Aktualności Aktualności

Grant MNiSW dla Biblioteki

Z radością informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu środki finansowe na realizację zadania „Opracowanie i elektroniczne udostępnienie wydawnictw drugiego obiegu polskiego niezależnego ruchu wydawniczego z lat 1976-1989” (umowa 630/P-DUN/2017).

W ramach planowanych prac kolekcja książek tzw. drugiego obiegu wydawniczego zostanie zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, skatalogowana oraz przygotowana do udostępniania na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Kolekcja druków zwartych wydanych w latach 1976-1989 poza zasięgiem cenzury władz państwowych liczy ponad 7 tysięcy woluminów. Podstawę jej stanowią księgozbiory: Toruńskiej Oficyny, Toruńskiego Klubu Książki Nieocenzurowanej, Niezależnej Biblioteki i Archiwum w Toruniu.

Termin zakończenia prac został wyznaczony na koniec 2018 roku.

 

Okładka książki S. Kisielewskiego Bez cenzury