Nabytki - listopad-grudzień 2019

1.Akcja "Reinhardt" : historia i upamiętnienie / redakcja naukowa Stephan Lehnstaedt, Robert Traba. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019
2.Antykomunizm Polaków w XX wieku / redakcja naukowa Piotr Kardela i Karol Sacewicz. Białystok ; Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2019
3.Apetyt na literaturę / redakcja Dorota Kozicka, Łukasz Tischner, Maciej Urbanowski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
4.Bauman : czynić swojskie obcym : rozmowy Petera Haffnera z Zygmuntem Baumanem / z niemieckiego przełożyła Katarzyna Leszczyńska. Warszawa : Wielka Litera, 2019
5.Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u : między kreacją a recepcją / Małgorzata Chrobak. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
6.Boznańska : non finito / Angelika Kuźniak. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019
7.Bruno Schulz czyli Strategie mesjańskie / Henri Lewi. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019
8.Co chrześcijanin powinien wiedzieć o islamie / Piotr Bortkiewicz. Giżycko ; Wydawnictwo Civitas et Lex, 2019
9.Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński w trosce o trzeźwość narodu : biografia : w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości : antologia tekstów : patologie społeczne - myśli i sentencje / Marian Piotr Romaniuk. Warszawa : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 2019
10.Człowiek w drodze do Boga / redakcja Jacek Hadryś. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2018
11.Czwarta stolica : kiedy Łódź rządziła Polską (1945-1949) / Przemysław Waingertner. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
12.Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? : literatura jako mediacja / Marta Tomczok. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
13.Danina krwi : z wojennych dziejów klasztoru sióstr sakramentek w Warszawie / Jadwiga Stabińska. Kraków ; Wydawnictwo Benedyktynów, 2019
14.Diabli z czubami : Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku / Elwira Wilczyńska. Warszawa : Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa : 2019
15.Drogi do niepodległości : Polska odrodzona / redakcja naukowa Jerzy Gaul, Dariusz Makiłła, Wojciech Morawski. Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : 2019
16.Działalność poselska Gustawa Morcinka, czyli Katalog ludzkiej biedy / dokumenty w opracowaniu Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Lucyny Sadzikowskiej. Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019
17.Dziękuję Ci Boże, że jestem... : Jerzy Ciesielski, święty dnia codziennego / opracowała Maria Władyczanka. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2019
18.Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie / Katarzyna Olbrycht. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
19.Edukacja obywatelska wobec migracji / pod redakcją Ewy Bobrowskiej, Doroty Gierszewski, Julii Kluzowicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
20.Edyta Stein : życie niezwykłej kobiety / Andreas Uwe Müller, Maria Amata Neyer. Kraków : WKB Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2019
21.Egipt : ostatnie wieki imperium (747-332 p.n.e.) / Marta Kaczanowicz. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
22.Ekumenizm w nauczaniu papieży : od Jana XXIII do Benedykta XVI / Karol Starczewski. Kielce : Jedność, 2018
23.Etyka i estetyka słowa w piosence / pod redakcją Krzysztofa Gajdy i Małgorzaty Chrząstowskiej. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM : 2019
24.Filmowa stylizacja gwarowa na przykładzie lwowskiego bałaku w polskich filmach fabularnych (1936-2012) / Monika Kresa. Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
25.Fulton Sheen : fenomen programu telewizyjnego Life is Worth Living / Marek Piedziewicz. Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, 2019
26.Generał Stefan Rowecki "Grot" : tropiony dowódca podziemnej armii / Anna Przyborowska (redaktor naczelna). Emów ; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", 2019
27.Gomułkowska rzeczywistość : Łódź w latach 1956-1970 / Krzysztof Lesiakowski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2019
28.Ilustrowany słownik terminów literackich : historia, anegdota, etymologia / redakcja Zbigniew Kadłubek, Beata Mytych-Forajter, Aleksander Nawarecki. Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2019
29.Jałta : rzeczywistość, mit i pamięć / pod redakcją Sławomira Łukasiewicza. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
30.Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesor Barbarze Adamiak / pod redakcją: Jerzego Korczaka i Krzysztofa Sobieralskiego. Wrocław : PRESSCOM, 2019
31.Jeszcze o artyście (i sztuce) : w literaturze, kulturze i nieopodal / pod redakcją Niny Nowary-Matusik. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
32.Kampanie wojny siedmioletniej na ziemiach polskich / Jakub Hermanowicz. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2019
33.Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r. / Jacek Romanek. Lublin ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
34.Koniec świata Lutosławskich / Danuta i Aleksander Wroniszewscy. Drozdowo : Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie ; 2019
35.Kościół w sferze publicznej: Natanek, Nergal, Boniecki : wybrane studia przypadków / Adam Warzecha. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
36.Kresy Wschodnie II RP we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców ziemi lubuskiej / Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2019
37.Krzyż i karabela : polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635 / Paweł Duda. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
38.Kultury narodowe i lokalne a polityka : powiązania w różnych kontekstach / pod redakcją Joanny Kurczewskiej i Zdzisława Macha przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2019
39.Łamacze kodów : historia kryptologii / David Kahn. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2019
40.Łęczyccy Piastowie : książęta, księżne i księżniczki w Łęczycy w XII-XIV wieku / Jan Szymczak. Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie ; 2019
41.Liberum veto : chluba czy przekleństwo : zrywanie sejmów w ocenach społeczeństwa drugiej połowy XVII wieku / Michał Zbigniew Dankowski. Toruń : Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2019
42.Lubelska szkoła filozoficzna : historia - koncepcje - spory / redakcja Agnieszka Lekka-Kowalik, Paweł Gondek. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
43.Mickiewicz wieszcz i przewodnik / redakcja naukowa Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
44.Milczę, więc jestem? : formy milczenia w literaturze XX i XXI wieku / pod redakcją Agnieszki Nęckiej, Emilii Wilk-Krzyżowskiej, Natalii Żórawskiej-Janik. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
45.Mity polskiego września 1939 / Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019
46.Nacjonalizm i tożsamość palestyńska : między polityką, religią i kulturą popularną / Michał Moch. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019
47.Nasi bracia chrześcijanie Wschodu : z raportem Caritas Polska o działalności na Bliskim Wschodzie / Marek Starowieyski. Kielce : Jedność, 2019
48.Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu pierwszej wojny światowej : niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski = Deutschland und Polen im und nach dem Ersten Weltkrieg : deutsche Besatzungspolitik und die neue Westgrenze Polens. Poznań : Instytut Historii UAM, 2019
49.Niewiedza i troska : bezdomni Polacy w krajach Unii Europjskiej : raport senatorski / Herbert Gnaś, Ryszard Majer. Częstochowa : Biuro Senatorskie Senatora Ryszarda Majera : 2019
50.Non omnis moriar? : Bolesław Prus, wiek XIX i opowieści współczesne / Bartłomiej Szleszyński. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2019
51.Ocalić od zapomnienia : historia zatrzymana w kadrze i na dokumencie / Krzysztof Klimaszewski. Wieliszew : Gmina Wieliszew, 2019
52.Oczami paryżanina, czyli Księstwo Warszawskie w napoleońskiej propagandzie (1807-1815) / Paulina Dąbrosz-Drewnowska. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019
53.Organizowanie polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych w latach 1945-1951 / pod redakcją Kazimiery Jaworskiej. Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2019
54.Osobno czy razem? : dążenia ekumeniczne w ewangelicyzmie polskim w XX wieku / Ewa Jóźwiak. Warszawa : Wydawnictwo Warto, 2019
55.Pani Redaktor : w kręgu mediów, kultury i polityki : księga jubileuszowa dedykowana Alinie Kietrys / pod redakcją Małgorzaty Łosiewicz i Beaty Czechowskiej-Derkacz. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
56.Papieskie pielgrzymki w PRL / pod redakcją Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla i Przemysława Ruchlewskiego. Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2019
57.Pogarda : dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce / Piotr Niemczyk. Kraków : Znak Litera Nova, 2019
58.Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 2, Studia przypadków (do 1939 roku) / redakcja naukowa Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019
59.Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 3, Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku) / redakcja naukowa Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019
60.Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 4, Holokaust i powojnie (1939-1946) / redakcja naukowa August Grabski. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019
61.Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym : elementy kontynuacji i zmiany / Katarzyna Czornik. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
62.Polska Ludowa : historia państwa rzeczywistego / pod redakcją Pawła Dybicza. Warszawa : Fundacja Oratio Recta : 2019
63.Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 1894-2019. Cz. 1, Kalendarium Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii / Władysław Wyszowadzki, Krzysztof Tyliszczak, Romuald Szczodrowski. Pelplin : Bernardinum, 2019
64.Polska Rzeczywiście Ludowa : od Gierka do Jaruzelskiego / pod redakcją Pawła Dybicza. Warszawa : Fundacjo Oratio Recta, 2019
65.Polska Rzeczywiście Ludowa : od Jałty do Października '56 / pod redakcją Pawła Dybicza. Warszawa : Fundacjo Oratio Recta, 2019
66.Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej / Stefan Dudra. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
67.Ponad granicami : historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej / Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski. Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2019
68.Powstanie kozackie 1648-1658 : studium z historii wizualnej / Jacek Szymala. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
69.Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu / Bartłomiej Gadecki, Olgierd Jakubowski, Maciej Trzciński, Kamil Zeidler. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
70.Prawda, dobro, sumienie / Andrzej Derdziuk OFMCap. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019
71.Preparowanie dziedzictwa : pisma Kraszewskiego, Sienkiewicza, Żeromskiego i innych autorów pod cenzorskim nadzorem (1945-1955) / Katarzyna Kościewicz. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019
72.Przypadek czy fenomen miejsca? : publiczne szkoły średnie w Krzemieńcu w latach 1773-1939 / Andrzej Szmyt. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
73.Ralph Linton / redaktorzy tomu Adam Pisarek, Kamil Kozakowski. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
74.Rola artysty w społeczeństwie Majów późnego okresu klasycznego : na podstawie analizy epigraficznej zachowanych sygnatur skrybów i rzeźbiarzy / Kajetan Jagodziński. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
75.Rynek i katedra : polskie spory o media publiczne / Juliusz Braun. [Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2019
76.Rzecznik prasowy w instytucji kościelnej : teoria i praktyka / Robert Nęcek, Rafał Kowalski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
77.Saladyn : pogromca chrześcijaństwa / Geoffrey Hindley. Warszawa : Wydawnictwo RM, 2018
78.Siła w EB : historia człowieka ze szkła / Przemysław Sobieszczuk i Agnieszka Majnusz. [Katowice] : Przemysław Sobieszczuk, 2019
79.Słowa jak kamienie : mowa nienawiści, kłamstwo, agresja w sieci : kompedium wiedzy o języku w życiu publicznym : praca zbiorowa / pod redakcją A. Kasińskiej-Metryki, R. Dudały, T. Gajewskiego. Kraków ; Wydawnictwo ToC, 2019
80.Smak i tożsamość : polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII wieku / Marta Sikorska. Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019
81.Stalinowska codzienność : Łódź w latach 1949-1956 / Grzegorz Mnich. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
82.Starość i starzenie się w ujęciu interdyscyplinarnym / pod redakcją naukową Małgorzaty Halickiej, Joanny Szymanowskiej, Katarzyny Winieckiej. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
83.Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939) / Anna Tejszerska. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
84.Świat polskich Wazów : eseje / redakcja naukowa Jacek Żukowski, Zbigniew Hundert. Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie : 2019
85.Szafa emisariusza Jana Karskiego i inne reportaże historyczne / Stanisław M. Jankowski. Kraków : Agent PR, 2019
86.Szarlatani : najgorsze pomysły w dziejach medycyny / Lydia Kang, Nate Pedersen. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
87.Sztuka położnicza dla kobiet : kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773-1914) / Małgorzata Stawiak-Ososińska. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019
88.Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości / redakcja naukowa Piotr J. Krzyżanowski, Aleksander Miśkiewicz, Beata A. Orłowska. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2019
89.Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako króla / pod redakcją Józefa Grzywaczewskiego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018
90.Tropy mitu i rytuału : o polskiej prozie współczesnej - nie tylko najnowszej / Dorota Siwor. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
91.Uczeń zdolny w polskiej i angielskiej przestrzeni szkolnej : studium komparatystyczne / Marcin Gierczyk. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
92.W dyplomatycznej depeszy i wojskowych wspomnieniach : obraz Księstwa Warszawskiego (1807-1815) w źródłach francuskich / Paulina Dąbrosz-Drewnowska. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019
93.W kręgu kultury i literatury dla dzieci / Zofia Olek-Redlarska. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2019
94.Warszawa literacka przełomu XIX i XX wieku / Piotr Łopuszański. Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o., 2019
95.Wielcy nieobecni : pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Hanna Łaskarzewska. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2019
96.Wiosna obywateli : rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze / Timothy Garton Ash. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019
97.Witold Adam książę Czartoryski (1822-1865) / Barbara Obtułowicz. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
98.Wojenne siostry / Agata Puścikowska. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019
99.Wolność człowieka i jej granice : antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. 3, Od Nietzschego do współczesności / pod redakcją Olgierda Góreckiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
100.Wolność słowa : współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej / red. Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019
101.Wrogość wobec religii : ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyższego USA / Weronika Kudła. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
102.Założenia i realizacja ustroju szkolnego w Polsce w latach 1945-1989 : (wybrane aspekty) / redakcja naukowa Bogumiła Walak. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2019
103.Ziemia dyktatorów : o ludziach, którzy ukradli Afrykę / Paul Kenyon. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
104.Zmiana, której nie było : trzy próby czytania Reymonta / Małgorzata Litwinowicz-Droździel. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019
105.Życie codzienne na terenach współczesnych Katowic w minionych epokach / pod redakcją Antoniego Barciaka. Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2019