Stefan Cackowski

Spuścizna rękopiśmienna Profesora Stefana Cackowskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Nieopracowana spuścizna po badaczu historii gospodarczej epoki nowożytnej, profesorze Stefanie Cackowskim zawiera przede wszystkim materiały warsztatowe, maszynopisy i rękopisy jego prac naukowych, materiały dokumentujące jego działalność naukową oraz materiały biograficzne. Znajduje się w niej także kilkadziesiąt prac magisterskich napisanych pod opieką Profesora.

 

Stefan Cackowski