Archiwum Emigracji
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń archiwum@bu.umk.pl,
III piętro, tel.(+48-56) 611-4391,
godziny otwarcia: pn. -  nieczynne, wt. - 12.00 - 18.00, śr.- czw.: 9.00 - 14.00, pt.: nieczynne
archiwalne strony: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji


ARCHIWUM EMIGRACJI - BADANIA NAUKOWE I PUBLIKACJE

ARCHIWUM EMIGRACJI - BADANIA NAUKOWE I PUBLIKACJE ARCHIWUM EMIGRACJI - BADANIA NAUKOWE I PUBLIKACJE ARCHIWUM EMIGRACJI - BADANIA NAUKOWE I PUBLIKACJE

Archiwum - badania

Zgromadzone w Toruniu archiwalia, księgozbiory, kolekcja prasy, nagrania dźwiękowe i filmowe oraz dzieła sztuki stanowią samodzielny i w pełni wystarczalny warsztat do badań naukowych nad historią i dorobkiem emigracji polskiej XX wieku. W oparciu o zbiory Archiwum pisane są prace magisterskie i dysertacje doktorskie, przygotowywane artykuły, publikacje książkowe i organizowane wystawy. Od 1995 roku wydawana jest seria opracowań pn. „Archiwum Emigracji. Źródła i ma­teriały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku”, pod redakcją S. Kossowskiej(do 2003 r.) i M. A. Supruniuka. Ukazało się prawie 50 tomów, w tym książki poświęcone emigracyjnym „Wiadomościom”, londyńskim czasopis­mom gru­py „Kontynenty”, paryskiej Libelli i Galerie Lambert, londyńskiemu „Veritasowi”, Czesławowi Miłoszowi, Józefowi Łobodowskiemu, Józefowi Wittlinowi, Zygmuntowi Hauptowi, Stefanii Kossowskiej, Witoldowi Gombrowiczowi oraz sztuce polskiej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Archiwum Emigracji wydaje ponadto drugą serię: „literacką”, w której publiko­wana jest beletrystyka, poezja, eseistyka, felietonistyka oraz sztuki tetralne powstałe na obczyźnie. Ukazało się 17 tomów, w tym książki Stefanii Kossowskiej, Bronisława Przyłuskiego, Marii Dani­lewicz Zielińskiej, Krystyny Nasiukiewicz, Andrzeja Gawrońskiego, Włodzimierza Drzewienieckiego, Hanny Reszczyń­skiej-Essigman, Czesława Miłosza, Jana Winczakiewicza, Kazimierza Brauna, Stanisława Wujastyka, Krzysztofa Muszkowskiego i Jerzego Pietrkiewicza.

Od roku 2004 Archiwum Emigracji wspólnie z Oficyną Wydawniczą Kucharski realizuje edycję dzieł zebranych Danuty Mostwin, wybitnej pisarki mieszkającej w USA. Archiwum było jednym z inicjatorów zgłoszenia w 2005 roku Pisarki do literackiej Nagrody Nobla.