kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-22-18
Aneta.Nowak@bu.umk.pl

Powrót

SpringerLINK

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do ponad 3 tys. czasopism  Wydawnictwa Springer, w tym 1981 czasopism bieżących, 453 czasopism archiwalnych oraz 600 czasopism Open Access. Ponadto na serwerze wydawcy dostępne są poza licencją, na zasadzie testowej, dwa pierwsze roczniki ponad 100 nowych czasopism (spis).

zakres chronologiczny: dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa od 1 Vol.;
                                         pozostale czasopisma dostęp od 1997- .

 

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do 185200 tytułów e-książek Wydawnictwa Springer:

- archiwalne serie książkowe Springera wydane do roku 2008 (spis),
- e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 oraz 2009-2011 (spis),
- e-książki anglojęzyczne wydane w 2017 roku (spis).

Wszystkie e-książki, których zakup planowany jest w latach 2018-2019  zostały udostępnione w formie krajowej licencji testowej:

- Springer Book Archive anglojęzyczne e-książki wydane do 1989 (spis), 1990-1999 (spis), 2000-2004 (spis),
- Springer Book Archive niemieckojęzyczne e-książki wydane do 2004 (spis),
- e-książki z międzynarodowych (anglojęzycznych)  kolekcji tematycznych Springera z roczników  2006-2008 (spis), 2012-2016 (spis).

zakres tematyczny - nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki społeczne

 

UWAGA!!! Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich ( w tym UMK) bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice (zob lista tytułów objętych programem).

                                      

 

 


Polecane linki - nauka

Wyszukiwarki

Repozytoria

  • OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii
  • Otwórz książkę - cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, niedostępnych już na rynku w wersji drukowanej
  • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN
  • re3data- międzynarodowy rejestr repozytoriów danych badawczych i naukowych. Rejestr zawiera ponad 2000 repozytoriów otwartych danych badawczych i naukowych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Naukowcy mogą zapoznać się z warunkami dostępu i korzystania z repozytoriów oraz opisem ich zawartości.

Czasopisma

  • BazHum - bazhum.muzhp.pl - to pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism - od pierwszych numerów do bieżących, udostępnia je w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Baza obejmuje ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów
  • bazhum - baza bibliograficzna naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. W bazie bibliograficznej znajduje się obecnie prawie 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów
  • Directory of Open Access Journals - DOAJ - katalog czasopism OA tworzony przez sieć bibliotek Lund University. Wykazuje 7275 tytułów czasopism z około 670.000 artykułami. 3395 czasopism można przeszukiwać na poziomie artykułów
  • Nauka - czasopismo Polskiej Akademii Nauk

Portale

Katalogi

Blogi

Bibliografie

  • Bibliografia narodowa - baza Biblioteki Narodowej
  • IBZ - International Bibliography of Periodical Literature - Międzynarodowa Bibliografia Zawartości Czasopism