Nabytki - czerwiec 2018

1.Ameryka, Europa, Rosja / Adam Gurowski. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2016
2.Anatomia nazizmu / pod redakcją Filipa Musiała. Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2016
3.Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta / Bartłomiej Błesznowski. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016
4.Ben Gurion : twórca współczesnego Izraela / Anita Shapira. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog : 2018
5.Bioetyka cnót / Marek Olejniczak. Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2017
6."Bo każda książka to czyn..." Sienkiewicz / pod redakcją Olgi Płaszczewskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
7.Budowniczowie II Rzeczypospolitej : na przywitanie stulecia odzyskania niepodległości / Marian Marek Drozdowski. Warszawa : Komisja Biografistyki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego : 2018
8.Człowiek w świecie bez wolności / pod redakcją naukową Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej. Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ; 2018
9.Czyja dzisiaj jest Zagłada? : retoryka - ideologia - popkultura / Marta Tomczok. [Warszawa] : [Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN], 2017
10.Dyskursy władzy / redakcja naukowa Dominika Gruntkowska, Jacek Moroz, Janina Świrko-Pilipczuk, Oskar Szwabowski. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017
11.Empatia : jak odkrycie neuronów lustrzanych zmienia nasze rozumienie ludzkiej natury / Christian Keysers. Kraków : Copernicus Center Press, 2017
12.Epoka milczenia : przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić / Kamil Janicki. Kraków : Znak Horyzont, 2018
13.Etos : o filozofii i etyce - dla lekarzy / Janusz Sytnik-Czetwertyński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
14.Fantazmatyczny świat Brunona Schulza : wokół Xięgi bałwochwalczej / Serge Fauchereau. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki : 2018
15.Globalna sieć Al-Kaidy : nowe państwo islamskie? / Artur Wejkszner. Warszawa : Difin, 2017
16.Granice kontroli : maszyneria władzy Jeremy Benthama / Rafał Nahirny. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo ; 2018
17.Granice władzy prawniczej w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej / Paweł Jabłoński, Przemysław Kaczmarek. Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2017
18.Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo : idee - obrazy - konteksty / redakcja naukowa Anna Janicka i Łukasz Zabielski. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : 2017
19.Historia diety i kultury odżywiania. T. 1 / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Haliny Grajety i Andrzeja Syroki. Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2018
20.Historia Węgier / Ignác Romsics. Poznań : Media Rodzina, 2018
21.Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze - wczoraj, dzisiaj i jutro : in memoriam doktora Stanisława Talarczyka / redakcja naukowa Andrzej Talarczyk, Edward Włodarczyk. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017
22.Humanitaryzm i polityka : pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944-1947 / Józef Łaptos. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
23.Idea sprawiedliwości społecznej : wstępna klasyfikacja znaczeń / Andrzej Stoiński. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017
24.Jak nas piszą cyrylicą : polski pan, okupant i faszysta oknem na zachód? / Maciej Pieczyński. Warszawa : Fronda PL , 2018
25.Jaką płeć ma robotnica? : analiza symboli realizmu socjalistycznego / Anna Zalewska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
26.Jan Szczęsny Herburt (1567-1616) : działacz szlachecki, pisarz polityczny, wydawca / Jarosław Serafin. Sanok : Muzeum Historyczne, 2017
27.Józef Kramsztyk : pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy / Krzysztof Prochaska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2018
28.Klinika dziennikarstwa - diagnoza / pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Katarzyny Konarskiej. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
29.Kobiecy świat w czasach Augusta II : studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich / Bożena Popiołek. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
30.Konstytucja w państwie demokratycznym / pod redakcją Sławomira Patyry, Mirosława Sadowskiego, Krzysztofa Urbaniaka. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017
31.Kordian Józef Zamorski "granatowy" generał / Robert Litwiński. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
32.Koreańczycy : w pułapce doskonałości / Frank Ahrens. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
33.Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. : ludzie - idee - dzieła / pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Janusza Smołuchy. Kraków : Polska Akademia Umiejętności : 2018
34.Kredyt i kryzys : od Marksa do Minsky'ego / Jan Toporowski. Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017
35.Kresowy kalejdoskop : wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 / Włodzimierz Mędrzecki. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018
36.Kroniki tygodniowe Bolesława Prusa : edytor, recenzent, czytelnik / Ewa Skorupa, Grzegorz P. Bąbiak, Monika Gabryś-Sławińska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
37.Kryteria wyboru i oceniania w kulturze / red. Joanna Winnicka-Gburek, Bogusław Dziadzia. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017
38.Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założycieli / Jolanta A. Daszyńska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
39.Kultura i literatura na łamach polskiej prasy konspiracyjnej (1939-1945) / Jerzy Jarowiecki. Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2017
40.Lekcje u Różewicza : (teksty krytycznoliterackie i osobiste) / Janusz Drzewucki. Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, 2018
41.Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej / Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Monika Gabryś-Sławińska, Dariusz Tarasiuk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
42.Literacki kapitalizm : obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku / Paweł Tomczok. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
43.Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
44.Między Lachami a Budrysami : szkice ze stosunków polsko-litewskich w dziejach najnowszych / Krzysztof Tarka. Łomianki : LTW, 2018
45.Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939 / Andrzej Biały. Przasnysz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, 2018
46.Mord belwederski czyli Zabójstwo żandarma Koryzmy, ochroniarza Marszałka Piłsudskiego / Marcin Klimek. Łomianki ; Wydawnictwo LTW, 2018
47.Nie tylko fiat : z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945-1989 / Maria Pasztor, Dariusz Jarosz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
48.Niechciani generałowie : Sosabowski, Maczek, Bór-Komorowski i inni : powojenne losy polskich oficerów / Szymon Nowak. Warszawa : Fronda, 2018
49.Nieoczywistość : posłowia, wstępy, szkice / Wojciech Ligęza. Kraków : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2017
50.Nietoperz w świątyni : biografia Jerzego Nowosielskiego / Krystyna Czerni. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2018
51.Nowa humanistyka : zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii / pod redakcją Przemysława Czaplińskiego, Ryszarda Nycza oraz Dominika Antonika, Joanny Bednarek, Agnieszki Daukszy i Jakuba Misuna. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2017
52.O niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą : z dziejów aktywności artystycznej i obywatelskiej Ignacego Jana Paderewskiego / Marian M. Drozdowski. Kraków ; Księgarnia Akademicka, 2018
53.O nowy typ muzeów sztuki / Marian Minich. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018
54.Od Galicji po Amerykę : literackim tropem XIX-wiecznych podróży / Tadeusz Budrewicz, Magdalena Sadlik. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
55.Od inteligencji do postinteligencji : wątpliwa hegemonia / redakcja naukowa Piotr Kulas, Paweł Śpiewak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
56.Od Stalina do Putina : media w procesie umacniania kultu jednostki / Magdalena Butkiewicz, Piotr Łuczuk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018
57.(Od)pamiętywanie - gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży / redakcja Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
58.Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 / Justyna Błażejowska. [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Volumen : 2018
59.Organizacja "Zakon Rycerzy Kolumba" 1882-2016 : geneza, rozwój i działalność / Leszek Wojciech Waksmundzki. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2018
60.Osiągnięcia gospodarcze, techniczne i naukowe Kresowian / redakcja naukowa Maria Kalczyńska. Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2016
61.Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii / redakcja naukowa Anna Warakomska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
62.Państwo a szkolnictwo wyższe w Anglii i w Polsce / Anna Budnik. Białystok : Temida 2, 2016
63.Po latach traumy : psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944-1956 / Iwona Czaja-Chudyba. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
64.Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 1, Literatura i sztuka / redakcja naukowa Sławomir Buryła. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018
65.Politycy, dyplomaci i żołnierze : studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcją Dariusza Jeziornego, Sławomira M. Nowinowski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
66.Polityki kultury / Karolina Golinowska. [Gdańsk] : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017
67.Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków : prace doktorantów historii. 2, Na wojnie i w czasach pokoju / pod redakcją Wojciecha Skóry i Agnieszki Teterycz-Puzio. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2018
68.Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej / Joshua D. Zimmerman. Warszawa : PWN, 2018
69.Postronni? : zagłada w relacjach chłopskich świadków / Karolina Koprowska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018
70.Pozytywistów spotkania z naturą : szkice ekokrytyczne / Dariusz Piechota. Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2018
71.Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa : zagadnienia wybrane : prace ofiarowane Dr. Bohdanowi Zdziennickiemu / redakcja naukowa Adam Jamróz, Lech Jamróz. Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : 2016
72.Prawo do kultury / Anna Młynarska-Sobaczewska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018
73.Produkcje sensacyjno-kryminalne Telewizji Polskiej 1965-1989 : konwencje - motywy - konteksty / Robert Dudziński. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra : 2017
74.Proszę przyjść jutro : satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL / Marcin Cybulski. Lublin : Wydawnictwo Werset, 2017
75.Protestantyzm potępiony przez papieży / redakcja Magdalena Broniarek, Marcin Karas. Kraków : Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, 2017
76.Przesmyk Suwalski kluczem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Andrzej Sęk, Paweł Soroka, Marta Wiszniewska. Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2017
77.Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana / Sławomir Czapnik. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018
78.Radiofonia w Polsce : zarys dziejów / Marcin Hermanowski. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2018
79.Regionalizm literacki : historia i pamięć / redakcja Zbigniew Chojnowski, Elżbieta Rybicka. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
80.Restytucja i ochrona dóbr kultury : zagadnienia prawne : zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r. / pod redakcją Iwony Gredki-Ligarskiej i Anny. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2017
81.Retrotopia : jak rządzi nami przeszłość / Zygmunt Bauman. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
82.Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska / redakcja naukowa Antoni Barciak. Katowice ; Studio NOA Ireneusz Olsza, 2017
83.Romantyzm i polityka / pod redakcją Danuty Dąbrowskiej, Marty Zofii Bukały, Dominiki Gruntkowskiej. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018
84.Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984 / Jakub Szumski. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
85.Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich : praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808-1852 / Piotr Z. Pomianowski. Warszawa : Wydawnictwo Campidoglio, 2018
86.Ryzykowne spotkanie teologii z nauką / Dominique Lambert. Kraków : Copernicus Center Press, 2018
87.Sami swoi? : wielokulturowość we współczesnej Europie : XXII Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2017 / Dariusz Aleksandrowicz [i 13 pozostałych]. Gliwice ; Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2018
88.Skrwawione ziemie : Europa między Hitlerem a Stalinem / Timothy Snyder. Kraków : Znak Horyzont, 2018
89.Śmierć Hitlera w tajnych aktach KGB / Jean-Christophe Brisard, Lana Parshina. Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018
90.Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod redakcją Katarzyny Slany. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018
91.Sowiety : historia ZSRS / Paweł Piotr Wieczorkiewicz. Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2017
92.Społeczna konstrukcja filmów historycznych : pamięć zbiorowa i polityka pamięci w kinematografii polskiej / Maciej Białous. Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2017
93.Stosunki NATO - Federacja Rosyjska w świetle dokumentów / wstęp, wybór, tłumaczenie i opracowanie naukowe Robert Kupiecki, Marek Menkiszak. Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2018
94.Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną : studium socjopedagogiczne / Irena Ramik-Mażewska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Frel, 2018
95.Świat po apokalipsie : społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej / Lech M. Nijakowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
96.Szklane domy : wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918 / pod redakcją Joanny Kordjak. Warszawa : Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, 2018
97.Tatarzy w Polsce po 1945 roku : historia, religia, tożsamość / redakcja naukowa Piotr J. Krzyżanowski, Aleksander Miśkiewicz, Beata A. Orłowska. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2017
98.Trudne rozliczenia z przeszłością. T. 1, Sprawiedliwość okresu przejściowego w perspektywie międzynarodowej / redakcja naukowa Karolina Wigura, Jarosław Kuisz, Wojciech Sadurski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
99.Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości / Tomasz Mielczarek. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018
100.U podnóża Owidiusza : rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem / Zbigniew Manugiewicz, Jerzy Tustanowski. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
101.Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów / wstęp, wybór i opracowanie Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
102.Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku / Bohdan Hud. Warszawa : Pracownia Wydawnicza, 2018
103.Uniwersytety ludowe - pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami / redakcja naukowa Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rosalska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
104.W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej / redakcja Beata Walęciuk-Dejneka. Siedlce : [i]WN Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL, 2018
105.Wielkie oblężenie Malty : heroiczne starcie joannitów z Imperium Osmańskim / Bruce Ware Allen. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018
106.Wirtualne państwo jako przestrzeń edukacji obywatelskiej : studia z etnografii internetu / Grzegorz Stunża. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018
107.Własność intelektualna w internecie / redakcja Dariusz Żak. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : 2017
108.Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego / Hassan Ali Jamsheer, Magdalena Pogońska-Pol. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
109.Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku / Erhard Cziomer. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : 2018
110.Za naszą i waszą "Solidarność : inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie : (1980-1989). Tom 1, Państwa pozaeuropejskie / pod redakcją Patryka Pleskota. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
111.Za naszą i waszą "Solidarność : inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980-1989). Tom 2, Państwa europejskie / pod redakcją Patryka Pleskota. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
112.Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku : studium historyczno-prawne / Krzysztof Goźdź-Roszkowski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
113.Zagadnienia bilingwizmu. Seria 1, Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy / redakcja naukowa tomu Andrzej Baranow i Jarosław Ławski. Białystok ; Uniwersytet w Białymstoku : 2017
114.Zagrożenia ze strony mediów / pod redakcją Grażyny Penkowskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017
115.Zgromadzenie sióstr św. Elżbiety w latach 1945-1989 w Polsce / Żaneta Sztylc, Paula Maria Nikiel, Karolina Cebula, Teodozja Zipzer, Piotra Anna Kemnic. Lublin : Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [i 6 pozostałych], 2018
116.Zrozumieć kapitalizm : podejście ewolucyjno-instytucjonalne / z przedmową Geoffrey'a M. Hodgsona. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" ; 2018
117.Życie codzienne romantyków / pod redakcją Olafa Krysowskiego i Tomasza Jędrzejewskiego. Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017