English-Polish Glossary

 • Advanced searching - Wyszukiwanie zaawansowane
 • Archives of Polish Emigration - Archiwum Emigracji
 • Author - Autor
 • Availability of a book - Dostępność książki
 • Bibliographic description - Opis bibliograficzny
 • Bibliographic record - Rekord bibliograficzny
 • Bibliography - Bibliografia
 • Book - Książka
 • Borrow a book - Wypożyczyć książkę
 • Box - Szafka
 • Call number - Sygnatura
 • Catalogue - Katalog
 • Central Authentication Service - Centralny Punkt Logowania
 • Circulation Desk / Loan Desk - Wypożyczalnia
 • Cloakroom - Szatnia
 • Contact details - Dane kontaktowe
 • Content - Zawartość / spis treści
 • Copying - Kopiowanie
 • Databases - Bazy danych
 • Departamental library - Biblioteka wydziałowa
 • Dictionary - Słownik
 • Digital copies - Kopie cyfrowe
 • Digitization Office - Biuro digitalizacji
 • Digitized / Computer Card Catalogue of Atlases - Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Atlasów
 • Digitized / Computer Card Catalogue of Books - Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Książek
 • Digitized / Computer Card Catalogue of Doctoral Thesis - Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Doktoratów
 • Digitized / Computer Card Catalogue of Graphics Collection - Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Zbiorów Graficznych
 • Digitized / Computer Card Catalogue of Manuscripts - Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Rękopisów
 • Digitized / Computer Card Catalogue of Musical Collecton - Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Zbiorów Muzycznych
 • Digitized / Computer Card Catalogue of Old Prints - Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Starodruków
 • Digitized / Computer Card Catalogue of Periodicals - Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Czasopism 
 • Digitized / Computer Card Catalogue of Social Life Documentation - Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Dokumentów Życia Społecznego
 • Digitized / Computer Card Catalogues - Zdigitalizowane Katalogi Kartkowe
 • Due date - Data zwrotu 
 • Electronic resources - Zasoby elektroniczne
 • Encyclopedia - Encyklopedia
 • English Library Website - Strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej w języku angielskim
 • Evaluation Questionaire - Kwestionariusz oceny
 • Expirty date - Data ważności
 • Help - Pomoc
 • Keyword searching - Wyszukiwanie przez słowa kluczowe
 • Late fee / fine - Opłata za przetrzymanie książek
 • Library card - Karta biblioteczna
 • Locks and Messages - Blokady i komunikaty
 • Login - Logowanie
 • Logout - Wylogowanie
 • Magnetic card - Karta magnetyczna
 • Main Library - Biblioteka Główna
 • Main Reading Room - Czytelnia Główna
 • Manage Library account - Zarządzaj kontem
 • Multi-search - Miltiwyszukiwarka
 • On site (availability) - Na miejscu (dostępność)
 • Open Access Collection - Kolekcja wolnego dostępu
 • Order a book - Zamów książkę
 • Pedagogical Library - Biblioteka Pedagogiczna
 • Periodical / journal - Czasopismo
 • Periodicals Reading Room - Czytelnia Czasopism
 • Phone - Telefon
 • Plastic bag - Torba foliowa
 • Polish Sudent ID Card - Legitymacja studencka
 • PRESTO Copy Centre - Pracownia kserograficzna PRESTO
 • Printing - Drukowanie
 • Published after 1959 - Wyd.[ane] po 1959
 • Publisher / Editor - Wydawca 
 • Reading Room - Czytelnia
 • Reference services - Informacja
 • Regional Public Library – Copernican Library - Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
 • Renew a book - Przedłuż książkę
 • Reserve (a book) / connect - Podłącz się (do książki)
 • Return a book - Oddać książkę
 • Search results - Rezultaty wyszukiwania
 • Searching - Wyszukiwanie
 • Select an index - Wybierz indeks
 • Self-service - Samoobsługa
 • Series / multi-volumes - Seria / wielotomowe
 • Services - Usługi
 • Special collections - Kolekcje specjalne 
 • Storage - Magazyn
 • Subject collections - Kolekcje przedmiotowe
 • Subject databases - Dziedzinowe bazy danych
 • Subject heading - Hasło przedmiotowe
 • Subject searching - Wyszukiwanie przedmiotowe
 • Title - Tytuł
 • Uniform title - Tytuł ujednolicony
 • University campus - Kampus uniwersytecki
 • University Library - Biblioteka Uniwersytecka
 • University Library Network - Sieć bibliotek UMK
 • Wireless network - Sieć bezprzewodowa 

Polish-English Glossary

 • Autor - Author
 • Archium emigracji - Archives of Polish Emigration
 • Bazy danych - Databases
 • Bibliografia - Bibliography
 • Biblioteka Główna - Main Library 
 • Biblioteka Pedagogiczna - Pedagogical Library 
 • Biblioteka Uniwersytecka - University Library
 • Biblioteka wydziałowa - Departamental library 
 • Biuro digitalizacji - Digitization Office
 • Blokady i komunikaty - Locks and Messages
 • Centralny Punkt Logowania - Central Authentication Service
 • Czasopismo - Periodical / journal
 • Czytelnia - Reading Room
 • Czytelnia Czasopism - Periodicals Reading Room
 • Czytelnia Główna - Main Reading Room
 • Dane kontaktowe - Contact details
 • Data ważności - Expirty date
 • Data zwrotu - Due date
 • Dostępność książki - Availability of a book
 • Drukowanie - Printing
 • Dziedzinowe bazy danych - Subject databases
 • Encyklopedia - Encyclopedia
 • Hasło przedmiotowe - Subject heading
 • Informacja - Reference services
 • Kampus uniwersytecki - University campus
 • Karta biblioteczna - Library card 
 • Karta magnetyczna - Magnetic card
 • Katalog - Catalogue 
 • Kolekcja wolnego dostępu - Open Access Collection 
 • Kolekcje przedmiotowe - Subject collections
 • Kolekcje specjalne - Special collections
 • Kopie cyfrowe - Digital copies
 • Kopiowanie - Copying 
 • Książka - Book 
 • Kwestionariusz oceny - Evaluation Questionaire
 • Legitymacja studencka - Polish Sudent ID Card 
 • Logowanie - Login 
 • Magazyn - Storage 
 • Multiwyszukiwarka - Multi-search
 • Na miejscu (dostępność) - On site (availability)
 • Oddać książkę - Return a book
 • Opis bibliograficzny - Bibliographic description 
 • Opłata za przetrzymanie książek - Late fee / fine
 • Pracownia kserograficzna PRESTO - PRESTO Copy Centre
 • Podłącz się (do książki) - Reserve (a book) / connect
 • Pomoc - Help
 • Przedłuż książkę - Renew a book
 • Rekord bibliograficzny - Bibliographic record 
 • Rezultaty wyszukiwania - Search results
 • Samoobsługa - Self-service 
 • Seria / wielotomowe - Series / multi-volumes
 • Sieć bezprzewodowa - Wireless network
 • Sieć bibliotek UMK - University Library Network
 • Słownik - Dictionary
 • Sygnatura - Call number
 • Strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej w języku angielskim - English Library Website
 • Szafka - Box
 • Szatnia - Cloakroom
 • Telefon - Phone 
 • Torba foliowa - Plastic bag
 • Tytuł - Title
 • Tytuł ujednolicony - Uniform title
 • Usługi - Services
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska - Regional Public Library – Copernican Library 
 • Wydawca - Publisher / Editor 
 • Wyd.[ane] po 1959 - Published after 1959
 • Wybierz indeks - Select an index
 • Wylogowanie - Logout
 • Wypożyczalnia - Circulation Desk / Loan Desk
 • Wypożyczyć książkę - Borrow a book
 • Wyszukiwanie - Searching
 • Wyszukiwanie przedmiotowe - Subject searching
 • Wyszukiwanie przez słowa kluczowe - Keyword searching
 • Wyszukiwanie zaawansowane - Advanced searching
 • Zamów książkę - Order a book
 • Zarezerwuj książkę /Podłącz się - Reserve a book / connect
 • Zarządzaj kontem - Manage Library account 
 • Zasoby elektroniczne - Electronic resources
 • Zawartość / spis treści - Content
 • Zdigitalizowane Katalogi Kartkowe - Digitized / Computer Card Catalogues
 • Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Atlasów - Digitized / Computer Card Catalogue of Atlases
 • Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Czasopism - Digitized / Computer Card Catalogue of Periodicals
 • Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Doktoratów - Digitized / Computer Card Catalogue of Doctoral Thesis
 • Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Dokumentów Życia Społecznego - Digitized / Computer Card Catalogue of Social Life Documentation
 • Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Książek - Digitized / Computer Card Catalogue of Books
 • Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Rękopisów - Digitized / Computer Card Catalogue of Manuscripts
 • Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Starodruków - Digitized / Computer Card Catalogue of Old Prints
 • Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Zbiorów Graficznych - Digitized / Computer Card Catalogue of Graphics Collection 
 • Zdigitalizowany Katalog Kartkowy Zbiorów Muzycznych - Digitized / Computer Card Catalogue of Musical Collecton