Nabytki - czerwiec-lipiec 2019

1.27 śmierci Toby-ego Obeda / Joanna Gierak-Onoszko. Warszawa : Dowody na Istnienie, 2019
2.Auschwitz w okowach polityki : Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970 : wybór dokumentów / wstęp, wprowadzenie i opracowanie Piotr Trojański. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
3.Biblioteki w Wojsku Polskim : 1918-1939 / Beata Kozaczyńska. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019
4.Bliscy znajomi czy obojętni sąsiedzi? : młodzież w Polsce i w Niemczech w świetle badań jakościowych i ilościowych / Sylwester Zagulski. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2018
5.Buntowniczki : niezwykłe Polki, które robiły, co chciały / Andrzej Fedorowicz. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2019
6.Byt, człowiek, kultura : studium z filozofii kultury / Wojciech Daszkiewicz. Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : 2019
7.Człowiek w dobie cyfrowej transformacji : studium socjologiczne / Małgorzata Such-Pyrgiel. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
8.Czuła pedagogia : edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej / Jolanta Skutnik. Katowice : Wydawnictwo Uniwerystetu Śląskiego, 2019
9.Dialog międzyreligijny i międzykulturowy w twórczości Abego Masao / Aleksandra Skowron. Warszawa : Polska Fundacja Japonistyczna, 2018
10.Dialog pokoleń : w języku i językoznawstwie : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
11.Dostojewski w utworach politycznych Conrada / Monika Majewska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
12.Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago / pod redakcją Piotra Roszaka, Franciszka Mroza, Łukasza Mroza. Kraków : Wydawnictwo "Czuwajmy', 2018
13.Dzieje ułanów jazłowieckich / opracowanie tekstu: Krzysztof Goździk, Daniel Koreś, Michał Przybylak, Paweł M. Rozdżestwieński, Juliusz S. Tym. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
14.Ekonomiczne problemy fałszowania żywności : instrumenty przeciwdziałania / Aleksandra Kowalska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
15.Eliza Orzeszkowa : pamięć kultury : studia i głosy / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Swietłana Musijenko. Białystok ; Temida 2, 2019
16.Emancypantki i modernistki : teksty kobiet o sztuce 1879-1914 : antologia / wstęp Joanna M. Sosnowska. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2019
17.Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) / Dariusz Miszewski. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019
18.Granice satyry / Elżbieta Sidoruk. Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku, 2018
19.Historia stosunków polsko-japońskich. T. 1, 1904-1945 / Ewa Pałasz-Rutkowska, Andrzej T. Romer. Warszawa : nakładem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydziału Orientalistycznego. Katedry Japonistyki, 2019
20.Historia - wojsko - polityka : Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło / pod redakcją naukową Tomasza Siewierskiego i Zbigniewa Zielonki. Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2019
21.Hołodomor - Polska : polskie ofiary 1932-1933 / redakcja naukowa Michał Dworczyk, Robert Kuśnierz. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
22.Ignacy Mościcki : wybitny naukowiec i technolog / Andrzej Ulmer. Warszawa : Fundacja Politechniki Warszawskiej, 2018
23.Imamowie : mędrcy półksiężyca / Maciej Cielecki. Szczęsne : Klinika Języka, 2019
24.Islam i muzułmanie : mozaika wiary / Samah Marei. Białystok : Muzułmański Związek Religijny w RP. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, 2019
25.Jaremianka : gdzie jest Maria ? / Agnieszka Dauksza. Kraków : Wydawnictwo Znak , 2019
26.Jerzy Jedlicki historyk nietypowy / Marcin Kula. Warszawa : Nisza : 2018
27.Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii / Brant Pitre. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2019
28.Kara kryminalna : perspektywa historyczna i penologiczna / redakcja Tadeusz Maciejewski, Wojciech Zalewski. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
29.Konfederacja barska (1768-1772) : tło i dziedzictwo : publikacja wydana w 250. rocznicę zawiązania konfederacji barskiej / opracowanie redakcyjne Mariusz Jabłoński. Kraków : [wydawca nieznany], 2018
30.Krótka historia jednego zdjęcia / Jakub Kuza. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019
31.Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018 / Łukasz Łotocki. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019
32.Kryzys uchodźczy - przyczyny, skutki, konflikty / Stefan Luft. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019
33.Księga : teksty o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej / pod redakcją Haliny Manikowskiej. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018
34.Lata czterdzieste : początki polskiej narracji o Zagładzie / pod redakcją Maryli Hopfinger i Tomasza Żukowskiego. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019
35.Lekarze Nadziei : z pomocą bez granic / Zbigniew Chłap. Kraków ; Medycyna Praktyczna, 2019
36.Lotna nowoczesność : kultura materialna, kultura wirtualna, transkodowanie społeczeństwa i kapitalizm / Aleksander Zbrzezny. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; 2019
37.Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej / Andrzej Pietrzak. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
38.Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki / Piotr Słodkowski. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : 2019
39.Modlili się w Templu : krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku : studium społeczno-religijne / Alicja Maślak-Maciejewska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
40.Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP (1918-1939) / Maciej Strutyński. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
41.Nadia konstruktorka : sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger / Karolina Zychowicz. Kraków : Universitas, 2019
42.Narutowicz Niewiadomski : biografie równoległe / Maciej J. Nowak. Warszawa : Wydawnictwo ISKRY, 2019
43.Naukowcy : osobowość, rola, profesjonalizm / redakcja naukowa Alicja Żywczok, Małgorzata Kitlińska-Król. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
44.Niemieckojęzyczni laureaci literackiej nagrody Nobla : praca zbiorowa / pod redakcją Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019
45.(Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasów rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019
46.Niepoprawny istnieniowiec: Bolesław Leśmian i doświadczenie literatury / Dariusz Szczukowski. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
47.O czym mówią rzeczy? : świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod redakcją Anny Mik, Marty Niewieczerzał, Eweliny Rąbkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2019
48.O Norwidzie komparatystycznie / pod redakcją Magdaleny Siwiec. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
49.O Rosji inaczej / Andrzej Walicki. Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2019
50.Ocalić sztukę : Włochy podczas II wojny światowej / Bożena Fabiani. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019
51.Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym / Stanisław Dziwisz. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
52.Ochrona wyższego niż unijny konstytucyjnego standardu prawa jednostki i tożsamości konstytucyjnej RP : Trybunał Konstytucyjny a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej : ku sekwencji a nie hierarchii orzekania / Władysław Jóźwicki. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
53.Od Mieczysława Jastruna do Jerzego Broszkiewicza czyli Pisarz i jego dzieło wobec uwarunkowań nowoczesności / Robert Mielhorski. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018
54.Oddziaływanie prawa międzynarodowego na sądownictwo konstytucyjne w Polsce - perspektywa konstytucyjna / Aleksandra Syryt. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019
55.Odpowiedni dać rzeczy obraz : o genezie ilustracji książkowych / Anita Wincencjusz-Patyna. Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2019
56.Ostatni proces Kafki / Benjamin Balint. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019
57.Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii / Maciej Pletnia. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019
58.Paradoks pochwały nieuczciwości w Łk 16, 1-9 / Krzysztof Mikołajek. Ząbki : Apostolicum, 2019
59."Pisząc zmieniam świat" : Heinrich Böll czytany współcześnie / redakcja Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
60.Podobne, a tak różne życie... : korespondencja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej 1954-2003 / opracowanie naukowe listów Iwona Skrzypczyk-Gałkowska. Częstochowa : Towarzystwo Galeria Literacka : 2018
61.Polonia Restituta : dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości = The decalogue for Poland on the centenary of the country's restoration of independence / redakcja Wit Pasierbek, Anna Budzanowska. [Warszawa] : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; 2019
62.Polskie agencje prasowe w rozwoju historycznym : kontekst polityczny, ewolucja modelu oraz techniki przekazu informacji / Renata Piasecka-Strzelec. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019
63.Prawa człowieka i ich łamanie : pedagogiczny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie / redakcja naukowa Jolanta Nowosielska, Paulina Broża. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019
64.Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej / Lucjan Miś. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
65.Przestrzenie mediów i dziennikarstwa / Jerzy Jastrzębski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
66.Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych / Katarzyna Lubiewska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019
67.Reformacja protestancka 1517 roku : spory o dziedzictwo / redakcja Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla. Wrocław : Quaestio, 2018
68.Rola emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości 1918 roku / redakcja naukowa Waldemar Gliński. Warszawa : Światowa Rada Badań nad Polonią, 2018
69.Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Emilii Juchniewicz. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2019
70.Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów a europejskie reprezentacje stanowe / redakcja naukowa Dariusz Kupisz, Wacław Uruszczak. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
71.Sejm Niemy : między mitem a reformą państwa / pod redakcją Michała Zwierzykowskiego. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
72.Sekurytyzacja jako narzędzie polityki zagranicznej Izraela w świetle teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa / Marcin Szydzisz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
73.Śmiertelna choroba Hitlera i inne tajemnice nazistowskich przywodców : relacja lekarza przy Trybunale Norymberskim / John K. Lattimer. Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019
74.Społeczny wymiar życia singli : studium socjologiczne / Małgorzata Such-Pyrgiel. Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018
75.Spór o legalizację eutanazji : przegląd argumentów / Bogna Wach. Poznań : Silva Rerum, 2019
76.Spory sędziowskie : zdania odrębne w polskich sądach / Maciej Wojciechowski. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
77.Stefan Żeromski Prezydent Rzeczpospolitej Zakopiańskiej / Maciej Pinkwart. Nowy Targ : Wydawnictwo Wagant, 2018
78.Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939-1947) / pod redakcją Piotra Chmielowca, Krzysztofa A. Tochmana. Rzeszów ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, 2019
79.Świeccy i świętość / redakcja ks. Jan Krzysztof Miczyński. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
80.Tajemnice Caravaggia / Witold Kawecki. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2019
81.Themersonowie dzieciom / Beata Gromadzka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
82.Troska o świat : antropologia filozoficzna Hannah Arendt / Katarzyna Górczyńska-Sady. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
83.Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku / Tomasz Browarek. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
84.Voltaire finansista / Leon Koźmiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2019
85.W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
86.Władysław Wolski : meandry kariery komunistycznego działacza / Konrad Banaś. Łódź : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2019
87.Wojna według Karskiego / Tomasz Łubieński. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2019
88.Wybrane obszary wychowania i edukacji dziecka w ujęciu historycznym / redakcja naukowa Beata A. Orłowska, Beata M. Uchto-Żywica, Krzysztof Prętki. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2019
89.Youcat i jego recepcja wśród młodzieży w Polsce : studium katechetyczne / Paweł Ścisłowicz. Lublin ; Wydawnictwo Jedność, 2019
90.Zaangażowanie : reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego / pod redakcją Moniki Wolting i Ewy Jarosz-Sienkiewicz. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019
91.Ziemia (nie)znana : o współczesnym odkrywaniu kultury japońskiej / pod redakcją naukową Jacka Splisgarta i Alicji Ozgi. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
92.Zmyślenie i miłość : o listach Goethego do Charlotty von Stein / Lucjan Puchalski. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019
93.Zostały tylko kamienie : akcja "Wisła" : wygnanie i powroty / Krzysztof Potaczała. Warszawa : Prószyński Media, 2019
94.Życie średniowiecznej kobiety / Frances Gies, Joseph Gies. Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont, 2019
95.Żydzi na północnym Mazowszu (1815-1945) / redakcja naukowa Leszek Zygner. Ciechanów ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 2018