Plan Zarządzania Danymi Badawczymi

Strona ta powstała ze zgłaszanych potrzeb pracowników UMK w zakresie przybliżenie nowej tematyki związanej z gromadzeniem danych badawczych, ich przechowywaniem, upowszechnianiem w modelu open access zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, programu Horyzont 2020 a także grantów Narodowego Centrum Nauki, która to instytucja wprowadziła niedawno nowy wymóg opracowywania planu zarządzania danymi (PZD) w swoich wnioskach.

"Rada NCN w porozumieniu z dyrekcją Centrum, w związku z planowanym wprowadzeniem przez NCN polityki otwartego dostępu do danych wytworzonych lub wykorzystywanych w ramach realizacji projektów finansowanych przez NCN, zdecydowała się na wprowadzenie w konkursach MAESTRO i SONATA BIS po raz pierwszy obowiązku załączania do wniosków informacji dotyczących planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego. Plan zarządzania danymi będzie oceniany przez Zespół Ekspertów, zarówno na etapie oceny wniosku, jak i raportu końcowego z realizacji projektu badawczego." - informacja z kwietnia 2019 roku, patrz strona NCN.

Przedstawiamy w niej praktyczne informacje na temat zarządzania danymi oraz zasady opracowania planu potrzebnego do wnioskowania.

 

Relacja z wykładu Bożeny Bednarek-Michalskiej zatytułowanego: "Zarządzanie danymi badawczymi – informacje ogólne i plany zarządzania danymi (PZD)", jaki miał miejsce z okazji Tygodnia Otwartej Nauki 21 października 2019 roku w BGUMK. (trwa 56 minut)

Modele planów zadządzania danymi (PZD) dla NCN opracowane przez pracowników UMK:

Modele gotowych planów zadządzania danymi ze świata:

 

Jak zrobić plan zarządzania danymi dla lingwistyki?

Oto gotowy model: A technical plan from the University of Glasgow about developing the Scots syntactic atlas

Szkolenie, jak zrobic plan: Workshop on Data Management Plans for Linguistic Research 

Porady i narzędzia CLARINU (jednego z najważniejszych projektów lingwistycznych Europy

Przykładowy zestaw danych upowszechniony w repozytorium CLARIN: Ulčar, Matej; et al., 2019, Multilingual Culture-Independent Word Analogy Datasets, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1261.

Jak zrobić plan zarządzania danymi dla nauk społecznych?

Przykładowy plan: Doctoral Dissertation Research: An Agent-Based Model of Population Changes in a Vulnerable Coastal Environment. 

Przewodnik opracowany przez europejskie konsorcjum CESSDA

Jak zrobić plan zarządzania danymi dla nauk historycznych?

Data Management Plans for historians.  How to Document and Protect Your Research, Susan L. Collins, Carnegie Mellon University, 2017. Perspectives on History, the newsmagazine of the American Historical Association.

Poszukaj repozytorium dziedzinowe dla twoich danych:

Mamy rejestr repozytoriów (re3data.org - Registry of Research Data Repositories), które gromadzą dane badawcze utworzony przez konsorcjum uczelni naukowych z Niemiec i USA. Możesz w nim wyszukać repozytorium wg dziedzin wiedzy, krajów czy typów obiektów. Warto poszukać repozytorium, które gromadzi takie same dane badawcze, jak te, które gromadzimy w naszych badaniach, ponieważ deponowanie takich danych może być bardzo wygodne a zarazem znajdziemy się w gronie badaczy o podobnych zainteresowaniach.

Można skorzystać także z wyszukiwarki repository finder tool rozwijanej przez zespoły DataCite i re3data.org, w ramach projektu: AGU’s Enabling FAIR Data Project.

Repozytoria rekomendowane przez NATURE dla nauk ścisłych i przyrodniczych

 

Standardy metadanych dla różnych dziedzin wiedzy:

Jeśli nie wiesz, jak opisać swoje dane badawcze, zobacz poniżej, jakie należy stosować standardy i sprawdź, czy wybrane przez ciebie repozytorium je wybrało, powinno to być opisane w ogólnych informacjach o repozytorium. Poniżej zamieszczam adresy do zaufanych instytucji, które publikują, jakie standardy sąstosowane w przypadku różnych repozytoriów:

 

Informacji i pomocy w zakresie tej tematyki udziela Bożena Bednarek-Michalska, kontakt mailowy: bozena@umk.pl. Wszystkie zasoby z tej strony udostępniamy na licencji CC BY-SA - do ponownego wykorzystania.