Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

ScienceDirect (Elsevier)

Science Direct (Elsevier) - dostęp do 1819 czasopism elektronicznych w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych (spis). Licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet: The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology.

W związku ze zmianami w licencji krajowej Elsevier, od lipca 2019 roku, ok. 220 czasopism nie jest dostępnych w wersji pełnotekstowej (zarówno numery biezące jak i roczniki archiwalne) - spis tytułów poza licencją.

W latach 2015-2016  dostęp został  rozszerzony o pakiety książek online (spis):

  • 1712 monografii z lat 2013 - 2014,
  • 803 woluminy serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015 .

Dodatkowo w 2018 roku został włączony dostęp do 16 książek online z wieczystym prawem użytkowania (spis).

 

UWAGA!!!  Licencja krajowa Elsevier na lata 2019-2021 obejmuje dodatkowo pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji (w tym UMK). Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program zostanie uruchomiony prawdopodobnie 15 sierpnia 2019 i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.


pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami