Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Katarzyny Malejki

Temat pracy: Światło jako terytorium i medium migracji

Termin obrony: 12 lipca 2017, godz. 11.00

Miejsce: Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32

 

mgr Stanisława Kośmińskiego

Temat pracy: Możliwości wyrażania i przekazywania treści w rzeźbie z drewna

Termin obrony: 8 września 2017, godz. 11.00

Miejsce: Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32 

 

mgr Hanny Kletkiewicz

Temat pracy: Wpływ temperatury ciała i deferoksaminy na poziom stresu oksydacyjnego i mechanizmy antyoksydacyjne w mózgu szczura po ekspozycji na niedotlenienie okołoporodowe

Termin obrony: 15 września 2017, godz. 11.00

Miejsce: Wydział Biologii i i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgr Pawła Otwinowskiego

Temat pracy: Dwoistość materiału rzeźbiarskiego. Wosk w kontekście własnej twórczości

Termin obrony: 21 września 2017, godz. 11.00

Miejsce: Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, Galeria Forum

 

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.