Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Hadriana Ciechanowskiego

Temat pracy: Kancelaria władz wojewódzkich w latach 1975-1990 na przykładzie Wojewódzkiej Rady Nadzorczej w Towuniu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu 

Termin obrony: 29 maja 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala C 037

 

mgr Jakuba Mosiejczyka

Temat pracy: Lapis magna jako kosmopolityczne miasto rzymskie. Przestrzeń publiczna i konteksty społeczne w II i początkach III w.n.e.

Termin obrony: 29 maja 2018 r., godz. 10.30

Miejsce: Instytut Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/48, sala im. Romana Jakimowicza

 

mgr Justyny Tuszyńskiej

Temat pracy: Dlaczego literaturoznawcy c(z)ytują kryminały? Schemat opowieści kryminalnej jako narzędzie teoretycznoliterackie

Termin obrony: 29 maja 2018 r., godz. 12.00

Miejsce: Czytelnia Biblioteki Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, sala nr 104

 

mgr Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak

Temat pracy: Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku

Termin obrony: 29 maja 2018 r., godz. 12.00

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Wł. Bojarskiego 1, sala C 037

 

mgr Adama Szymona Bułata

Temat pracy: Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych

Termin obrony: 4 czerwca 2018 r., godz. 11.00

Miejsce: Colegium Iuridicum Novum, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziału

 

mgr Beaty Klimek

Temat pracy: Warsztat sztukatorski Giovanniego Battisty Falconiego

Termin obrony: 5 czerwca 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, sala Tymona Niesołowskiego 

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.