pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

GreenFile

GreenFILE - baza indeksuje czasopisma naukowe, a także dokumenty rządowe i raporty na temat pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko. 

zakres tematyczny -  ekologia, ochrona środowiska, globalne ocieplenie, gospodarka odpadami, alternatywne źródła energii,