Aktualności Aktualności

Powrót

TEXTUS ET PICTURA III

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w trzeciej interdyscyplinarnej konferencji naukowej TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych, organizowanej w dniach 12-13 grudnia 2019 przez Wydział Sztuk Pięknych UMK i Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. Konferencja jest dedykowana średniowiecznym kodeksom do pocz. XVI w. w różnych aspektach badawczych, z uwzględnieniem metodologicznych uwarunkowań katalogowania, opisu i interpretacji oraz problematyki cyfryzacji spuścizny rękopiśmiennej. 

W drugim dniu konferencji zaplanowano dwa bloki, przygotowane przez pracujące nad rękopisami zespoły projektowe: Biblioteki Uniwersyteckiej Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) oraz Instytutu Historii Nauki PAN, Manuscripta.pl (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki).

W ramach bloku V konferencji, zatytułowanego Kodeks rękopiśmienny jako obiekt cyfrowy, zostanie zaprezentowana kolekcja rękopisów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, sukcesywnie udostępniana w ramach projektu POPC w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Omówiony zostanie także stan zachowania i przygotowanie konserwatorskie rękopisów przed procesem digitalizacji. Ponadto przedstawiony zostanie sposób upowszechniania rękopisów średniowiecznych za pomocą otwartego oprogramowania OMEKA S na przykładzie wystawy O pożytkach z ksiąg cyfrowych

Obrady będą toczyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w sali audytoryjnej nr 8.

Serdecznie zapraszamy!