Nabytki - listopad 2018

1. 100 lat resortu spraw wewnętrznych w Polsce (1918-2018) / redakcja: Piotr Majer, Ewelina Zgajewska-Rytelewska. Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
2. 25 wykładów o migracjach / redakcja naukowa Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018
3. 40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie / redakcja naukowa Jarosław Jagiełło. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018
4. Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata / Joanna Różycka-Tran. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
5. Antysemityzm w Polsce roku 1968 : między partią a społeczeństwem / Hans-Christian Dahlmann. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2018
6. Arcydzieła chorwackiego filmu fabularnego / Patrycjusz Pająk. Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
7. Bóg a sprawa polska : poza granicami teorii sekularyzacji / Mirosława Grabowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018
8. Czas odwagi / Paweł VI. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018
9. Człowiek w poszukiwaniu siebie, Innego i Boga : (re)konstrukcja tożsamości uczestników wybranych grup religijnych / Elżbieta Mudrak. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
10. Dramat współczesny / Kirsten E. Shepherd-Barr. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
11. Duchowość chrześcijańska w procesie wychowania / Roman Solecki, Michał Borda. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe, 2018
12. Dziecko, in vitro, społeczeństwo : ujęcie interdyscyplinarne / redakcja naukowa Anna Krawczak, Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2018
13. Ekranowe życie mitu : powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym / Justyna Czaja. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
14. Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej / redakcja Janusz Dobieszewski, Stanisław Krajewski, Jakub Mach. Kraków : TAiWPN Universitas, 2018
15. Era dinozaurów : od narodzin do upadku / Steve Brusatte. Kraków : Znak Horyzont, 2018
16. Ewagriusz Z Pontu - mistrz życia duchowego / Gabriel Bunge. Kraków : Tyniec - Wydawnictwo Benedyktynów, 2011
17. Formy zatrudnienia i ich dokumentacja w kościołach i innych związkach wyznaniowych / Paweł Wolnicki , Olgierd Kucharski. Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2018
18. Geniusz kłamstwa / François Noudelmann. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
19. Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945 : działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu / Bogumił Rudawski. Poznań : Instytut Zachodni, 2018
20. Historia w turystyce kulturowej / Armin Mikos von Rohrscheidt. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
21. Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku : kontynuacje i nowe wyzwania / red. Teresa Gumuła. Kielce : KTN, 2017
22. Ja także żyłam! : korespondencja / Astrid Lindgren, Louise Hartung. Warszawa : Nasza Księgarnia, 2018
23. Jerzy Jarocki : biografia / Elżbieta Konieczna. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018
24. Jerzy Popiełuszko : biografia / Milena Kindziuk. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018
25. Kochani krwiopijce : własność literacka i prawa autorskie w XIX-wiecznej Polsce / Teresa Święćkowska. Kraków : Universitas, 2018
26. Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1, Problemy teoretyczno-praktyczne / pod redakcją Stanisława Michalczyka i Katarzyny Brzozy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
27. Koniec pokoleń podległości : młodzi Polacy, liberalizm i przyszłość państwa / Jarosław Kuisz. Warszawa : Fundacja Kultura Liberalna, 2018
28. Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych / Małgorzata Laskowska. Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2018
29. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
30. Kultura książki w humanistyce współczesnej / pod redakcją Bożeny Koredczuk i Kamili Augustyn. Wrocław : Wydawnictwo UIniwersytetu Wrocławskiego, 2018
31. Losy żydowskich żołnierzy Hitlera : nieznane historie ludzi żydowskiego pochodzenia, którzy walczyli za Trzecią Rzeszę / Bryan Mark Rigg. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018
32. Mao : cesarstwo cierpienia / Torbjorn Ferovik. Warszawa : Prószyński i Spółka, 2018
33. Między polityką integracyjną a polityką polonijną : sytuacja najnowszych polskich migrantów w Niemczech w wybranych obszarach po 2011 roku / Kamila Schöll-Mazurek. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
34. Międzynarodowe stosunki polityczne / pod redakcją Łukasza Fijałkowskiego, Renaty Kunert-Milcarz. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
35. Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku / Stanisława Golinowska. Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2018
36. Myśl Myśliwskiego : (studia i eseje) / pod redakcją Józefa Olejniczaka przy współudziale Marzeny Bonieckiej i Potra Zająca. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
37. Na szlakach kultury : sztuka - antropologia - teoria : tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Michałowi Błażejewskiemu / pod redakcją Katarzyny Kaczor i Barbary Świąder-Puchowskiej. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
38. Naznaczone literą "P" : Polki jako robotnice przymusowe w III Rzeszy 1939-1945 / Sophie Hodorowicz Knab. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018
39. Nie mów fałszywego świadectwa : odkłamywanie wieków antykatolickiej narracji / Rodney Stark. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2018
40. (Nie) poszła za Niemca : opowieść historyczno-literacka / Piotr Roguski. Katowice : Śląsk, 2018
41. Niepamięć wojny : Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku / pod redakcją Justyny Budzińskiej, Edyty Głowackiej-Sobiech, Bernadette Jondy. Poznań : Instytut Historii UAM, 2017
42. O prawo do szacunku : wybór pism / Józef Goldszmit, Jakub Goldszmit. [Warszawa] : IBL, 2018
43. O rajskim domu Adama : idea pierwotnej chaty w historii architektury / Joseph Rykwert. Warszawa : Stowarzyszenie Architektów Polskich, 2018
44. Obce, nasze, inne. T. 2, Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze / redakcja naukowa Teresa Maresz i Katarzyna Grysińska-Jarmuła. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018
45. Obojętność i wrażliwość w życiu publicznym / redakcja naukowa: Joanna Mysona Byrska, Jakub Synowiec. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2017
46. Obrona przez kulturę : analiza na gruncie polskiego prawa karnego / Dominika Bek. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018
47. Od "Radeckiego" do "Grota"... : szkice o gen. Stefanie Roweckim / Waldemar Handke. Leszno : Urząd Miasta : 2018
48. Odsłony mitu : metafizyczne źródła myślenia w wybranych projektach ideowych literatury XX i XXI wieku / Anna Szóstak. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018
49. Państwo - religia : instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. T. 2 / pod redakcją Jarosława Durki. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2018
50. Piastuni dziejów : wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej / Joanna Nowak. Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2018
51. Po Jedwabnem : anatomia pamięci funkcjonalnej / Piotr Forecki. [Warszawa] : IBL, 2018
52. Po nitce do kłębka : triumf rozumu / redakcja Bożena Kuklińska, Marta Gudowska, Arkadiusz Gudowski. Lublin : ARTmagedon, 2018
53. Polskie migracje w świetle procesów globalnych / J. Paweł Gieorgica. Wrocław : Presscom, 2018
54. Popkulturowe formy pamięci / pod redakcją Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskiej, Danuty Ossowskiej. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2018
55. Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie : studia historyczne / pod redakcją Roberta Spałka. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
56. Powinowactwa z epoki : związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą / pod redakcją Pawła Dybla. Kraków : Universitas, 2018
57. Prawo do godnego życia w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów międzynarodowych : XI Seminarium Warszawskie / konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament ds. Postępowań przed Międzyn. Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, 2018
58. Przekraczanie granic : triumf wyobraźni / redakcja Bożena Kuklińska, Marta Gudowska, Arkadiusz Gudowski. Lublin : ARTmagedon, 2018
59. Przenicowana rzeczywistość : świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta / Rafał Abramciów, Joanna Mysona Byrska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
60. Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski. 1 / redakcja naukowa Jacek Banaszkiewicz, Andrzej Dąbrówka, Piotr Węcowski. Warszawa : Instytut Historii PAN : 2018
61. Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski. 2 / redakcja naukowa Halina Manikowska. Warszawa : Instytut Historii PAN : 2018
62. Realny kapitalizm : wokół teorii kapitału monopolistycznego / redakcja naukowa Grzegorz Konat, Przemysław Wielgosz. Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2018
63. Recepcja i wyzwania Soboru Watykańskiego II : praca zbiorowa / pod redakcją Mariusza Jagielskiego. Zielona Góra : Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein, 2018
64. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" : studium wybranych problemów / Marta Polaczek-Bigaj. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
65. Srebro i władza : trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800-1100 / Dariusz Adamczyk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
66. Stanisław Brzozowski : colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech : polskość w świecie / redakcja naukowa Anna Czajka, Magdalena Woźniewska-Działak, Dorota Dąbrowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018
67. Strasznie lubię cię, piosenko : szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego : tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze / pod redakcją Katarzyny Burskiej, Elwiry Olejniczak. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
68. Studia z historii najnowszej Polski / pod redakcją Rafała Łatki i Mirosława Szumiły. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2018
69. Świat kobiet w Czechach i w Polsce : w średniowieczu i w epoce nowożytnej / redakcja Wojciech Iwańczak, Agnieszka Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018
70. Sztuka czy biznes : sekrety antykwariuszy / Dorota Żaglewska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
71. Teatr świata : mapy, które tworzą historię / Thomas Reinertsen Berg. Kraków : Znak Litera Nova, 2018
72. Tradycje wytworzone rodzącej się ponowoczesności w Polsce / Dorota Angutek. Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2018
73. Tutti frutti : z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej / Marek Hendrykowski. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018
74. Umysł uwolniony : o poznaniu zakorzenionym w ciele i świecie społecznym / Aleksandra Szymków. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
75. Ustrój konstytucyjny wolnych miast (państw, terytoriów) Europy w latach 1806-1954 : studium prawno-historyczno-porównawcze / Tadeusz Maciejewski. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018
76. W kręgu twórczości Marii Ossowskiej : analiza - inspiracje - alternatywy / pod redakcją Joanny Dudek, Tomasza Turowskiego, Pawła Walczaka i Joanny Zegzuły-Nowak. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018
77. W kręgu zagadnień bioetycznych i ekologicznych / Andrzej Derdziuk OFMCap. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2018
78. W obronie wolności : jak wygrać walkę o otwarte społeczeństwo / Ralf Fücks. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", 2018
79. W przededniu II wojny światowej / Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski. Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018
80. W tajnej służbie : wojna wywiadów w II RP / Kacper Śledziński. Kraków : Znak Horyzont, 2018
81. Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 / redakcja naukowa Joanna Gorzelana, Monika Kaczor i Anastazja Seul. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018
82. Wieczny Hiob / Paweł Śpiewak. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018
83. Wiedeń 1683 : rok, który zdecydował o losach Europy / Johannes Sachslehner. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018
84. William Stern w perspektywie nowej historii psychologii / Iwona Koczanowicz-Dehnel. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2017
85. Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej / Władysław Studnicki. Kraków : TAiWPN Universitas, 2018
86. Wojna domowa : nowe spojrzenie na odrodzenie Polski / Jochen Böhler. Kraków : Znak Horyzont, 2018
87. Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności / Kinga Machowicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
88. Współczesne zagrożenia, bezpieczeństwo, edukacja czyli Jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa / pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
89. Wychowanie, socjalizacja, edukacja : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Michałowi de Tchorzewskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej / redakcja Marzena Chrost, Krzysztof Jakubiak. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018
90. Wyzwania integracji społecznej w Polsce / redakcja naukowa Stefan Frydrychowicz. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018
91. Wzorce osobowe w dawnej literaturze i kulturze polskiej / pod redakcją Bernadetty M. Puchalskiej-Dąbrowskiej i Elżbiety A. Jurkowskiej. Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2018
92. Zamach na II RP : elity na celowniku / Remigiusz Piotrowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
93. "Zapomniane Kresy" : Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925 / Jerzy M. Roszkowski. Nowy Targ : Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, 2018
94. Zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej czy nie zmieniać ? : 58. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego Zamość, 2-4 czerwca 2016 r. / redakcja Dariusz Dudek. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
95. Znaki tajemnicy : sakramenty w teorii i praktyce Kościoła / red. Krzysztof Porosło, Robert J. Woźniak. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2018
96. Żołnierze ludowego Wojska Polskiego : historie mówione / Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
97. Życie w średniowiecznym mieście / Frances Gies, Joseph Gies. Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont, 2018
98. Życie we własnym rytmie : socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia / Justyna Kramarczyk. Kraków : Universitas, 2018