Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Adriana Pachciarza

Temat pracy: Warunki i granice dopuszczalnego wpływu religii na korzystanie z praw człowieka
Termin obrony: 23 maja 2017, godz. 9.00
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziału

 

mgr Tomasza Markiewki

Temat pracy: Filozoficzny kontekst języka Polityki na przykładzie neoliberalizmu
Termin obrony: 29 maja 2017, godz. 12.00
Miejsce: Collegium Minus, ul. Fosa Staromiejska 1a, sala 305

 

mgr Krzysztofa Czarneckiego

Temat pracy: Dotacje budżetowe - konstrukcja prawna i procedury
Termin obrony: 30 maja 2017, godz. 10.00
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziału

 

mgr Łukasza Mendyka

Temat pracy: Wpływ antropopresji na ewolucję pokrywy glebowej w obrębie niecek dawnych stawów młyńskich i ich otoczenia na obszarze Ziemi Chełmińskiej.
Termin obrony: 1 czerwca 2017, godz. 11.00
Miejsce: Wydział Nauki o Ziemi, ul. Lwowskiej 1, sala nr 135

 

mgr Alicji Szostkiewicz

Temat pracy: Uczenie się w średniej dorosłości i jego uwarunkowania.
Termin obrony: 2 czerwca 2017, godz. 11.30
Miejsce: Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowskiej 1, sala nr 394 II piętro

 

mgr Konrada Dełeńko

Temat pracy: Charakterystyka metabolizmu RNA podczas odróżnicowania komórek mezofilowych Arabidopsis thalina
Termin obrony: 5 czerwca 2017, godz. 12.00
Miejsce: Wydział Biologii i Ochrony Srodowiska, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgr Anny Ciarkowskiej

Temat pracy: Molekularna i biochemiczna charakterystyka acylotransferazy 1-O-indolilo-3-acetylo-β--D-glukoza: myo-inozytol z ryżu (Oryza saiva)

Termin obrony: 13 czerwca 2017, godz. 10.00

Miejsce: Wydział Biologii i Ochrony Srodowiska, ul. Lwowska 1, sala nr 135 

 

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.