III piętro, tel. (+48-56) 611-4484 
rekopisy@bu.umk.pl

Bazy i katalogi

Katalogi kartkowe rękopisów:

  • Katalog chronologiczno-rzeczowy rękopisów i dokumentów.
  • Indeks rękopisów i dokumentów.
  • Zestawienie wybranych rękopisów według proweniencji, chronologii, iluminacji i języków.
  • Katalogi alfabetyczny i topograficzny księgozbioru podręcznego.
  • Katalog alfabetyczny autografów i dedykacji autorskich (obejmuje wszystkie zbiory Biblioteki, katalog ten obecnie nie jest uzupełniany)

Katalogi komputerowe

Od 2006 prace doktorskie, a 2008 r. rękopisy są katalogowane komputerowo, ich opisy dostępne są tylko w katalogu elektronicznym Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Dodatkowo dysponujemy luźnymi kartami inwentarzowymi oraz niepublikowanymi opracowaniami, które zawierają pogłębiony opis wybranych rękopisów i dokumentów. Kilkanaście obiektów posiada także swoją dokumentację konserwatorską.

Bazy

  • Manuscriptorium - Baza zawiera europejskie rękopisy średniowieczne. Dostęp do bazy z  komputerów stacjonarnych w Bibliotece Głównej.
  • Archiwum Prac Dyplomowych UMK - Baza prac licencjackich, magisterskich i doktorskich obronionych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, dostępnych w Archiwum UMK,  ul. Mickiewicza 2/4 (Dom Studencki nr 1), 87-100 Toruń