Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa - logo

Efekty projektu POPC

Planowane efekty projektu:

  • trwały, bezpłatny i otwarty dostęp do 43 000 dokumentów cyfrowych stanowiących zasoby nauki i nadanie im znacznego potencjału ponownego wykorzystania,

  • ochrona obiektów zabytkowych i zabezpieczenie ich dla przyszłości,

  • podniesienie jakości kształcenia zdalnego (e-learning, e-laboratoria) oraz prowadzonych prac naukowych,

  • zwiększenie kompetencji informacyjnych, fachowych i technologicznych,

  • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez dostęp do jego historii,

  • promocja nauki i badań regionu w zakresie historii, szkolnictwa i pedagogiki,

  • poszerzenie zakresu usług i podniesienie ich jakości poprzez wykorzystanie darmowych zasobów cyfrowych, np. przez twórców nowych portali, media, usługodawców,

  • poszerzanie domeny publicznej i świadomości społecznej:

    • udostępnienie cyfrowych plików zwykle skutkuje uzyskaniem darów przez biblioteki w postaci wydrukowanych książek od wydawców oraz osób prywatnych.
Projekt będzie miał oddziaływanie ogólnopolskie, a nawet zagraniczne.