Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

ScienceDirect (Elsevier)

Science Direct (Elsevier) - dostęp do 1819 czasopism elektronicznych w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych (spis). Licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet: The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology.

W związku ze zmianami w licencji krajowej Elsevier, od lipca 2019 roku, ok. 220 czasopism nie jest dostępnych w wersji pełnotekstowej (zarówno numery biezące jak i roczniki archiwalne) - spis tytułów poza licencją.

W latach 2015-2016  dostęp został  rozszerzony o pakiety książek online (spis):

  • 1712 monografii z lat 2013 - 2014,
  • 803 woluminy serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015 .

Dodatkowo w 2018 roku został włączony dostęp do 16 książek online z wieczystym prawem użytkowania (spis).

 

UWAGA!!! W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 będzie działał program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021. Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez autora, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.
Szczegóły planu na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa

Zapraszamy również do zapoznania sie z prezentacją:
Wirualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte


pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami