Nokturn Es-dur op. 9 nr 2, takty 0-1, 18-34. Egzemplarz z ołówkowymi naniesieniami pisanymi ręką Chopina


AUTENTYCZNE ZAPISKI CHOPINA

Chopin dopiski Chopin dopiski Chopin dopiski

Chopinowskie odkrycie w Bibliotece

Autentyczne zapiski Chopinowskie w egzemplarzach pierwszych wydań dzieł kompozytora przechowywane w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

Fryderyk Chopin znaczną część swojej aktywności poświęcił lekcjom fortepianu. Z przeszło setki uczennic i uczniów znanych z nazwiska, tylko po niektórych zachowały się zbiory pierwszych wydań jego utworów z wpisanymi różnymi uwagami kompozytora. Zapiski te, to świadectwo działalności pedagogicznej Chopina i źródło informacji o tekście jego dzieł.

Toruńska kolekcja dziewiętnastowiecznych edycji dzieł Fryderyka Chopina przechowywana w Sekcji Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej zawiera ponad 70 egzemplarzy pierwszych wydań. Dopiero niedawno zostały one poddane szczegółowej analizie, którą przeprowadził współredaktor wszystkich tomów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, dr. hab. Paweł Kamiński prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a  wyniki opublikował w kwartalniku  „Muzyka” nr 1/2016.

Badacz w sześciu egzemplarzach pierwszych wydań (Nokturny op. 9, 15, 27, Mazurki op. 41, Sonata op. 35 i Mazurki op. 50) odnalazł naniesienia ołówkowe „typu Chopinowskiego”. Adnotacje zostały poddane drobiazgowej analizie graficznej i merytorycznej oraz porównane z naniesieniami Chopina w egzemplarzach o niekwestionowanej autentyczności, pochodzące przede wszystkim ze zbiorów Jane Stirling, Camille Dubois, i Ludwiki Jędrzejewicz. Za szczególnie cenny badacz uznał egzemplarz Nokturnów op. 9, niemieckiego wydania Kistnera ze stycznia 1833 roku, który zawiera ołówkowe naniesienia wpisane ręką Chopina. W pozostałych pięciu egzemplarzach Chopinowskich pierwszych wydań prof. Paweł Kamiński potwierdził obecność adnotacji, które ze znacznym prawdopodobieństwem przypisał Chopinowi. Pierwotnych właścicieli sześciu cennych druków, czyli osobę (być może niejedną), korzystającą z nich na lekcjach z Chopinem nie udało się do tej pory wskazać. Omówione egzemplarze Biblioteka zakupiła w 1953 r. w bydgoskim antykwariacie „Dom Książki” oraz w 1951r. od osoby prywatnej.

Wszystkie wspomniane egzemplarze dziewiętnastowiecznych pierwszych wydań zostały z okazji dwustulecia urodzin F. Chopina wydane w formie faksymile przez Wydawnictwo Młotkowski w tomie zatytułowanym Fryderyk Chopin (Toruń 2010).

Literatura:

Kamiński Paweł, Identyfikacja ołówkowych dopisków Chopina w egzemplarzach pierwszych wydań z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Muzyka, 2016, nr 1, s. 5-33.