Nabytki - grudzień 2018

1.12 469 dróg do absolutu : polskie media o religii po 1989 roku / Jacek Lindner. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
2.21 lekcji na XXI wiek / Yuval Noah Harari. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018
3.ĹAdónde vas, Espana? : przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku / redakcja naukowa Stefan Durda, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak. Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho ; 2017
4.Akcja "Wisła" : ostateczna rozprawa z OUN-UPA / Marek A. Koprowski. Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2017
5.Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego / wybór i opracowanie Helena Ostrowicka. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2018
6.Artyści w cieniu Stalina : opowieści biograficzne : Eisenstein, Cwietajewa, Mandelsztam, Bułhakow / Piotr Kitrasiewicz. [Warszawa] : MG, 2018
7.Bóg, człowiek i śmierć : poglądy filozoficzne późnego Miguela de Unamuno / Krzysztof Polit. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
8.Bruno Schulz i krytycy : recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921-1939 / Piotr Sitkiewicz. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018
9.By źródło wciąż biło : teatr ludowy w Polsce - dawniej, dzisiaj, pytania o jutro : publikacja jubileuszowa z okazji XXXV Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej / redakcja Lech Śliwonik. Warszawa ; Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, 2018
10.Chack : gracze, opowieść o szulerach / Włodzimierz Bolecki. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018
11.Comes Silesiae - palatyn Piotr Włost / Jan Ślósorz. [Katowice] : [My-Horyzont], 2018
12.Czechy : instrukcja obsługi / Jiří Gruša. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018
13.Deziluzja w dramacie : rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego / Monika Kostaszuk-Romanowska. Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski, 2018
14.Drugi plan : twórczość Wiesława Myśliwskiego w perspektywie postkolonialnej / Karolina Wawer. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
15.Dzieci duchy : ofiary represji Himmlera / Valerie Riedesel. Poznań : Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. - Wydawnictwo, 2018
16.Edukacja jutra : wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Wyższa Szkoła Humanitas, 2018
17.Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego / Maja Sawicka. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
18.Granice teorii polityki : świat zachodni w stanie zagrożenia / redakcja naukowa Waldemar Bulira. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
19.Historia Okinawy / Stanisław Meyer. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
20.Homo sanctus : wzorce świętych w Europie Łacińskiej w średniowieczu / Wojciech Mruk. Warszawa : PWN, 2018
21.Idee klasycznego liberalizmu politycznego / Łukasz Rozen. Lublin : Polihymnia, 2018
22.Inżynierowie Niepodległej / Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski. Warszawa : PWN, 2018
23.Jakie seminarium diecezjalne na nasze czasy? : materiały z międzynarodowego sympozjum 16-17 kwietnia 2018 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / redakcja naukowa ks. Jan Krzysztof Miczyński. Lublin : Polihymnia, 2018
24.Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej : konteksty politologii religii / Sylwia Górzna. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018
25.Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934) : solidaryzm, kooperatyzm i pomoc wzajemna / Tomasz Sikorski. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018
26.Kobieta w zwierciadle języka i kultury / pod redakcją Ałły Archangielskiej i Mirosławy Hordy. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017
27.Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce / Przemysław Maj. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
28.Liberum veto : chluba czy przekleństwo : zrywanie sejmów w ocenach społeczeństwa drugiej połowy XVII wieku / Michał Zbigniew Dankowski. Gdynia : Wydawnictwo Czarny Gryf, 2018
29.Ludobójstwo : historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności : popularne wprowadzenie / Lech M. Nijakowski. Warszawa : Iskry, 2018
30.Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w latach 1935-1989 / Paweł Kajzar. Kraków : Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 2018
31.Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie / praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Szymańskiej, Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz i Agnieszki Hess. Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, 2018
32.Miasto w świecie dyskursów / Beata Duda. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
33.Miejsce geopolityki w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku / Rafał Juchnowski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
34.Mizoginia / Maria Bogucka. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2018
35.Mój ojciec, Paweł Jasienica / Ewa Beynar Czeczott. [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 2018
36.Monteskiusz w Polsce : wczoraj i dziś / Paweł Matyaszewski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
37.Na wyrywki : 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec / pod redakcją Romualda Cudaka, Wioletty Hajduk-Gawron i Agnieszki Madei. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
38."Nie kłaniać się okolicznościom" : nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowskiej / pod redakcją Lidii Banowskiej, Jerzego Borowczyka, Elżbiety Lijewskiej. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018
39."Nie wierząc nam, że chcieć to móc..." : Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918 / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
40.Niebo rozwianych nadziei : zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej w Polsce we wrześniu 1939 roku / Wojciech Mazur. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
41.Novum podziałów społeczno-politycznych w Polsce w latach 2005-2017 / Tomasz Bojarowicz. Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
42.Oblicza mediewalizmu II : od recepcji antyku do recepcji średniowiecza / pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Macieja Michalskiego, Grzegorza Trościńskiego z udziałem Sylwii Jędrzejewskiej. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
43.Od prawa naturalnego do socjologii praw człowieka : wkład Hanny Waśkiewicz do polskiej refleksji nad prawem / Andrzej Ochman. Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2018
44.Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów : rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny / redakcja naukowa Arkadiusz Nyzio. Kraków : KON Tekst, 2018
45.Ojciec czyli O Pieronku / Szymon J. Wróbel. Warszawa : Wydawnictwo MG, 2018
46.Pamięć, dyskurs, tożsamość : rozważania interdyscyplinarne / redakcja naukowa Joanna Godlewicz-Adamiec i Dominika Wyrzykiewicz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
47.Państwo w czasach zmiany / redakcja naukowa Marek Pietraś, Iwona Hofman, Stanisław Michałowski. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
48.Perspektywy przegranych i zwycięzców Wielkiej Wojny : zbiorowe tożsamości i indywidualne doświadczenia w Europie Środkowo-Wschodniej (1914-1921) / redaktor naukowy Andrzej Nowak. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018
49.Po czcionce do książki : śladami Teodora Heneczka / Łukasz Żywulski. Piekary Śląskie : Gmina Piekary Śląskie, 2018
50.Podzielony umysł społeczny : Polacy po ćwierćwieczu demokracji / Boski, Baran, Baryła, Wojciszke, Skarżyńska, Radkiewicz, Maj, Kofta, Soral, Bilewicz, Górska, Świderska, Drogosz. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów. Redakcja Liberi Libri, 2018
51.Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu / redakcja naukowa Karol Hryniewicz, Karol Samsel. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
52.Polityczne uwarunkowania religii : religijne uwarunkowania polityki / redakcja naukowa Stefan Dudra, Ryszard Michalak, Łukasz Młyńczyk. Zielona Góra : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi ; 2017
53.Polityczny islam : między religią polityczną a instrumentalizacją religii w polityce / Anna Zasuń. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2018
54.Polityka historyczna / Rafał Chwedoruk. Warszawa : PWN, 2018
55.Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / redakcja Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
56.Polityka zagraniczna Japonii / Agata Wiktoria Ziętek, Karol Żakowski, Olaf Pietrzyk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
57.Polski El Greco : Ekstaza św. Franciszka : niezwykła historia odkrycia i ocalenia obrazu / Katarzyna J. Kowalska. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2018
58.Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia : studia nad wybranymi tekstami / Marek Nalepa. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
59.Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego / Arkadiusz Barut. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
60.Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość : księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa / pod redakcją Karola Kiczki, Tadeusza Kocowskiego, Witolda Małeckiego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
61.Problem statusu metodologicznego lorenzowskiej teorii poznania / Agnieszka Sasim. [Stare Kościeliska] : Liberi Libri, 2017
62.Problemy migracyjne współczesnego świata - wyzwania europejskie / redakcja naukowa Izabela Rycerska, Michał Gołaś. Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2018
63.Profesor Weigl i karmiciele wszy / Mariusz Urbanek. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2018
64.Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy / redakcja naukowa Halina Świeboda. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018
65.Przepakować dziedzictwo : przeszłość jako projekcja rzeczywistości - przypadki śląskie / Kinga Czerwińska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
66.Przystanek w drodze do Niepodległości : działalność Rady Regencyjnej w latach 1917-1918 / pod redakcją Jerzego Gaula, Dariusza Makiłły, Wojciecha Morawskiego. Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : 2018
67.Radykalny nonantropocentryzm : Martin Heidegger i ekologia głęboka / Magdalena Hoły-Łuczaj. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; 2018
68.Reforma programowa nauczania religii w szkołach II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 r. / Roman Ceglarek. Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego : 2018
69.Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego i wybrane powieści XX wieku (Fowles - Rosendorfer - Gretkowska) / Maria Janoszka. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
70.Rola dziejowa Macieja Rataja / pod redakcją naukową Mirosławy Bednarzak-Libery i Janusza Gmitruka. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2018
71.Serce Pinokia : włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 / Katarzyna Biernacka-Licznar. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018
72.Społeczne aspekty globalizacji / redakcja naukowa Bogumiła Szopa, Ewa Ślęzak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
73.Standardy etyczne w prawie : próba systematyzacji / Kazimierz A. Brożek. Warszawa : Oficyna Naukowa : 2018
74.Stefan Szolc-Rogoziński : zapomniany odkrywca Czarnego Lądu / Maciej Klósak, Dariusz Skonieczko. Katowice : Szara Godzina, 2018
75.Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych / Małgorzata Adamik-Szysiak. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
76.Świnie w kinie? : film w okupowanej Polsce / Krzysztof Trojanowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
77.Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji / Andrzej Wodecki. Kraków ; edu-Libri, 2018
78.Tom jubileuszowy, poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak, Beaty Stuchlik-Surowiak, Dariusza Rotta i Jacka Kwoska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
79.Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa / Adam Balcer. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018
80.Uczestniczyć w losie drugiego : rozmowy o etyce, Kościele i świecie / Ignacy Dudkiewicz, Andrzej Szostek. Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2018
81.Ut sint unum : wprowadzenie do ekumenizmu / Piotr Jaskóła. Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2018
82.Viva la Polonia! : cudzoziemcy w Powstaniu Styczniowym 1863 r. / Ewa i Bogumił Liszewscy. Zakrzewo : Replika, 2018
83.W kręgu myśli profesora Jana Szczepańskiego : praca zbiorowa. T. 4 / pod redakcją Daniela Kadłubca, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Andrzeja Kasperka. Cieszyn : Wydawnictwo ARKA, 2018
84.Wielki "Mały Przegląd" : społeczeństwo i życie codzienne w II Rzeczypospolitej w oczach korespondentów "Małego Przeglądu" / Anna Landau-Czajka. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2018
85.Wojna/pokój : humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. R. Sapeńko/P. Pochyły. Zielona Góra : Morpho, 2017
86.Wokół dramatu poetyckiego XX wieku / redakcja naukowa: Anna Podstawka i Jarosław Cymerman. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
87.Wychowanie patriotyczne / redaktor tomu Piotr Tomasz Goliszek. Lublin ; Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2018
88."Zagram ci to kiedyś..." / Stanisław Radwan w rozmowie z Jerzym Illgiem. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018