Aktualności Aktualności

Powrót

XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

„Piśmiennicze dziedzictwo medycyny” to temat XXXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, która po 11 latach wraca do Bydgoszczy. Organizatorami konferencji są Biblioteka Medyczna Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

W obradach, które będą się toczyły od 16 do 18 września 2019 r. kolejno w Bydgoszczy, Pelplinie i Toruniu, udział zapowiedziało około 100 bibliologów, historyków medycyny, bibliotekarzy i miłośników dawnej książki medycznej, reprezentujących kilkanaście instytucji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się kwestie związane z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem książki medycznej, ale także jej digitalizacją i konserwacją. Omawiany będzie również udział bibliotek medycznych w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest to tym bardziej cenne, że piśmiennictwo medyczne nigdy nie stanowiło głównego wątku podczas zjazdów bibliotekarzy medycznych.

Obrady poprzedzi Konferencja Dyrektorów Bibliotek Medycznych, a akcentem kończącym wydarzenie będzie wystawa okolicznościowa pt. "Medycyna w dawnej książce". Na ekspozycji, przygotowanej przez pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu - dr Julię Możdżeń i dr. Andrzeja Mycio, zostaną zaprezentowane stare druki i kilka rękopisów (w tym dwa średniowieczne) o tematyce medycznej, a także dwa stare druki z dziedziny weterynarii.  

Patronem honorowym XXXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych jest Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, a serwis informacyjny dla bibliotekarzy - EBIB sprawuje nad wydarzeniem patronat medialny.