Aktualności Aktualności

Powrót

1,5 mln zł dla Biblioteki Uniwersyteckiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Bibliotece Uniwersyteckiej środki finansowe w wysokości niemalże 1,5 mln zł na dwa granty:

  • 1 106 880 zł w ramach programu "Szlakami Polski Niepodległej" na realizację zadania pn. Słownik bio-bibliograficzny pracowników i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939), kierownik grantu: dr hab. Mirosław A. Supruniuk. 

Celem projektu z UMK jest przygotowanie internetowego „Słownika bio-bibliograficznego pracowników i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie z lat 1919-1939”. Słownik zbierze pogłębione informacje o ponad 12 tysiącach osób, stanowiących elitę społeczną i intelektualną polskich Kresów północnych. Informacje obejmą: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, data i miejsce śmierci, imiona i nazwiska rodziców, narodowość, wyznanie, ukończone szkoły, datę rozpoczęcia studiów na USB, datę zakończenia studiów na USB, kierunek studiów, przynależność organizacyjną na USB, tytuł i stopień naukowy/zawód, datę rozpoczęcia pracy na USB, datę zakończenia pracy na USB, stanowisko i miejsce pracy na USB, sygnaturę teczki osobowej w Archiwum USB, inne źródła biograficzne, ikonografię w formie zeskanowanych fotografii i dokumentów, bibliografię przedmiotową w formie zestawień bibliograficznych oraz artykułów prasowych na temat osoby, bibliografię podmiotową w formie zestawień oraz skanów tekstów autorskich i linkowanie w Internecie. Najważniejszym elementem biogramów będzie w miarę szczegółowe opisanie przebiegu studiów lub pracy na USB oraz losów osoby po opuszczeniu USB (w wyniku zakończenia studiów/pracy lub likwidacji Uniwersytetu w 1939 roku). Słownik będzie zbudowany w formie bazy danych, którą będzie można uzupełniać w przyszłości w miarę pozyskiwania wiedzy o wojennych i powojennych losach studentów i absolwentów USB. Treść wpisana do bazy będzie generowana w formie haseł. Nie ma dobrego odpowiednika takiej bazy w nauce polskiej. Pewnym wzorem, choć w ograniczonym zakresie, może być „Wykaz legionistów” (wykaz.muzeumpilsudski.pl), z tą jednak różnicą, że zakres informacji w Słowniku będzie szerszy i bardziej kompletny. Bezwarunkowo ważna będzie też możliwość przeszukiwania bazy narzędziami, które umożliwią np. zebranie pracowników i studentów konkretnego wydziału, kierunku studiów, rocznika, członków korporacji, organizacji studenckiej, zmarłych w latach wojny, kontynuujących studia na konkretnym uniwersytecie po 1945 roku.
 

  • 363 804 zł ze strumienia na Działalność Upowszechniającą Naukę na realizację dwóch zadań: (1) Cenne kolekcje Pomorza - źródła do badań - online; (2) Adaptacja danych naukowych do systemu bibliotecznego nowej generacji i udostępnienie ich w chmurze, kierownik grantu: dr Krzysztof Nierzwicki.

Adaptacja danych do systemu bibliotecznego następnej generacji oraz upowszechnienie informacji o zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Zadanie polega na pełnym przystosowaniu danych katalogowych do migracji do systemu bibliotecznego nowej generacji funkcjonującego w chmurze. Biblioteka przygotowuje się do wymiany systemu na nowocześniejszy i musi w związku z tym poprawić i uzupełnić niektóre dane do niego. Dane wytypowane do uzupełnienia stanowią jedynie 2,18 % danych zawartych w bazie lokalnej, reszta jest gotowa.

Cenne kolekcje Pomorza - źródła do badań – online

Biblioteka rokrocznie pozyskuje pieniądze na digitalizowanie i upowszechnianie w w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej swoich kolekcji analogowych. W tym projekcie planujemy, dzięki zgodzie rodziny,  upowszechnić spuściznę znanego filozofa polskiego prof. Tadeusza Czeżowskiego (1889-1981). Profesor Czeżowski był związany z uniwersytetami we Lwowie, Wilnie i Toruniu. Śmiało można go określić jako jednego z najwybitniejszych profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ponadto planujemy zdigitalizować stare druki (polonica) wydane w Królewcu i będące własnością Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu oraz mapy z serii Karte des Westlichen Russland 1:100000 obejmujące obszar II Rzeczpospolitej, a wydane w latach 1892-1921. Bibliotekarze pozyskali zgody autorów oraz spadkobierców - przedstawicieli polskiej szkoły plakatu - zamierzając je także ucyfrowić. Projektem objęty zostanie także fragment cennej grupy proweniencyjnej, obejmującej stare druki i rękopisy muzyczne z XVI i XVII w., będące dawniej własnością biblioteki kościoła Mariackiego w Elblągu. Druki i rękopisy muzyczne są świadectwem bogatego repertuaru wokalnego i instrumentalnego, którym posługiwali się elbląscy muzycy. Dodatkowo w planie są fotografie przedwojenne z Torunia i regionu. Projektem digitalizacji objęta zostanie stosunkowo niewielka, ale interesująca kolekcja 200 negatywów celuloidowych wykonanych przez Władysława Bereźnickiego (1890-1957) i przekazanych Bibliotece przez prawnuczkę Karolinę Falleńczyk z Otłoczyna. Fotografie dokumentują okres od 1920 do 1934, kiedy to ich autor mieszkał wraz z rodziną w Toruniu i służył w Wojsku Polskim.

Dzięki tym projektom w Internecie ukaże się kilka tysięcy nowych obiektów, z których każdy będzie mógł być wykorzystany do badań, dydaktyki czy innych celów.