kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-45-64

Jolanta.Szewczak@bu.umk.pl

Powrót

ScienceDirect (Elsevier)

Science Direct (Elsevier) - dostęp do 1819 czasopism elektronicznych w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych (spis). Licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet: The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology.

W związku ze zmianami w licencji krajowej Elsevier, od lipca 2019 roku, ok. 220 czasopism nie jest dostępnych w wersji pełnotekstowej (zarówno numery biezące jak i roczniki archiwalne) - spis tytułów poza licencją.

W latach 2015-2016  dostęp został  rozszerzony o pakiety książek online (spis):

 • 1712 monografii z lat 2013 - 2014,
 • 803 woluminy serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015 .

Dodatkowo w 2018 roku został włączony dostęp do 16 książek online z wieczystym prawem użytkowania (spis).

 

UWAGA!!! W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 będzie działał program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021. Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez autora, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.
Szczegóły planu na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa

Zapraszamy również do zapoznania sie z prezentacją:
Wirualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte


Polecane linki - pedagogika

Wyszukiwarki

 • BASE -  wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata
 • Google Scholar -  wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami
 • MasterKey Index Data - wyszukiwarka zasobów naukowych

Repozytoria

 • Connexions - otwarte materiały edukacyjne przekazane przez Rice University
 • MIT Open Courseware - inicjatywa Massachusetts Institute of Technology polegająca na upublicznieniu cyfrowych materiałów szkoleniowych, do swobodnego wykorzystania i modyfikowania dla wykładowców, studentów i osób podejmujących samokształcenie na całym świecie
 • OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii
 • OER Commons - bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych tworzonych przez nauczycieli z całego świata
 • Open Learn - materiały wykorzystywane podczas kursów na brytyjskim Open University i wiele innych przydatnych treści, pogrupowanych tematycznie, opisanych i ocenianych
 • re3data - międzynarodowy rejestr repozytoriów danych badawczych i naukowych. Rejestr zawiera ponad 2000 repozytoriów otwartych danych badawczych i naukowych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Naukowcy mogą zapoznać się z warunkami dostępu i korzystania z repozytoriów oraz opisem ich zawartości

Czasopisma

 • BazHum - to pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism - od pierwszych numerów do bieżących, udostępnia je w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Baza obejmuje ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów
 • bazhum - baza bibliograficzna naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. W bazie bibliograficznej znajduje się obecnie prawie 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów
 • Directory of Open Access Journals - DOAJ - katalog czasopism Open Access tworzony przez sieć bibliotek Lund University
 • Edukacja i Dialog - dostępne w całości numery archiwalne, wiele przydatnych informacji dla nauczycieli
 • Edukacyjne Dyskursy - pismo Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
 • e-mentor - czasopismo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poświęcone m. in. edukacji, zarządzaniu wiedzą, kształceniu ustawicznemu

Portale

 • Eduinfo.pl - szeroko pojęta edukacja
 • EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji
 • Edux.pl - bezplatne publikacje edukacyjne nauczycieli 
 • e-Publikacje Nauki Polskiej.pl -oferuje płatne i bezpłatne publikacje naukowe wydawane przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych - związek stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -  jej głównym celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej i nie tylko
 • Learning Resource Exchange (LRE) - serwis wymiany cyfrowych zasobow edukacyjnych różnych krajów
 • LeMill - międzynarodowy portal edukacyjny i serwis społecznościowy dający nauczycielom narzędzia do tworzenia zasobów dydaktycznych oraz umożliwiający wyszukiwanie i wymianę informacji
 • Publikacje Edukacyjne - serwis poświęcony tematyce szeroko rozumianej edukacji
 • Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Katalogi

Blogi

 • Blog profesora Bogusława Śliwerskiego
 • Elearning blog - dyskusje na temat szkoleń elektronicznych, zdalnej edukacji, platform elearningowych i projektów, które mogą je wspomagać
 • MroOze - blog Małgorzaty Rostkowskiej. Autorka chce ułatwić nauczycielom dostęp do tych Otwartych Zasobów Edukacyjnych, które według niej są wartościowe i wiarygodne
 • OŚ ŚWIATA

Bibliografie

 • ARIANTA - zawiera informacje oraz linki do ponad 3000 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty
 • Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism - opisy artykułów za lata 2004-2010 oraz od 2011 z ok. 100 czasopism głównie pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, które nie są rejestrowane w bazach Biblioteki Narodowej (baza Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu)
 • British Education Index - czasopisma edukacyjne opublikowane w Wielkiej Brytanii
 • Educational Research Abstracts (ERA) - baza zawiera abstrakty ponad 700 międzynarodowych czasopism zajmujących się badaniami w dziedzinie edukacji
 • Pedagog - bibliografia zawartości czasopism tworzona w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 r.