Nabytki - listopad-grudzień 2017

1.Aktualne oblicza tolerancji / pod red. Magdaleny Zubiel-Kasprowicz. Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2017
2.Aleksander Zawadzki - działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945-1948) / Janusz Mokrosz. Katowice ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017
3.Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Mirosława Sobczyńska-Szczepańska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
4.Autyzm wyzwaniem XXI wieku / pod redakcją Danuty Marzec i Jolanty Miękiny. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017
5.Azjatyckie pogranicza kultury i polityki / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
6.Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522) / Ałła Brzozowska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
7.Bogactwo łaski a nędza grzesznika : zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu osiągnięty w dialogu ekumenicznym / Andrzej A. Napiórkowski. Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2011
8.Borne Sulinowo - miasto spóźnionej niepodległości : kształtowanie się nowej społeczności lokalnej / Andrzej Moniak. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
9.Brat Albert / Natalia Budzyńska. Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2017
10.Choroba islamu / Abdelwahab Meddeb. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2017
11.Ciężar nieważkości : opowieść pilota-kosmonauty / Mirosław Hermaszewski. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2017
12.Czas postprawdy : nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu / Ralph Keyes. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
13.Demokracja na rozdrożu : deliberacja czy partycypacja polityczna? / Janusz Grygieńć. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
14.Do granic negocjacji : historia Zespołu Filmowego "X" Andrzeja Wajdy (1972-1983) / Anna Szczepańska. Kraków : Universitas, 2017
15.Dobro dziecka : perspektywa pedagogiczna i prawna / redakcja naukowa Elżbieta Włodek, Zbigniew Solak, Tomasz Gurdak. Kraków : Akademia Ignatianum, 2017
16.Dylematy europejskiej dyplomacji XX-XXI wieku / redakcja naukowa Elżbieta Alabrudzińska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
17.Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku / redakcja naukowa Elżbieta Alabrudzińska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
18.Działalność społeczna biskupa Adolfa Piotra Szelążka : ludzie, miejsca, historia / Anna Tomasik. Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej "Unitas", 2016
19.Ekonomia neoklasyczna : fałszywy paradygmat / Steve Keen. Poznań : Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, 2017
20.Emancypanci i emancypatorzy : mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Maciej Duda. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017
21.Filmowe pejzaże Europy / pod redakcją Barbary Kity i Magdaleny Kempnej-Pieniążek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
22.Fuzje uczelni : czy w szaleństwie jest metoda? / Łukasz Sułkowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
23.Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku / Marshall McLuhan. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017
24.Geniusz ptaków / Jennifer Ackerman. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
25.Granice na pograniczu? : przypadek pogranicza polsko-słowackiego Sromowce Niżne-Czerwony Klasztor / Justyna Pokojska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
26.Habitus żołnierski w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny / Monika Szczepaniak. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
27.Historia Rosji : od Ruryka do Putina : ludzie, daty, wydarzenia / Jewgienij Anisimow. Warszawa : Inicjał Andrzej Palacz, 2017
28.Holistyczna koncepcja człowieka chorego : teologia, medycyna, praktyka / Dariusz Henryk Pater. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017
29.Hulaka : książę Jerzy Marcin Lubomirski / Alina Zerling-Konopka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2017
30.Idee wartości słowa w życiu publicznym / red. nauk. Grzegorz Majkowski, Leszek Kuras, Justyna Makowska. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014
31.Idź pod prąd : w sporze ewolucjonizm - kreacjonizm : dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć / redakcja Małgorzata Gazda. Lublin : Wydawnictwo Pod Prąd, 2017
32.II wojna światowa : historia, która nie chce przeminąć : dyskusje o polskim doświadczeniu w wieku XX i polityce pamięci / [redaktor prowadzący Leszek Zaborowski]. Warszawa : Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 2017
33.Inwalida intencji : studia o Norwidzie / Karol Samsel. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017
34.Jacek Malczewski : "zaklęty u źródła..." / Katarzyna Maria Bodziachowska. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017
35.Jako dowód i wyraz przyjaźni : reportaże o Pałacu Kultury / pod redakcją Magdaleny Budzińskiej i Moniki Sznajderman. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015
36.Jan Kalwin : studia nad myślą Reformatora / Rafał Marcin Leszczyński. Warszawa : Pismo religijno-społeczne Jednota, 2017
37.Józef Piłsudski : Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918-14 XII 1922 : w kręgu jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości / Marian Marek Drozdowski. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Rytm", 2017
38.Julia Hartwig : wdzięczność / Anna Legeżyńska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
39.Kardynał August Hlond prymas Polski na nowo odczytany : w 135. rocznicę urodzin oraz 90. rocznicę objęcia stolicy prymasowskiej w Gnieźnie / redakcja Wacław Królikowski SJ, Gabriela Paprotna. Kraków : Akademia Ignatianum, 2017
40.Kobieta w kulturze i literaturze - od antyku po XXI wiek / praca pod redakcją naukową Moniki Malinowskiej. Warszawa : Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
41.Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze / Krzysztof Marcyński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017
42.Kościół i dar pokoju / redakcja: Marek Chojnacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski. Kraków : Wydawnictwo "Salwator", 2016
43.Kresy : utracone dzieje / Ryszard Jan Czarnowski. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017
44.Królowa Barbara Radziwiłłówna w dworskim mikroświecie / Agnieszka Januszek-Sieradzka. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
45.Kronika zamordowanego świata : Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej / Katarzyna Zimmerer. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017
46.Kryzys migracyjny w Europie : wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne / redakcja Janusz Balicki, Wojciech Necel. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
47.Lekcja (nie)obecności : dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej / Agnieszka Kania. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
48.Leksykon polskich partii politycznych / redakcja naukowa Rafał Glajcar, Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
49.Literatura i prawo : przegląd zjawiska / redakcja naukowa Beata Walęciuk-Dejneka. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017
50.Literatura polska w Chinach / Li Yinan. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2017
51.Literatura polsko-żydowska 1861-1918 : antologia / pod redakcją Zuzanny Kołodziejskiej-Smagały i Marii Antosik-Pieli. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
52.Media społecznościowe : dialog w cyberprzestrzeni. T. 2 / pod redakcją Krystyny Doktorowicz. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
53.Miasto : nowa kwestia i nowa polityka / Iwona Sagan. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017
54.Między konfliktem a współdziałaniem : linie zróżnicowania programowego Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w latach 1976-1980 / Jakub Kufel. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
55.Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Swietłana Mulina. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
56.Mistrzowie polskiego reportażu wojennego (1914-2014) / Andrzej Kaliszewski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
57.Mniejszość rosyjska w życiu politycznym Ukrainy / Tomasz Białobłocki. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
58.Możliwość i konieczność w kulturze : idee, narracje, interpretacje / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
59.Multikulturalizm jako religia polityczna / Matthieu Bock-Côté. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2017
60.Myśl polityczna Czang Kaj-szeka / Teresa Łozińska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
61.Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej : problematyka narodu w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989-2004 / Bartosz Smolik. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
62.Nekropolie : socjologiczne studium cmentarzy Katowic / Barbara Lewicka. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
63.Oblicza Kościoła katolickiego w Polsce : 1050. rocznica chrztu / redakcja Jacenty Mastej, Krzysztof Kaucha, Paweł Borto. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016
64.Oblicza męskości = Faces of masculinity / pod redakcją Ewy Bogdanowskiej-Jakubowskiej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
65.Od surrealizmu do poezji symbolu : tendencje artystyczne w twórczości poetyckiej Janusza Stycznia / Aleksandra Zasępa. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
66.Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu : eseje o twórczości Josepha Conrada / [redaktor naukowy Paweł Panas]. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017
67.Operacja "Reichswehrministerium" : misja majora Jerzego Sosnowskiego : niemiecki i polski proces karny / Konrad Graczyk. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Rytm", 2017
68.Papież, posłannictwo i misja / Gerhard Ludwig Müller. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2017
69.Paradoksy wolności / Marian Golka. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017
70.Po rozpadzie : obraz świata rosyjskich prawosławnych w okresie poradzieckim / Maria Rogińska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2017
71.Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne / redakcja i wstęp Dariusz Rott. Łomża : Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego, 2017
72.Podporządkowanie w stosunkach międzypaństwowych po zimnej wojnie / Tomasz Klin. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
73.Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności : praca zbiorowa / pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
74.Polacy w Kazachstanie jako środowisko wychowawcze / Natalia Rykowska. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
75.Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918-1939 / Edward Kołodziej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
76.Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków / pod redakcją Wojciecha Skóry i Agnieszki Teterycz-Puzio. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017
77.Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieściach Marii Krüger / Karolina Jędrych. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
78.Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915) / Tomasz Dolata. Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
79.Problematyka czyśćca w polskim przepowiadaniu po Soborze Watykańskim II / Tomasz Krzesik OMI. Kraków : Wydawnictwo Unum, 2017
80.Prywatna historia poezji i koniec wieku / Małgorzata Baranowska. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2017
81.Przywracanie pamięci : polscy psychiatrzy XX wieku orientacji psychoanalitycznej / pod redakcją Pawła Dybla. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2017
82.Region w kulturze / pod redakcją Violetty Jaros i Beaty Łukarskiej. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017
83.Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora / Karol Jasiński. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017
84.Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych / pod redakcją Krzysztofa Warchałowskiego i Marty Osuchowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2016
85.Rosja - Zachód : walka o wpływy / Mirosław Minkina. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017
86.Rozważny i romantyczny : w 200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki / Piotr Hapanowicz. Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017
87.Samobójstwo jako wyzwanie społeczne i duszpasterskie Kościoła w Polsce / Krystyna Jankowska. Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2017
88.Słowenia pod rządami Tity (1945-1980) : w cieniu Jugosławii / Piotr Żurek. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
89.Słowo i terytorium : eseje o Europie Środkowej / Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017
90.Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze / Longina Ordon. Warszawa : Polska Fundacja Kościuszkowska, 2017
91.Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii : łączmy serca! / Barbara Wachowicz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017
92.Tak zwany terroryzm / Waldemar Zubrzycki. Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017
93.Tradycja, imperium, geopolityka : eurazjatyzm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu oraz demokracji liberalnej / Krzysztof Karczewski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
94.Transgresja, interdyscyplinarność, dyskurs : paradygmaty współczesnej neofilologii. T. 1 / pod redakcją Sylwii Ciekańskiej, Darii Długosz i Beaty Woźniak. Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
95.Transgresja, interdyscyplinarność, dyskurs : paradygmaty współczesnej neofilologii. T. 2 / pod redakcją Magdaleny Doktorskiej, Tadeusza Skwary i Stanisława Świtlika. Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
96.Trauma kulturowa jako palimpsest : (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów = Trauma as cultural palimpsests : (post)communism against the background of comparative modernities, totalitarianisms,. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
97."Ukraiński Piemont" : Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938-1939 / Michał Jarnecki, Piotr Kołakowski. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017
98.Unio cum Christo : wybrane zagadnienia z problematyki ewangelickiej / Piotr Jaskóła. Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2017
99.Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 2, Francja nowożytna : od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
100.W uścisku Moskwy : obszar poradziecki / Malina Kaszuba. Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2017
101.Wielka wędrówka - wielki postój : wizerunki Romów w literaturze, historii, sztuce / pod redakcją Grażyny Pawlak i Anny Sobieskiej. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2017
102.Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata? : próba analizy socjologicznej / Anna Śliz. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017
103.Władza a społeczeństwo : od średniowiecza do II wojny światowej / Janusz Skodlarski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
104.Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Bałabana / redaktorzy naukowi Jerzy Ciapała i Przemysław Mijał. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017
105.Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym : ludzie, teksty, historia / redakcja naukowa Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki. Białystok : Alter Studio, 2017
106.Współczesna kultura dyplomatyczna : przybliżenie pierwsze / Andrzej Barcikowski [i 27 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017
107."Wspólna droga, wspólny duch" : Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego 1989-1998 / Annemarie Franke. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017
108.Współpraca, konkurencja, czy rywalizacja?: oblicza stosunków międzynarodowych w Azji / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Alicja Stańco-Wawrzyńska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
109.Wstrząsy : głupota i wiedza w XXI wieku / Bernard Stiegler. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
110.Wychowanie patriotyczne : pedagogika, polityka bezpieczeństwa, polityka historyczna / pod redakcją Konrada Henninga [!]. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2017
111.Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności : studium administracyjnoprawne / Radosław Mędrzycki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017