Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Piotra Łabędzia

Temat pracy: Krzysztof Radzwiłł "Piorun" (1547-1603) wojewoda wileński i hetman wielki litewski

Termin obrony: 19 grudnia 2017, godz. 9.45

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul.  Wł. Bojarskiego 1, sala nr C 037

 

mgr Any Okuškaite

Temat pracy: Języki oraz ich dystrybujcja na pograniczu białorusko-polsko-litewskim. „Mowa prosta” w rejonie Dziewieniszek (Dieveniškes) na Litwie.

Termin obrony: 19 grudnia 2017, godz. 10.00

Miejsce: Wydział Filologiczny (Collegium Maius), ul. Fosa Staromiejska 3, sala nr 307

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.