Powrót

Domena publiczna 2020 - ucyfrawiamy

Szanowni Państwo

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu włączając się w obchody domeny publicznej zeskanowała i udostępniła pozycje kilku autorów, których twórczość weszła do domeny publicznej 1 stycznia 2020 roku. Są to min.:

  • Eustachiewicz, Tadeusz (1889-1949). [4 e-zasoby]
  • Zawodziński, Karol Wiktor (1890-1949). [5 e-zasobów]
  • Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949).[9 e-zasobów]
  • Gartkiewicz, Stanisław (1892-1949). [2 e-zasoby]
Część z niżej wymienionych publikacji zostanie również udostępniona w ramach projektu EODOPEN 

EODOPEN - logo

 

 

Wiersz poezji polskiej XVI i XVII w. jako wiersz czystosylabiczny / [Warszawa] : 1946
Zawodziński, Karol Wiktor (1890-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225747


Tabu / Kraków 1932
Zawodziński, Karol Wiktor (1890-1949).
http://kpbc.umk.pl/publication/225745


Ciemność rzeźbiona westchnieniem ze złota. / Kraków : 1934
Zawodziński, Karol Wiktor (1890-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225744


Szczeżuja /Warszawa 1928
Gartkiewicz, Stanisław (1892-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225742


O oddychaniu szczeżui (Anodonta sp.) w stanie czynnościowym i spoczynkowym (snu) / Lwów ; 1923
Gartkiewicz, Stanisław (1892-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225746


Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce / Kraków :1948
Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225741


Sprawa Św. Stanisława  / Kraków : 1925
Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225740


Góra Sobótka i jej zabytki polskie / Poznań 1949
Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225739


Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV. i XV. wieku / Lwów :1899
Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225738


Tradycja o kniaziowskiem pochodzeniu Radziwiłłów w świetle krytyki historycznej / Lwów :1921
Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225737


Stosunek młodzieży do literatury współczesnej / Poznań : 1939
Eustachiewicz, Tadeusz (1889-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225757


Młodzież wielkopolska na tle lat 1861-1864 / Poznań : 1932
Eustachiewicz, Tadeusz (1889-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225758


Zarys dziejów gimnazjum w Ostrowie / Ostrów : 1927
Eustachiewicz, Tadeusz (1889-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225759


Dzieje sentencyi Seneki w porenesansowej literaturze polskiej / Lwów :1926
Eustachiewicz, Tadeusz (1889-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225760


Blaski i nędze realizmu powieściowego w latach ostatnich / [Warszawa] : 1936
Zawodziński, Karol Wiktor (1890-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225761


Stulecie trójcy powieściopisarzy / Łódź ; 1946
Zawodziński, Karol Wiktor (1890-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225762


Działalność naukowa Franciszka Piekosińskiego / Lwów : 1908
Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225763


Materjały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy. cz. 1 / Zakopane : 1932
Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225764


Materjały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy. cz. 2 / Zakopane : 1939
Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225765


Kazania t.zw. świętokrzyskie / Kraków : 1934
Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949)
http://kpbc.umk.pl/publication/225766

 

EODOPEN - logo - Creative Europe