kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-45-64

Jolanta.Szewczak@bu.umk.pl

Powrót

SpringerLINK

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do ponad 3 tys. czasopism  Wydawnictwa Springer, w tym 1981 czasopism bieżących, 453 czasopism archiwalnych oraz 600 czasopism Open Access. Ponadto na serwerze wydawcy dostępne są poza licencją, na zasadzie testowej, dwa pierwsze roczniki ponad 100 nowych czasopism (spis).

zakres chronologiczny: dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa od 1 Vol.;
                                         pozostale czasopisma dostęp od 1997- .

 

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do 200536 tytułów e-książek Wydawnictwa Springer.

Dostęp w ramach licencji wieczystej (zakup na własność):

 • archiwalne serie książkowe Springera wydane do roku 2008 (spis),
 • e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 oraz 2009-2011 (spis),
 • e-książki anglojęzyczne wydane w 2017 roku (spis),
 • e-książki anglojęzyczne wydane w 2018 roku (spis).

 

Dostęp testowy do końca 2019 roku (wszystkie e-książki, których zakup planowany jest w 2019 roku oraz w latach następnych):

 • Springer Book Archive anglojęzyczne e-książki wydane do 1989 (spis), 1990-1999 (spis), 2000-2004 (spis),
 • Springer Book Archive niemieckojęzyczne e-książki wydane do 2004 (spis),
 • e-książki z międzynarodowych (anglojęzycznych)  kolekcji tematycznych Springera z roczników  2006-2008 (spis), 2012-2016 (spis).

zakres tematyczny - nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki społeczne

 

UWAGA!!! Program Springer Open Choice (otwarty do 2021 roku) dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich ( w tym UMK) bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice (zob lista tytułów objętych programem).
Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2019 będzie obejmowała do 2092 artykułów. W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub publikację otwartą za opłatą indywidualną. Szczegóły planu na stronie: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_oa
Zapraszamy również do zapoznania sie z prezentacją:
Wirualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte

UWAGA!!! 5 listopada 2019 pula 2092 artykułów, które mogły zostać opublikowane w modelu otwartym w 2019 r. została wyczerpana.  Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r.

                                   

 

 


Polecane linki - pedagogika

Wyszukiwarki

 • BASE -  wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata
 • Google Scholar -  wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami
 • MasterKey Index Data - wyszukiwarka zasobów naukowych

Repozytoria

 • Connexions - otwarte materiały edukacyjne przekazane przez Rice University
 • MIT Open Courseware - inicjatywa Massachusetts Institute of Technology polegająca na upublicznieniu cyfrowych materiałów szkoleniowych, do swobodnego wykorzystania i modyfikowania dla wykładowców, studentów i osób podejmujących samokształcenie na całym świecie
 • OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii
 • OER Commons - bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych tworzonych przez nauczycieli z całego świata
 • Open Learn - materiały wykorzystywane podczas kursów na brytyjskim Open University i wiele innych przydatnych treści, pogrupowanych tematycznie, opisanych i ocenianych
 • re3data - międzynarodowy rejestr repozytoriów danych badawczych i naukowych. Rejestr zawiera ponad 2000 repozytoriów otwartych danych badawczych i naukowych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Naukowcy mogą zapoznać się z warunkami dostępu i korzystania z repozytoriów oraz opisem ich zawartości

Czasopisma

 • BazHum - to pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism - od pierwszych numerów do bieżących, udostępnia je w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Baza obejmuje ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów
 • bazhum - baza bibliograficzna naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. W bazie bibliograficznej znajduje się obecnie prawie 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów
 • Directory of Open Access Journals - DOAJ - katalog czasopism Open Access tworzony przez sieć bibliotek Lund University
 • Edukacja i Dialog - dostępne w całości numery archiwalne, wiele przydatnych informacji dla nauczycieli
 • Edukacyjne Dyskursy - pismo Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
 • e-mentor - czasopismo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poświęcone m. in. edukacji, zarządzaniu wiedzą, kształceniu ustawicznemu

Portale

 • Eduinfo.pl - szeroko pojęta edukacja
 • EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji
 • Edux.pl - bezplatne publikacje edukacyjne nauczycieli 
 • e-Publikacje Nauki Polskiej.pl -oferuje płatne i bezpłatne publikacje naukowe wydawane przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych - związek stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -  jej głównym celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej i nie tylko
 • Learning Resource Exchange (LRE) - serwis wymiany cyfrowych zasobow edukacyjnych różnych krajów
 • LeMill - międzynarodowy portal edukacyjny i serwis społecznościowy dający nauczycielom narzędzia do tworzenia zasobów dydaktycznych oraz umożliwiający wyszukiwanie i wymianę informacji
 • Publikacje Edukacyjne - serwis poświęcony tematyce szeroko rozumianej edukacji
 • Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Katalogi

Blogi

 • Blog profesora Bogusława Śliwerskiego
 • Elearning blog - dyskusje na temat szkoleń elektronicznych, zdalnej edukacji, platform elearningowych i projektów, które mogą je wspomagać
 • MroOze - blog Małgorzaty Rostkowskiej. Autorka chce ułatwić nauczycielom dostęp do tych Otwartych Zasobów Edukacyjnych, które według niej są wartościowe i wiarygodne
 • OŚ ŚWIATA

Bibliografie

 • ARIANTA - zawiera informacje oraz linki do ponad 3000 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty
 • Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism - opisy artykułów za lata 2004-2010 oraz od 2011 z ok. 100 czasopism głównie pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, które nie są rejestrowane w bazach Biblioteki Narodowej (baza Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu)
 • British Education Index - czasopisma edukacyjne opublikowane w Wielkiej Brytanii
 • Educational Research Abstracts (ERA) - baza zawiera abstrakty ponad 700 międzynarodowych czasopism zajmujących się badaniami w dziedzinie edukacji
 • Pedagog - bibliografia zawartości czasopism tworzona w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 r.