Czytelnicy spoza UMK - karta czytelnika

Karta czytelnika Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Każda osoba pełnoletnia (po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem) może korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych w czytelniach na podstawie "Karty dziennej czytelnika" wydawanej w Informacji (I piętro). Usługa bezpłatna.

Czytelnicy z kartą absolwenta UMK

Jeśli posiadasz nową Kartę Absolwenta UMK, to jest ona równocześnie kartą biblioteczną. Jej numer służy do logowania się w elektronicznym systemie katalogowym. Hasłem przy pierwszym logowaniu jest kod kreskowy z karty, potem zaleca się jego zmianę.

Przed pierwszym wypożyczeniem książek należy przelewem wpłacić zwrotną kaucję w wysokości 50 zł na konto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa 43 1160 2202 0000 0000 6090 2062. Dowód wpłaty należy okazać w Wypożyczalni.

Posiadacze starej Karty Absolwenta UMK (wypisywanej ręcznie, bez kodu kreskowego) przed pierwszym wypożyczeniem książek wyrabiają sobie kartę biblioteczną w Wypożyczalni, po okazaniu dowodu wpłaty zwrotnej kaucji na konto UMK - jak podano wyżej.

Kartę Absolwenta UMK wystawia Biuro Promocji i Informacji UMK mieszczące się w Rektoracie (parter) czynne w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00.

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć?

Posiadacz Karty Absolwenta UMK może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na 30 dni. Wypożyczenia obejmują całą sieć biblioteczno-informacyjną UMK.

Wszystkich formalności, za wyjątkiem wpłaty kaucji, można dopełnić w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00, w soboty od 9.00 do 17.00. Pytania prosimy kierować na adres: wypozyczalnia@bu.umk.pl.

Pozostali czytelnicy spoza UMK

Możliwość wypożyczeń na zewnątrz (wypożyczenia obejmują wyłącznie Bibliotekę Główną UMK):

  • Kartę biblioteczną można otrzymać po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 50 zł za jeden tytuł (lub wielokrotności tej kwoty, nie więcej jednak niż 250 zł). Kaucję należy wpłacić na konto:
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa, 43 1160 2202 0000 0000 6090 2062.
  • Po wpłaceniu kaucji należy opłacić również wydanie karty, w kwocie 30 zł, w Biurze Digitalizacji, I piętro BG UMK, p.103.

Czytelnicy z kartą kaucyjną

Czytelnicy, którzy wpłacili kaucję, mogą wypożyczyć do domu od 1 do 5 vol., w zależności od kwoty kaucji, jaka została wpłacona. Okres wypożyczenia to 30 dni.

Wypłata kaucji

Kaucję można wypłacić w kasie w Rektoracie na I piętrze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 13.00.