Nabytki - wrzesień-październik 2019

1.30 lat transformacji ekonomicznej w Europie Środkowej = 30 years of economic transition in Central Europe / Wiktoria Matyska, Małgorzata Potocka, Paweł Samecki. Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2019
2.Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby : z dziejów choroby i zdrowia / Dariusz Łukasiewicz. Poznań : Silva Rerum, 2019
3.Chiny i Komunistyczna Partia Chin : wyzwania stojące przed nimi i odpowiedzi na nie / Zhao Yiliang, Wan Linyan, Zhang Shuhuan. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
4.Człowiek pogranicza : wyzwania humanistycznej edukacji : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Nikitorowiczowi / pod redakcją Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk, Jolanty Muszyńskiej, Tomasza Bajkowskiego. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019
5.Drżące kadry : rozmowy o życiu filmowym w PRL-u / Piotr Czerkawski. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019
6.Dwadzieścia pięć twarzy Dziewczyny z perłą : praktyka czytania dzieł malarskich w procesie kształcenia kulturowo-literackiego / Piotr Kołodziej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
7.E fructu arbor cognoscitur... : w sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza / pod redakcją Krystyny Krawiec-Złotkowskiej i Tadeusza Ceynowy. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku ; 2019
8.Edukacja światowej klasy : jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku / Andreas Schleicher. Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego : 2019
9.Federalizm niemiecki / Marcin Przybysz. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
10.Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków / Hanna Dymel-Trzebiatowska. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
11.Formacja eklezjalna - permanentny proces odnowy osobowej / Teresa Paszkowska. Kraków : Wydawnictwo Alleluja, 2019
12.Historia a pamięć : pojednanie polsko-niemieckie w dyskursie medialnym / Sylwia Dec-Pustelnik. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2019
13.Historia literatury polskiej / Anna Nasiłowska. [Warszawa] : Instytut Badań Literackich PAN, 2019
14.Indywidualizm w polskiej myśli filozoficznoprawnej XX wieku / Anna Kryniecka-Piotrak. Białystok : Kresowa Agencja Wydawnicza, 2019
15.Jagiellonowie i ich świat : centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów / pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego. Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2018
16.Jak w XXI wieku opowiadać historię? : narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze / wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Kałążny. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019
17.János Esterházy (1901-1957) : polityk, parlamentarzysta, męczennik / Arkadiusz Adamczyk. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
18.Judaizm mesjanistyczny : w drodze do kościoła czy do synagogi? / Artrur R. Juszczak. Kraków : DOMARTON, 2019
19.Kardynałowie i biskupi polskiego pochodzenia w świecie : słownik biograficzny / Zbigniew Andrzej Judycki. Warszawa : Fundacja Polonia Semper Fidelis, 2019
20.Karol Wojtyła / Grzegorz Hołub, Tadeusz Biesaga SDB, Jarosław Merecki SDS, Marek Kostur. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019
21.Kobiety do czytania : szkice o prozie / Dariusz Nowacki. Katowice : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych : 2019
22.Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury / Anna Frankiewicz-Bodynek. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
23.Leon Ulrich 1811-1885 : poeta i patriota / Urszula Gierszon, Małgorzata Anna Ciosmak. Lublin : Petit SK : 2019
24.Leon Wyczółkowski : portret malarza / Roman Konik. Bydgoszcz : Take Care, 2019
25.Lewicę racz nam zwrócić, Panie! / Rafał Woś. Katowice : Post Factum, 2019
26.Literatura i wielość kultur / redakcja naukowa: Elżbieta M. Kur, Barbara Stelingowska. Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019
27.Ludwika Maria Gonzaga (1611-1667) : między Paryżem a Warszawą / redakcja naukowa Anna Kalinowska, Paweł Tyszka. Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 2019
28.Mapy rzeczywistości społecznej : Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu w 75-lecie urodzin oraz 50-lecie pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / pod redakcją Izabeli Cytlak, Zbigniewa Rudnickiego. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019
29.Mieczysław Gogacz / Artur Andrzejuk, Dawid Lipski, Magdalena Płotka, Michał Zembrzuski. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019
30.Mieczysław Jahoda : fenomeny światła / Marcin Maron. Łódź : Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, 2019
31.Między Moskwą a Berlinem : wizja polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 / Janusz Faryś. Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi, 2019
32.Między scientia curiosa a encyklopedią : europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy / Joanna Partyka. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019
33.Między wiedzą a władzą : bezpieczeństwo w erze informacji / redakcja Piotr Bajor, Artur Gruszczak. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
34.Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych : wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO / Jakub Wezgraj. Wrocław : Presscom, 2019
35.Na podbój księżyca / Norman Mailer. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2019
36.Narracja w filmie i w ruchomych obrazach / Marek Hendrykowski. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
37.Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie : (na przykładzie Śląska Austriackiego) / Marzena Bogus, Janusz Spyra. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
38.Nie tylko Ishiguro : szkice o literaturze anglojęzycznej w Polsce / pod redakcją Joanny Dyły-Urbańskiej i Moniki Kocot. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
39.Nie zabijaj : nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu / wstęp i redakcja naukowa Włodzimierz Osadczy, Adam Kulczycki. Warszawa ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
40.Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 / Jacek Witold Wołoszyn. Lublin ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2019
41.Niezwykły świat przedwojennego futbolu / Remigiusz Piotrowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
42.Nowe perspektywy badawcze w transnarodowej historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn. Poznań ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019
43.Ochrona praw człowieka : zagadnienia praktyczne / pod redakcją Agaty Hauser i Moniki Urbaniak. Poznań : Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu : 2019
44.Od informacji do perswazji : początki polskiego dyskursu reklamowego / Ewelina Gajewska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2018
45.Okiem stratega i dyplomaty : stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku / redakcja naukowa Robert Kupiecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2019
46.Pamięć Kresów - Kresy w pamięci / pod redakcją Bogusława Tracza. Katowice ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; 2019
47.Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku : aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe / wybór źródeł i opracowanie Aneta Bołdyrew. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
48.Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / redakcja naukowa Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski. Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2019
49.Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych / Jerzy Chorążuk, Zdzisław Sirojć. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr ; 2019
50.Polska 1939 : pierwsi przeciwko Hitlerowi / Roger Moorhouse. Kraków : Znak Horyzont, 2019
51.Pomiędzy filozofią a stylem życia : Egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia '56 / Dawid Szkoła. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2019
52.Post-koiné : studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich) / Anita Jarzyna. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
53.Potop '39 : szlak bojowy wrześniowych obrońców / Kacper Śledziński. Kraków : Znak Horyzont, 2019
54.Pozytywistów dziedzictwo Oświecenia : kierunki i formy recepcji / Dawid Maria Osiński. Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2018
55.Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem : wybrane problemy / redakcja naukowa Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
56.Przed i po : Witold Gombrowicz. Vol. 1 / pod redakcją Józefa Olejniczaka. Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2019
57.Przed i po : Witold Gombrowicz . Vol. 2 / pod redakcją Józefa Olejniczaka. Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2019
58.Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej : spoiwa i pęknięcia / redakcja naukowa: Karol Hryniewicz, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz. Kraków : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019
59.Rozgłośnie BBC World Service, Radio France Internationale i Voice of America w komunikowaniu międzynarodowym : od propagandy do dyplomacji publicznej / Mirosława Wielopolska-Szymura. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
60.Samorząd, kultura, Europa / redakcja naukowa Janusz Gmitruk i Tadeusz Skoczek. Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie : 2019
61.Sąsiedzi : film o bydgoskim wrześniu 1939 / Piotr Zwierzchowski, Mariusz Guzek. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019
62.Sąsiedztwo zobowiązuje... : 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej / pod redakcją Huberta Orłowskiego i Ryszarda Wryka. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019
63.Scenariusze kultury upokarzania : studium z zakresu antropologii mediów / Michał Rydlewski. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019
64.Splendor personae : święta Edyta Stein, patronka Europy / redakcja i korekta: Beata Gołkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019
65.Społeczność w języku - język w społeczności / redakcja Karolina Lisczyk i Marcin Maciołek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
66.Spór o metafizykę : w 10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP / redakcja naukowa Andrzej Maryniarczyk, Natalia Gondek, Artur Mamcarz-Plisiecki. Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2019
67.Średniowieczna Europa / Chris Wickham. Warszawa : Wydawnictwo RM, 2018
68.Stawanie się nauczycielem akademickim : w kierunku wspierania uczenia się przez refleksyjną praktykę / Anna Wach. Poznań : Wydawnictwo Kontekst, 2019
69.Studia historyczne : wybór artykułów z lat 1909-1939 / Marian Kukiel. Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2019
70.Światopogląd humanisty / Józef Pieter. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
71.Syndrom oblężonej twierdzy / Jacek Ziółkowski. Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2019
72.Tadeusz Ślipko / Ewa Podrez, Andrzej Kobyliński, Piotr Duchliński, Karolina Rozmarynowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019
73.Tatarzy krymscy : sytuacja narodu w warunkach zmieniających sie państwowości / Oksana Voytyuk. Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2018
74.To, co nie ginie : reminiscencje poetek i poetów / Agnieszka Rydz. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
75.To nie jest Jezus : filmowe apokryfy XXI wieku / Marek Lis. Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2019
76.Tożsamość po pogromie : świadectwa i interpretacje Marca '68 / pod redakcją Aliny Molisak i Przemysława Czaplińskiego. Warszawa : IBL, 2019
77.Ulepszanie moralne człowieka : perspektywa filozoficzna / redakcja Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019
78.W kręgu historii, politologii i emigracji / redakcja naukowa Krystyna Leszczyńska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
79.W niewoli : doświadczenie jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów / pod redakcją: Marcina Jarząbka, Michała Stachury, Piotra Szlanty. Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2019
80.W obronie rozumu politycznego : myśl Josepha Ratzingera/Benedykta XVI / Janusz Węgrzecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019
81.Wanda Błeńska - spełnione życie / Marta Jelonek, Joanna Gadzińska. Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, 2019
82.Wariatka, która czyta / Marta Fox. Katowice : "Śląsk", 2019
83.Wędrowanie po wyspach pamięci / Stanisław Waltoś. Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
84.Wiosna Kościoła : Odnowa Charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata / redakcja i korekta: Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska. Cieszyn : Wydawnictwo Zacheusz, 2019
85.Wojewoda w dawnej Polsce / Jan Majchrowski. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
86.Wola 1944 : nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa = Wola 1944 : an unpunished crime and the notion of genocide / redaktor naukowy Eryk Habowski. Warszawa : Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, 2019
87.Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II / Włodzimierz Ćwil. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
88.Wolność, równość, przemoc : czego nie chcemy sobie powiedzieć / Agata Sikora. Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2019
89.Wściekła pogoda : jak mszczą się zmiany klimatu, kiedy są ignorowane / Friederike Otto. Kraków : Otwarte, 2019
90.Z pastorałem przez kontynenty : XX Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Kraków 2019 : referaty sympozjalne / pod redakcją: Janusza Gmitruka, Zbigniewa Judyckiego i Tadeusza Skoczka. Warszawa : Fundacja Polonia Semper Fidelis : 2019
91.Zgłębiając cud : prawda o modernizacji Chin / Wang Xiangsui. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019