European Funds - Digital Poland Program - logo

Project in the media

  1. Miliony na digitalizację: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=25454
  2. Bednarek-Michalska Bożena, UMK pozyskał grant na digitalizację, EBIB, Wiadomości: http://www.ebib.pl/?p=10088 
  3. Zakończenie konkursu w działaniu 2.3 POPC w poddziałaniu 2.3.1 (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) w ramach naboru POPC.02.03.01-00-IP.01-00-006/17: https://cppc.gov.pl/zakonczenie-konkursu-w-dzialaniu-2-3-popc-w-poddzialaniu-2-3-1-typ-ii-projektu-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-nauki-w-ramach-naboru-popc-02-03-01-00-ip-01-00-006-17/