Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version

SERIA "ARCHIWUM EMIGRACJI"


Marta Mroczkowska-Gessek, Anna Mieszkowska, Bronisław Przyłuski - życie i twórczość literacka. Toruń: TPAE, 2014, 289 s. - Archiwum Emigracji T. 52.
Spis treści
[...] poetą był właśnie Bronisław Przyłuski. Był żołnierzem, oficerem służby stałej artylerii konnej, był pisarzem, umieszczał eseje o książkach, wystawach plastyki i teatrze w prasie emigracyjnej, ale przede wszystkim - był poetą. W strofach wierszy wypowiadał się najpełniej i najgłębiej przemawiał do odbiorców. Wyjmuję z półki jego tomiki i czytam ich tytuły: Badyle - pierwszy zbiór jego wierszy, wydany w 1930 r. w Poznaniu staraniem grupy poetyckiej "Prom"; następny: Dalekie łąki z roku 1934. Ten tom otrzymałem od autora w Toruniu, gdy młody porucznik wykładał w tamtejszej Szkole Strzelania Artylerii. Zostały mi w pamięci nasze długie, niekończące się dyskusje o poezji i sztuce, gdy chodziło się ulicami tego chyba najbardziej zielonego polskiego miasta lub wiodło się dysputy w ciasnych kawiarenkach Starego Rynku z widokiem na pomnik Kopernika. Tomik Przyłuskiego był też pełen zieleni. Niósł zapach ziemi, lasów, zanurzał się w złotych mazowieckich zbożach, plątał się w gałęziach drzew. (Fragment wspomnienia Leopolda Kielanowskiego)


Rafał Moczkodan, "Omawiacze, laurkodawcy", publicyści i krytycy. Krytyka na łamach "Wiadomości" w latach 1946-1956. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013, 436 s. - Archiwum Emigracji T. 50.
Spis treści
[...] Rafał Moczkodan jako pierwszy próbuje ogarnąć emigracyjne piśmiennictwo krytycznoliterackie szerzej, co nie znaczy, że bez pewnych ograniczeń. Stanowszy w obliczu ogromu materiału, musiał zdecydować się na radykalną selekcję. Wybrał "Wiadomości", jako najważniejszy tygodnik literacki emigracji, ramy czasowe zamknął w granicach 1946-56 i - choć ta końcowa cezura z punktu widzenia logiki rozwoju literatury emigracyjnej może budzić wątpliwości - takie ograniczenie materiału było z pewnością decyzją słuszną. Dzięki niemu Moczkodan mógł stworzyć syntezę pewnej całości - krytycznoliterackiego piśmiennictwa londyńskiego pierwszego powojennego okresu polskiej emigracji niepodległościowej. W tym rozumieniu praca ma charakter pionierski.
(Fragment recenzji Wacława Lewandowskiego)


Marzena Zielińska-Schemaly, Le Cèdre et l'aigle. Les Polonais au Liban, une coexistence singulière. Beyrouth: Éditions Dar An-Nahar, 2012, 202 s., il. - Archiwum Emigracji T. 48.
Spis treści
W latach 1940-1949 Liban przyjął gościnnie tysiące uchodźców polskich, przybywających głównie z Persji i Palestyny. Polonia bejrucka składała się bardzo długo nieomal wyłącznie z młodzieży - studentek i studentów dwóch bejruckich uniwersytetów. W 1945 r. w Bejrucie powstał Polski Instytut Studiów Bliskiego Wschodu, działający do 1949 r. Książka Marzeny Zielińska-Schemaly ,,La figure du Polonais exile au Liban" porządkuję informacje na temat śladów życia społecznego, politycznego i przede wszystkim kulturalnego Polaków w Libanie w latach do roku 1949.


Elżbieta Wittlin Lipton, Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy. Toruń: TPAE, 2012, 356, [17] s., il. - Archiwum Emigracji T. 45.
Spis treści
Elżbieta Wittlin Lipton, córka znakomitego polskiego poety, powieściopisarza, eseisty i tłumacza Józefa Wittlina oraz Haliny Handelsman, urodziła się w 1932 r. w Warszawie. W 1940 r. rodzinie Wittlinów udało się opuścić okupowaną przez Niemców Polskę. Uciekając przez Berlin, Brukselę, Francję, Hiszpanię i Lizbonę, w 1941 r. dotarli do Nowego Jorku. Zawarte w książce wspomnienia ukazują zarówno pierwsze dziecięce doznania strachu, jak i reakcje na wyobcowanie, a także uświadomienie sobie, że życie okrakiem na dwóch kontynentach i w wielu językach może sowicie wynagradzać - natomiast cena wykorzenienia jest wysoka.


Marcin Ł. Lutomierski, Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40. i 50. XX wieku. Toruń: UMK, 2012, 350 s., il. - Archiwum Emigracji T. 44.
Spis treści
Przedmiotem niniejszej pracy jest próba uporządkowania, opisania i zinterpretowania tematów romantycznych na łamach "Wiadomości" - jednego z najważniejszych czasopism powojennej emigracji. Tematami romantycznymi nazywam różnorodne zagadnienia związane przede wszystkim z biografiami i twórczością romantyków, dziejami Wielkiej Emigracji oraz stylami zachowań romantycznych. Głównym motywem podjęcia tej rozprawy jest fakt, że tak rozumiane tematy romantyczne są stale obecne na łamach londyńskiego tygodnika: w omawianym okresie trudno byłoby wskazać numer pisma bez jakichkolwiek odwołań do romantyzmu. (Fragment rozdziału I)
Zbigniew Chojnowski, Londyn romantyczny, Forum Akademickie 2012


Krzysztof A. Dorosz SJ, "Wiek dwudziesty - nasz dom". O twórczości Jerzego Mirewicza SJ. Toruń: UMK, 2011, 382, [1] s., il. - Archiwum Emigracji T. 39.
Spis treści
Prezentowana monografia stawia sobie za cel syntetyczne przedstawienie literackiej i publicystycznej spuścizny ks. Mirewicza, która jest owocem [...] jego pobytu na obczyźnie. Doświadczenie emigracji, wzmagające potrzebę pisania, "zrodziło" także Mirewicza-pisarza. Ten mechanizm [...] zaowocował bogatym zbiorem szkiców cenionych przez znawców tych form wypowiedzi. Dlatego twórczość Mirewicza należy odnieść do bliskiej jej gatunkowo oraz problemowo eseistyki emigracyjnej i to w najwybitniejszych - modelowych - przejawach, takich jak niefabularna proza Jerzego Stempowskiego, Stanisława Vincenza, Tymona Terleckiego czy Czesława Miłosza. (Fragment Wprowadzenia)


Mirosław A. Supruniuk, Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem. Toruń: TPAE, 2010, 235, [3] s., il. - Archiwum Emigracji T. 38.
Spis treści
Książka rozmów przeprowadzonych przez autora w maju 1993 roku z redaktorem paryskiego Instytutu Literackiego Jerzym Giedroyciem. Stanowi interesujące uzupełnienie Autobiografii na cztery ręce oraz wywiadu Barbary Toruńczyk.
Rozmowa z Mirosławem A. Supruniukiem o książce.


Arch Puddington, Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie, przełożył Andrzej Borzym. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009, 421, [1] s., il. - Archiwum Emigracji T. 34.
Spis treści
Polskie wydanie książki Broadcasting Freedom: The Cold War Triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty, opisującej historię Radia Wolna Europa i Radia Swoboda od początku działalności w 1949 r.aż do upadku Związku Radzieckiego i zakończenia zimnej wojny w 1991 r. Ukazuje rolę jaką obie rozgłośnie (głównie RWE) odegrały w amerykańskiej strategii zimnej wojny, bada wzajemne stosunki między rozgłośniami oraz wywiadem amerykańskim oraz opisuje w jaki sposób obce służby wywiadowcze infiltrowały stacje. Książka została w dużej mierze oparta na archiwalnych dokumentach (m.in. poufna korespondencja na temat związków RWE z CIA, Departamentem Stanu oraz innymi agendami rządowymi), które z centrali RWE/RS w Waszyngtonie trafiły do Hoover Institution na Uniwersytecie Stanford. Ponadto autor przeprowadził rozmowy z ponad stu osobami, które albo pracowały w RWE/RS, albo były zaangażowane w sprawy radiowe jako pracownicy rządowi lub też były słuchaczami rozgłośni. Arch Puddington, w latach 1985-1993 pełnił funkcję zastępcy dyrektora biura rozgłośni RWE/RS w Nowym Jorku.


Marek Żuławski, Studium do autoportretu. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski, TPAE, 2009, 519, s., il. - Archiwum Emigracji T. 32.
Spis treści
Książka składa sie z trzech części, z których pierwsza i druga były wczesniej publikowane w "Czytelniku" (Warszawa 1980, 1990).
"Książka Marka Żuławskiego jest też wyznaniem wiary w sztukę, którą w przeciągu życia szarpały wątpliwości. Wreszcie - co wyraźnie mówi autor - Studium jest aktem oskarżenia - oskarżenia samego siebie. Intymne i bolesne wyznania zahaczają niebezpiecznie o narcyzm albo masochizm, ale tylko w ten sposób malarz potrafił formułować swój stosunek wobec świata. I rozprawić sie ze światem. W książce jest cała epoka z jej wstrząsami i zachwytami. I chyba jednego w ksiażce nie ma - nie ma w niej pokory. 'To są właśnie te rzeczy, które mam ci do powiedzenia [Mario], a których nigdy dotąd nikomu nie mówiłem' - napisał malarz w zakończeniu drugiego tomu Studium.


Lech Paszkowski, Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski, TPAE, 2008, 396, s., il. - Archiwum Emigracji T. 31.
Spis treści
"Książka [...] jest efektem kilkudziesięciu lat poszukiwań, kwerend oraz drobiazgowej, dojrzałej i krytycznej analizy dokumentów archiwalnych. [...] Jej dziennikarsko-kronikarski charakter pozwolił Paszkowskiemu na przedstawienie wielu barwnych biografii podróżników, awanturników i romantycznych odkrywców [...]. Atrakcyjne jest połączenie historii emigracji ze słownikiem biograficznym wybitnych Polaków, którzy pozostawili ślady swej działalności w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego na niewdzięcznym i trudnym terenie. [...] Ksiażka jest ponadto kroniką polskich wydarzeń w Australii. Autor rejestruje odwiedziny artystów polskich w galeriach i muzeach, występy ludzi muzyki, teatru, baletu i opery. Ponadto zaznacza obecność osób związanych z kontynentem australijskim krótko, np. Bronisława Malinowskiego, czy Witkacego, którzy odwiedzili Australię w poszukiwaniu wrażeń artystycznych lub z wykładami". (Fragment wstępu.)
Publikacja dofinansowana ze środków Kancelarii Senatu RP.


Karolina Famulska-Ciesielska, Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu. Toruń: UMK, 2008, 413, [1] s., il. - Archiwum Emigracji T. 30.
Spis treści
"Głównym celem książki jest scharakteryzowanie problematyki tożsamości Żydów podejmowanej - wprost albo pośrednio - w literaturze pisanej po polsku w Izraelu na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Uwzględniono utwory publikowane od 1945 do 2005 roku. Refleksją ogarnięto więc również okres nieco wcześniejszy niż rok 1948, kiedy to proklamowano niepodległe państwo żydowskie na Bliskim Wschodzie". (Fragment wstępu.)


Józef Bujnowski, Walka, więzienie, zesłanie. W sześciu odsłonach, Wstęp, zarys biografii i oprac. dokumentów Wanda K. Roman. Toruń: UMK, 2009, 199, [1] s., il. - Archiwum Emigracji T. 29.
Spis treści
Józef Bujnowski, człowiek obdarzony więcej niż wyśmienitą pamięcią, spisywał swoje wspomnienia w gruncie rzeczy w niedługim odstępie czasu od wydarzeń, którym poświęcił zamieszczone w przygotowanej edycji teksty. Część z nich pisana była jeszcze w okresie II wojny światowej, część krótko po jej zakończeniu. Bujnowski pisał je dosłownie i w przenośni "do szuflady". [...] Wartość omawianych tutaj tekstów Bujnowskiego polega jeszcze i na tym, że dzięki opracowaniu prof. Wandy Roman mają one charakter interdyscyplinarny. Z jednej strony bowiem poszerzają naszą wiedzę historyczną, zwłaszcza na temat konspiracji wileńskiej w latach 1939-1941, ale także metod śledztwa fenomenalnie oddanych przez autora, a nawet poniewierki Polaków w ZSRR w okresie II wojny światowej. Z drugiej wszak strony wiersze Bujnowskiego, świetnie wkomponowane w tok opisywanych wydarzeń, oraz eseje jego pióra doskonale uzupełniają pomieszczone w dziele wspomnienia. (M. Wołos, Fragment recenzji.)


Definicja szczęścia. Listy do Anny Frajlich 1972-2003, do druku przygotowała, słowem wstępnym i przypisami opatrzyła Anna Supruniuk. Toruń: UMK, 2007, 214, [2] s., il. - Archiwum Emigracji T. 27.
Spis treści
Kompletny zbiór 164 listów i kart pocztowych Stefanii Kossowskiej do Anny Frajlich, szczegółowo opracowany przez A. Supruniuk. „Kontakt listowny pomiędzy obiema korespondentkami był w miarę regularny i, jakkolwiek początkowo dotyczył współpracy autorskiej poetki z londyńskim tygodnikiem, z czasem stał się intymny i serdecznie przyjacielski, dzięki czemu trwał długo po zamknięciu 'Wiadomości' w marcu 1981 r.”. (Fragment wstępu.)


Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach", przygotował do druku, uzupełnił i wstępem opatrzył Mirosław A. Supruniuk. Toruń: UMK, 2006, 185, [1] s. - Archiwum Emigracji T. 26.
Spis treści
Celem ankiety, zorganizowanej w 1969 r. - tuż po śmierci Gombrowicza - przez "Wiadomości", było zebranie opinii emigrantów na temat twórczości pisarza. Michał Chmielowiec, pomysłodawca ankiety, uzyskał ponad 30 odpowiedzi, z których większość drukowały w latach 1969-1970 "Wiadomości". W 1996 r. M.A. Supruniuk wysłał do żyjących wówczas uczestników ankiety zapytanie, czy nadal podtrzymują swoje opinie sprzed 30 lat. Posłał też ankietę do kilku pisarzy, którzy w roku 1969 - z różnych powodów - nie wzięli w niej udziału. Powstał w ten sposób niezwykły materiał ocen i opinii emigrantów na temat W. Gombrowicza.
Zrealizowano ze środków MKiDN w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytetu „Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju”.


Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000, wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył M. A. Supruniuk. Toruń: UMK, 2006, 462, [1], il. - Archiwum Emigracji T. 25.
Spis treści
Jest to pierwszy krok w stronę udostępnienia czytelnikom w Polsce wiedzy na temat działalności i dorobku artystycznego prawie 800 artystów plastyków polskich w Wielkiej Brytanii w XX wieku. Antologia zawiera wybór tekstów przedrukowanych z prasy emigracyjnej oraz nielicznych opracowań zbiorowych. Książka dopełniona została fotografiami artystów plastyków, wernisaży, galerii oraz kilkudziesięciu prac malarskich, rzeźbiarskich, graficznych, rysunków i fotografii, które znajdują się w zbiorach Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu.
Zrealizowano ze środków MKiDN w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytetu „Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju”.


Inwentarz archiwum "Wiadomości" (1946-1981), opracowali: Mirosław A. Supruniuk, Aneta Jadowska i Marta Karpińska, wstępem opatrzył M. A. Supruniuk. Toruń: UMK, 2006, 281, [2] s., il. - Archiwum Emigracji T. 24.
Spis treści
Inwentarz całej spuścizny (archiwalia, pamiątki, fotografie, meble) po redakcji "Wiadomości" londyńskich, która trafiła do Torunia w 1994 r. Dokładny spis obejmuje ponadto archiwa "Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich" (1940-1944), nagrody "Wiadomości" (1958-1990) i materiały po Mieczysławie Grydzewskim, twórcy i pierwszym redaktorze tygodnika. Bardzo cenny jest szczegółowy wykaz korespondencji redakcyjnej.
Zrealizowano ze środków MKiDN w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytetu „Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju”.


Barbara Czarnecka, Rafał Moczkodan, "Tygodniowy Serwis Literacki Koła Pisarzy z Polski" - "Tygodnik Polski" 1941-1947. Bibliografia zawartości. Toruń: UMK, 2006, 211, [1] s., il. - Archiwum Emigracji T. 23.
Spis treści
Bibliografia zawartości "Tygodnika Polskiego" ("The Polish Weekly") i jego poprzedników: "Tygodniowego Serwisu Literackiego Koła Pisarzy z Polski" i "Tygodniowego Przeglądu Literackiego Koła Pisarzy z Polski" wydawanych w Nowym Jorku. Pismo prezentowało na swoich łamach tematykę kulturalną, polityczną i historyczną oraz publikowało teksty literackie takich autorów, jak: Józef Wittlin, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń.


Szymon Bojko, Z polskim rodowodem. Artyści polscy i amerykańscy polskiego pochodzenia w sztuce Stanów Zjednoczonych w latach 1900-1980. Toruń: Archiwum Emigracji, Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2006, 387, [1] s., il. - Archiwum Emigracji T. 22.
Spis treści
Publikacja zawiera charakterystykę polskiego środowiska artystycznego w Stanach Zjednoczonych od końca XIX w. do 1980 r. Szymon Bojko podkreśla znaczenie roli, jaką odegrali artyści polscy oraz artyści polskiego pochodzenia mieszkający w USA we współczesnej sztuce amerykańskiej. Więcej...


Czesław Miłosz, "Mój wileński opiekun". Listy do Manfreda Kridla (1946-1955). Z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum. Z autografu do druku przygotował, słowem wstępnym, przypisami i notą edytorską opatrzył A. Karcz. Toruń: UMK, 2005, 80, [2] s., 1 tabl. - Archiwum Emigracji T. 19.
Spis treści
Recenzja w "Przeglądzie Polskim" (Nowy Jork)
Publikowane listy pochodzą w większości z okresu kiedy Czesław Miłosz pracował najpierw w konsulacie polskim w Nowym Jorku, a potem w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie (1946-1950). Tematyka korespondencji koncentruje się zasadniczo na dwóch sprawach. Pierwsza dotyczy powołania katedry literatury polskiej im. Adama Mickiewicza na Columbia University, którą objął Kridl. Drugim istotnym tematem listów są prace nad księgą przygotowywaną z okazji 150. rocznicy urodzin A. Mickiewicza, która ukazała się pod redakcją Manfreda Kridla w 1951 r.


Wacław Lewandowski, "...strofy dla mew i mgieł...". Z dziejów literatury Drugiej Emigracji (i jej relacji komunikacyjnych). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005, 174, [1] s. - Archiwum Emigracji T. 18.
Spis treści
Szkice o wybranych aspektach twórczości pisarzy emigracyjnych: Tadeusza Nowakowskiego, Jerzego Pietrkiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Mariana Czuchnowskiego, Aleksandra Janty-Połczyńskiego i Józefa Mackiewicza.Bogumiła Żongołłowicz, Kabaret "Wesoła Kookaburra". Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004, 133, [1] s., 9 tabl. - Archiwum Emigracji T. 17.
Spis treści
Opracowanie obejmujące historię polskiego kabaretu literacko-satyrycznego działającego w Australii wśród emigracji po drugiej wojnie światowej. Książka zawiera bogaty wybór oryginalnych tekstów, które były prezentowane na scenie: wiersze, piosenki, dialogi, oraz unikalne fotografie przedstawiające życie "Wesołej Kookaburry".Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie. Nie zamknięty rozdział, studia i szkice pod red. Z. E. Wałaszewskiego i R. Moczkodana. Toruń-Londyn: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Veritas Foundation Publication Centre, 2003, 134, [1] s., 5 tabl. - Archiwum Emigracji T. 16.
Spis treści
Studia i szkice prezentujące ponadpięćdziesięcioletnią historię działalności Fundacji i Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas w Londynie.
Z okazji jubileuszu 55-lecia Veritasu w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została zorganizowana wystawa.Andrzej Kłossowski, Książka polska na obczyźnie - XX wiek, wybrali, przygotowali do druku i wstępem poprzedzili Mirosław A. Supruniuk i Janusz Tondel. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2003, 259, [4] s., 4 tabl. - Archiwum Emigracji T. 13.
Spis treści
Wybór artykułów Andrzeja Kłossowskiego dotyczących problematyki książki polskiej na obczyźnie, zarówno w aspekcie metodologicznym, jak i historycznym. Zebrane teksty, oprócz jednego, były wcześniej publikowane w czasopismach oraz materiałach konferencyjnych.
Archiwalia oraz bogaty księgozbiór bibliologiczny Andrzeja Kłossowskiego trafiły do Archiwum Emigracji w 1999 r.Rafał Moczkodan, "Życie Akademickie" - "Kontynenty" 1949-1966. Bibliografia zawartości. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001, 184 s., 4 tabl. - Archiwum Emigracji T. 11.
Spis treści
Bibliografia obejmuje publikacje ukazujące się na łamach pięciu pism będących periodykami grupy literackiej "Kontynenty": "Życia Akademickiego", "Merkuriusza Polskiego Nowego ale Dawnemu Wielce Podobnego", "Merkuriusza Polskiego - Życia Akademickiego", "Kontynentów - Nowego Merkuriusza" i "Kontynentów". Autor rozwiązuje większość pseudonimów, kryptonimów i inicjałów, identyfikując również teksty anonimowe. Książkę uzupełnia szkic na temat historii wszystkich wymienionych czasopism.Between Lvov, New York, and Ulysses' Ithaca: Józef Wittlin - Poet, Essayist, Novelist, ed. by Anna Frajlich. Toruń-New York: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Columbia University, 2001, 275 s. - Archiwum Emigracji T.10.
Spis treści
Książka zawiera materiały z sesji naukowej "Józef Wittlin (1896-1976): New Prespectives", która miała miejsce 26-27 września 1996 r. na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uzupełniona została o szczegółową polską bibliografię twórczości Józefa Wittlina. Publikacja wspólna z Department of Slavic Languages and the East Central European Center. Columbia University.


Aleksander Madyda, Zygmunt Haupt - Życie i twórczość literacka. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998, 172 s. - Archiwum Emigracji T. 7.
Spis treści
Pierwsza próba biografii literackiej pisarza polskiego zmarłego w Stanach Zjednoczonych, związanego z "Wiadomościami" i "Kulturą".


Stanisław Frenkiel, Kożuchy w chmurach i inne eseje o sztuce. Wstęp i wybór Jarosław Koźmiński. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998, 268 s., 6 tabl. - Archiwum Emigracji T. 6.
Spis treści
Zbiór szkiców i recenzji znakomitego malarza i historyka sztuki mieszkającego w Londynie. Kapitalne źródło do poznania środowiska polskich artystów plastyków i instytucji życia artystycznego na emigracji.


Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty. Pod red. Mirosława A. Supruniuka, z. 1-13. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998-2010 - Archiwum Emigracji T. 5, 8, 9, 12, 14-15, 20-21, 28, 33, 35, 36-37.Wacław Iwaniuk, Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie Łobodowskim. Opracował, wstępem, notą i przypisami opatrzył Janusz Kryszak. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998, 81 s., 8 tabl. - Archiwum Emigracji T. 4.
Spis treści
Wspomnienia Wacława Iwaniuka o Józefie Łobodowskim, uzupełnione o zachowane w archiwum Iwaniuka listy Łobodowskiego do Autora.


Libella. Galerie Lambert. Szkice i wspomnienia. Oprac. i red. M. A. Supruniuk.Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997, 250 s., 20 tabl. - Archiwum Emigracji T. 3.
Spis treści
Pierwsza zbiorowa próba opisu legendy paryskiej księgarni Libella Zofii i Kazimierza Romanowiczów. Książka zawiera oryginalne szkice historyczne (A. Kłossowskiego, A. Olszewskiej, A. Supruniuk oraz M. A. Supruniuka) oraz wspomnienia i relacje założycieli, współpracowników i gości księgarni i galerii na wyspie św. Ludwika: K. Romanowicza, Z. Romanowicz, S. Kossowskiej, O. Scherer, J. Czapskiego, A. Wata, Z. Hertz, M. Hernandez-Paluch, P. Waldberga i J. Lebensteina.


"Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. T. 2, Oprac. i red. M. A. Supruniuk. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996, 318 s., 4 tabl. - Archiwum "Wiadomości" 2.
Spis treści


"Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. [T. 1], Oprac. i red. M. A. Supruniuk. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995, 275, [1] s., 4 tabl. - Archiwum "Wiadomości" 1.
Spis treści
Oba tomy, inicjujące serię Archiwum "Wiadomości" (obecnie Archiwum Emigracji) redagowaną przez S. Kossowską i M. A. Supruniuka, są zbiorem oryginalnych szkiców historyczno-literackich poświęconych londyńskim "Wiadomościom", uzupełnionych o oryginalne teksty wspomnieniowe żyjących emigracyjnych współpracowników tygodnika i świadków jego emigracyjnych dziejów. Wśród autorów m. in.: R. Habielski, P. Kądziela, K. Dybciak, D. Ratajczakowa, M. Pytasz, W. Lewandowski, A. Supruniuk oraz C. Miłosz, G. Herling-Grudziński, S. Kossowska, J. Winczakiewicz, J. Pietrkiewicz, J. Maurer, O. Scherer, T. Terlecki, T. Wittlin, F. Śmieja, Z. Romanowicz, M. Danilewicz Zielińska, J. Kościałkowska, J. Kott, J. Giedroyc i inni.


PLANY WYDAWNICZE


Wszystkie książki serii są do kupienia w Księgarni Uniwersyteckiej .

Strona główna

Uwagi i komentarze prosimy kierować: www@bu.uni.torun.pl       Redakcja       Godziny otwarcia
Data ostatniej modyfikacji: 2005-09-27 10:38       http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Seria1.htm