Nabytki - marzec 2019

1.Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych. 1, Margrabiego lata przedhistoryczne 1803-1860 / Adam Mieczysław Skałkowski. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
2.Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych. 2, Margrabiego i Polski tragedia 1861-1877 / Adam Mieczysław Skałkowski. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
3.Amerykańska krucjata : USA wobec powstania państwa Izrael / Justyna Podemska. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018
4.Anioł w domu, mrówka w fabryce / Alicja Urbanik-Kopeć. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018
5.Antyamerykanizm w Niemczech / Przemysław Łukasik. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
6.Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 7 / redakcja naukowa Wioletta Wilczek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
7.Cały ten Kutz : biografia niepokorna / Aleksandra Klich. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019
8.Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Warszawa : IRWiR PAN : 2019
9.Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 2 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Warszawa : IRWiR PAN : 2019
10.Co to za święty? : sztuka czytania obrazów : słownik ikonografii / Ino Chisesi. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2018
11.Colloquium Opole 2017 : w 500-lecie reformacji : dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / pod redakcją: Agaty Haas, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Roberta Wieczorka. Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2018
12."Czytelnik" ocenzurowany : literatura w kryptotekstach-recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu (na materiale GUKPPiW z 1950 roku) / Anna Wiśniewska-Grabarczyk. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
13.Dom, codzienność i święto : ceremonie i tradycje rodzinne : studia historyczno-antropologiczne / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
14.Dwa powstania : bitwa o Lwów 1918 / Damian K. Markowski. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019
15.Działalność duszpasterstwa osób niepełnosprawnych ruchowo i Katolickiego Stowarzyszenia "Cyrenejczyk" w latach 1986-2016 : studium pastoralno-katechetyczne / Stanisław Staśko. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018
16.Ecclesia, monasteria, privilegia... : studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce / Józef Dobosz. Poznań : Instytut Historii UAM, 2019
17.Ekonomia i polityka : wokół teorii Grzegorza W. Kołodko / redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska. Warszawa : PWN, 2019
18.Eseje o niepodległej / pod redakcją Rafala Wiśniewskiego. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018
19.Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku / redakcja naukowa Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2018
20.Faun - pan - satyr : wyobraźnia fauniczna w poezji i sztuce Młodej Polski / Grzegorz Igliński. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińskio-Mazurskiego w Olsztynie, 2018
21.Franciszek Ludwik, książę de Conti - "obrany król Polski" : saga rodu Kondeuszów / Aleksandra Skrzypietz. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
22.Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym / Leszek Szewczyk. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
23.Godot i jego cień / Antoni Libera. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
24.Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej / redakcja naukowa: Dorota Samborska-Kukuć, Tomasz Sobieraj. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018
25.Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego / pod redakcją Marka Sobczyńskiego. Łódź : Polskie Towarzystwo Geograficzne : 2018
26.Historia oddziałów terenowych i tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego / pod redakcją Marka Sobczyńskiego. Łódź : Polskie Towarzystwo Geograficzne : 2018
27.Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Marek Sobczyński. Łódź : Polskie Towarzystwo Geograficzne : 2018
28.Historia Trynidadu i Tobago / Marcin Florian Gawrycki. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : 2019
29.Historyczne ruiny : ochrona, użytkowanie, zarządzanie = Historic ruins : protection, use, management / redaktor naczelny Bogusław Szmygin. Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : 2018
30.Ignacy Mościcki : autobiografia / Ignacy Mościcki. Szczęsne : Klinika Języka, 2018
31.Ina Benita : za wcześnie na śmierć / Piotr Gacek. Warszawa : nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, 2018
32.Jak narody widzą siebie nawzajem? : stereotypy narodowościowe w Europie na przykładzie Polski i Niemiec / Zygmunt Radłowski. Warszawa : Semper, 2018
33.Jak odkrywałem Michała Boyma - polskiego Marco Polo / Edward Kajdański. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018
34.Japonia utracona / Alex Kerr. Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2019
35.Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej / Michał Słowikowski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
36.Kairos - Kyrios : człowiek i jego czas w eseistyce Janusza Stanisława Pasierba / Elżbieta Ewa Grzybowska. Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2018
37.Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości : sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce / Bogusław Szwedo. Warszawa : Ordynariat Polowy, 2019
38.Kino włoskie po 1980 roku / pod redakcją Anny Miller-Klejsy i Diany Dąbrowskiej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
39.Komunizm : idee i praktyki w Polsce 1944-1989 / pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018
40.Kondycja Stowarzyszeń Przyjaciół Ligi Narodów (1919-1939) / Stanisław Sierpowski. Poznań : Instytut Historii UAM, 2018
41.Konteksty społeczno-polityczne akcji "Wisła" w 70. rocznicę wydarzeń / redakcja naukowa Piotr J. Krzyżanowski, Paweł A. Leszczyński, Beata A. Orłowska, Mirosław Pecuch. Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2018
42.Kultura na peryferiach / pod redakcją Małgorzaty Jacyno, Tomasza Kukołowicza, Mikołaja Lewickiego. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018
43.Kuratela sądowa w Polsce : analiza systemu : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi / redakcja naukowa Krzysztof Stasiak. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
44.Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914 / Witold Pruss. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2019
45.Media publiczne w Polsce : finansowanie i perspektywy ekonomiczne / Krzysztof Tenerowicz. Warszawa : Difin, 2018
46.Między "białym" a "czerwonym" imperium : rzecz o narodach w Rosji 1917-1922 / Adam Lityński. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" : 2018
47.Między literaturą a filmem - kulturowe aspekty ekranizacji prozy J. R. R. Tolkiena : eseje i studia / pod redakcją Macieja Michalskiego i Emilii Kledzik. Poznań : IH, 2018
48.Między osobą a wspólnotą : kategoria uczestnictwa w myśli społecznej Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Wojciech Wojtyła. Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2019
49.Między wolnością a nadzorem : internet w zmieniającym się społeczeństwie / Marta Juza. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
50.Miejsca nieoczywiste : literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji / redakcja Joanna Pietrzak-Thébault. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018
51.Miłosierdzie : próba spojrzenia interdyscyplinarnego / pod redakcją Przemysława Sawy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
52.Najstarsza republika świata : współczesny system polityczny San Marino / Marcin Łukaszewski. Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2018
53.Nałogi : medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów / red. Wojciech Ślusarczyk, Roksana Wilczyńska, Gabriela Frischke. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
54.Narodowy socjalizm w historiografii Republiki Federalnej Niemiec w latach 1986-2016 / Wojciech Wichert. Szczecin ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2018
55.Nasi sąsiedzi Żydzi : z dziejów relacji polsko-żydowskich na kielecczyźnie w XX wieku / redakcja naukowa Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
56.Nowe Oświecenie : argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem / Steven Pinker. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2018
57."O honor i sztandar, który nas skupia" : Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, (1943-2013) / Krzysztof Langowski. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2018
58.Okraina Królestwa Polskiego : krach koncepcji międzymorza / Szymon Starowolski, Stanisław Koniecpolski, Guillaume le Vasseur de Beauplan, Pierre Chevalier. Szczęsne : Klinika Języka, 2018
59.Opowieść o niewinności : kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942-2015) / Aránzazu Calderón Puerta, Katarzyna Chmielewska, Maryla Hopfinger, Elżbieta Janicka, Wojciech Wilczyk, Anna Zawadzka, Tomasz Żukowski. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018
60.Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku / pod redakcją naukową Joanny Lusek. Bytom : Muzeum Górnośląskie ; 2018
61.Państwo i jego instytucje : konstytucja, sądownictwo, samorząd terytorialny / pod redakcją Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
62.Pisarze z NRD wobec przełomowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej / Magdalena Latkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
63.Podział "Polska solidarna - Polska liberalna" w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego / Piotr Obacz. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2018
64.Podziemne dziennikarstwo : funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej "Solidarności" w Warszawie w latach 1981-1989 / Jan Olaszek. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
65.Polityka zagraniczna Węgier w latach 1867-1945 / Tadeusz Kopyś. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
66.Polska! Polska! - ale jaka? : w stulecie Niepodległości : Gdańskie Debaty Obywatelskie / pod redakcją Wojciecha P. Dudy. Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018
67.Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 roku) / Adam Barabasz. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
68.Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła : studium prawno-społeczne / Anna Musiała. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
69.Powtórka z Kutza : tropy, interpretacje, rozmowy / Andrzej Gwóźdź. Kraków ; Fundacja Filmowa Kazimierza Kutza : 2019
70.Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych / Anna Zellma, Wojsław Czupryński, Hubert Tryk. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińskio-Mazurskiego, 2018
71.Reprezentacje komunizmu : PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych / Krzysztof Gajewski. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018
72.Rozprawy o historii, uniwersytetach, edukacji i wychowaniu : wybór studiów z okazji jubileuszu 80. urodzin i 55-lecia pracy naukowej / Kalina Bartnicka. Wrocław : Chronicon Wydawnictwo, 2018
73.Sakroturyzm w dobie globalizacji : studium transdyscyplinarne / Cyprian Rogowski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
74.Sędziowie myśli - z dziejów inkwizycji / Piotr Setkowicz. Lublin : Wydawnictwo POD PRĄD, 2019
75.Somalia : upadek i odbudowa / Krzysztof Tlałka. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
76.Sztuka pograniczy : studia z historii sztuki / pod redakcją Lechosława Lameńskiego, Elżbiety Błotnickiej-Mazur, Marcina Pastwy. Lublin : Wydawnictwo KUL ; 2018
77.Tel Awiw - Jerozolima : literackie kreacje przestrzeni miejskiej / Beata Tarnowska. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2019
78.Toposy (w) filozofii : filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym / redakcja Maciej Woźniczka, Marek Perek. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2018
79.Troski egzystencjalne w starości : ujęcie geragogiczne / Artur Fabiś. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
80.Tysiąc lat naszej wspólnoty : społeczne i gospodarcze dzieje narodu polskiego w zarysie / Wojciech Zaleski. Szczęsne : Klinika Języka, 2018
81.U siebie... : moja wolna Europa / Piotr Stanisław Załuski. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2018
82.U szczytu potęgi : Wielka Brytania w latach 1815-1914 / Krzysztof Marchlewicz. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adma Mickiewicza, 2019
83.Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce literaturze i myśli o sztuce / pod redakcją Elżbiety Kal. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademi Pomorskiej, 2019
84.Wiara i niewiara : literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady / redakcja Piotr Kalwiński, Agnieszka Karczewska. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : 2018
85.Wielcy Polacy na Kresach : z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem nad Świtezią. Ze Słowackim w Krzemieńcu. Z Orzeszkową nad Niemnem / Barbara Wachowicz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2018
86.Wokół kolonialno-emigracyjnych problemów II Rzeczypospolitej : odniesienia do przełomu XIX i XX wieku / Janusz Czechowski. Słupsk : Janusz Czechowski, 2019
87.Wyobraźnia przestrzenna w perspektywie geopoetyki / pod redakcją Elżbiety Konończuk, Katarzyny Trusewicz i Szymona Trusewicza. Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku, 2018
88.Wypatrując Andersa : konspiracja niepodległościowa w województwie śląskim 1945-1948 / Dariusz Węgrzyn, Adam Dziuba, Tomasz Kurpierz. Katowice ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2019
89.Wyspiański : burzenie polskiego kościoła : studium o Wyzwoleniu / Piotr Augustyniak. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019
90.Wyzwanie Lewiatana : wokół filozofii politycznej Thomasa Hobbesa / redakcja naukowa Jacek Bartyzel, Łukasz Perlikowski, Adam Wielomski. Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2019
91.Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski / Adam Szelągowski. Szczęsne : Klinika Języka, 2019
92.Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski : księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Mariana Kallasa / redakcja naukowa Dariusz Makiłła. Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2018
93.Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych / redakcja: Stanisław Nabywaniec, Sławomir Zabraniak, Beata Lorens. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
94.Zarys dziejów kontaktów polsko-islandzkich / Rafał Raczyński. Gdańsk : ibpe, 2018
95."Zmieniając siebie - zmieniam świat" : Gloria E. Anzaldúa i jej pisarstwo zaangażowanego rozwoju w ujęciu społeczno-kulturowym / Grażyna Zygadło. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
96.Znachorstwo : problematyka prawno-kryminalistyczna / Magdalena Wolińska. Warszawa : Difin, 2018
97.Znani rodacy we wspomnieniach i szkicach : w kręgu stulecia powstania II Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Marek Drozdowski. Stalowa Wola : Urząd Miasta Stalowej Woli, 2018
98.Zułów : miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego / Mariusz Kolmasiak. Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2018
99.Zwrotnice dziejów : alternatywne historie Polski / Andrzej Chwalba oraz Wojciech Harpula. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019
100.Życiorys własny przestępcy / Urke Nachalnik. Szczęsne : Klinika Języka, 2018
101.Żydzi polscy w oczach historyków : tom dedykowany pamięci profesora Józefa A. Gierowskiego / redakcja Adam Kaźmierczyk, Alicja Maślak-Maciejewska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018