Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa - logo

Konferencje POPC

TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych

Spotkanie informujące o opracowanych w ramach projektu zasobach dla społeczności akademickiej, regionalnej i lokalnej w ramach trzeciej ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych, 12-13 grudnia 2019, organizowanej przez Wydział Sztuk Pięknych UMK i Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu.

W ramach bloku V konferencji: Kodeks rękopiśmienny jako obiekt cyfrowy, zostanie zaprezentowana kolekcja rękopisów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, która zostanie udostępniona w ramach projektu POPC w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Omówiony zostanie także ich stan zachowania i proces przygotowania do konserwacji przed digitalizacją. Ponadto przedstawiony zostanie sposób upowszechniania rękopisów średniowiecznych za pomocą otwartego oprogramowania OMEKA S na przykładzie wystawy O pożytkach z ksiąg cyfrowych.

13 grudnia 2019, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sala audytoryjna nr 8. Początek spotkania: godz. 9.30. Wstęp wolny.

 

Prezentacja dr Anny Karoliny Zawady pt. Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju wygłoszona na konferencji Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej 26 marca 2019 r.