Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Soni Szymańskiej

Temat pracy: Bakterie i endofityczne i ryzosferowe halofitów Salicornia europaea i Aster tripolium

Termin obrony: 19 czerwca 2017, godz. 10.00

Miejsce: Wydział Biologii i Ochrony Srodowiska, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgr Agnieszki Straburzyńskiej-Glaner

Temat pracy: Doświadczenie wędrówki w życiu i twórczości Jerzego Żuławskiego

Termin obrony: 19 czerwca 2017, godz. 12.00

Miejsce: Collegium Maius, ul.  Fosa Staromiejska 3 , sala nr 307

 

mgr Katarzyny Szeler

Temat pracy: Konstruowanie zespołów nauczycielskich jako zaniedbany element pracy szkoły

Termin obrony: 19 czerwca 2017, godz. 13.30

Miejsce: Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowska 1, sala nr 394 (II p.)

 

mgr Michała Piotra Ziemiaka

Temat pracy: Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne.

Termin obrony: 20 czerwca 2017, godz. 9.00

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Bijarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziału

 

mgr Magdaleny Bauchrowicz-Kłodzińskiej

Temat pracy: Artysta wobec nowoczesności. Problematyka refleksji Czesława Miłosza nad wiekiem XX (wybrane zagadnienia)

Termin obrony: 20 czerwca 2017, godz. 12.00

Miejsce: Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, sala nr 119

 

mgr Janusza Bonczkowskiego

Temat pracy: Analiza dyplomatyczno-źródłoznawcza księgi czynszowej miasta Grudziądza z lat 1502-1516 wraz z jej edycją źródłową

Termin obrony: 20 czerwca 2017, godz. 12.00

Miejsce: Wydział Nauk Historycznych, ul. Bojarskiego 1, sala C 037

 

mgr Radosława Stańca

Temat pracy: Identyfikacja wizualna Teatru 21

Termin obrony: 26 czerwca 2017, godz. 12.30

Miejsce: Zakład Plastyki Intermedialnej Wydział Sztuk Pięknych, ul. Mickiewicza 121, Galeria S

 

mgr Kingi Majchrzak

Temat pracy: Miejsca jako nosniki pamięci w edukacji studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Termin obrony: 26 czerwca 2017, godz. 14.00

Miejsce: Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowska 1, sala nr 394 (II p.)

 

mgr Martyny Wolnej

Temat pracy: Sztuczny produkt kultury

Termin obrony: 27 czerwca 2017, godz. 10.00

Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13

 

mgr Angeliki Lament-Kosińskiej

Temat pracy: Problematyka konserwatorksa malowideł ściennych Wacława Taranczewskiego

Termin obrony: 27 czerwca 2017, godz. 12.00

Miejsce: Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, sala Tymona

 

mgr Pawła Otwinowskiego

Temat pracy: Dwoistość materiału rzeźbiarskiego. Wosk w kontekście własnej twórczości

Termin obrony: 21 września 2017, godz. 11.00

Miejsce: Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, Galeria Forum

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.