Polak Wojciech - Czas ludzi niepokornych. Toruń 2003.

Publikacje Wydawnictwa Naukowego UMK / NCU Press publications  » Nauki historyczne, Historia, Archeologia, Nauki pomocnicze historii, Archiwistyka, Wojskowość

Cena:0.00
masz pytania?

Polak Wojciech

Czas ludzi niepokornych : Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 - 4 VI 1989). 

Toruń 2003.

746, [3] s., [136] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.) ; 24 cm.