Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa - logo

Spotkania POPC

Spotkanie informujące o opracowanych w ramach projektu zasobach dla społeczności akademickiej, regionalnej i lokalnej – 13 grudnia 2019, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sala audytoryjna nr 8. Początek spotkania: godz. 9.30. Wstęp wolny.

Spotkanie zorganizowane w ramach trzeciej ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych, 12-13 grudnia 2019 organizowanej przez Wydział Sztuk Pięknych UMK i Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. W ramach bloku V konferencji, zatytułowanego Kodeks rękopiśmienny jako obiekt cyfrowy, zostanie zaprezentowany projekt Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana kolekcja rękopisów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, która zostanie udostępniona w ramach projektu POPC w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Omówiony zostanie także ich stan zachowania i proces przygotowania do konserwacji przed digitalizacją. Ponadto przedstawiony zostanie sposób upowszechniania rękopisów średniowiecznych za pomocą otwartego oprogramowania OMEKA S na przykładzie wystawy O pożytkach z ksiąg cyfrowych.

Serdecznie zapraszamy!