Aktualności Aktualności

Nowe bazy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w 2018 roku liczba baz dostępnych dla użytkowników UMK została poszerzona o zakupione kolejne bazy dziedzinowe:

  • Legal Source z firmy EBSCO,
  • Health Research Premium Collection z firny ProQuest.

Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do narzędzia InCites służącego do analizy danych zawartych w bazach Web of Science. Licencja pilotażowa obejmuje 79 instytucji (w tym UMK) wyznaczonych przez MNiSW. Są to mi. in. instytucje akademickie obejmujące jednostki z kategorią A+, uczelnie spełniające warunki aplikowania do programów "Uczelnia badawcza" i "Regionalna inicjatywa doskonałości".

W sprawie szczegółów dostępu do InCites oraz w/w baz zapraszamy na stronę: https://www.bu.umk.pl/czytelnia_online