Więcławska Anna - Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu. Toruń 2005.

Publikacje Wydawnictwa Naukowego UMK / NCU Press publications  » Pedagogika, Psychologia, Sport, Krajoznawstwo i Turystyka

Cena:0.00
masz pytania?

Więcławska Anna

Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji.

Toruń 2005.

278 s. : il. ; 24 cm.