.)

Termin obrony: 27 listopada 2018 r., godz. 9.00

Miejsce:  Collegium Iuridicum, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziały Prawa i Administracji

 

mgr Pauliny W. Chełmowskiej

Temat pracy: Wybrane aspekty prawne pobierania przeszczepiania komórek, tkanek i nrządów post mortem

Termin obrony: 29 listopada 2018 r., godz. 10.00

Miejsce:  Collegium Iuridicum, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziały Prawa i Administracji

 

mgr Marty Sikorskiej

Temat pracy: Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna  XVII wieku

Termin obrony: 29 listopada 2018 r., godz. 12.00

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 039

 

mgr Nelly Strehlau 

Temat pracy: Postfeminist identities, relations and affects: Women lawyers in selected American television series (1997-2013)

Termin obrony: 4 grudnia 2018 r., godz. 11.00

Miejsce: Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, sala 307

 

mgr Agnieszki Bryndal Favre

Temat pracy: Muzykoterapia Kreatywna i komunikacja przez muzykę z osobami dorosłymi głeboko niepełnosprawnymi intelektualnie

Termin obrony: 10 grudnia 2018 r., godz. 11.00

Miejsce: Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowska 1, sala nr 394 (II piętro)

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.