Nabytki - styczeń-marzec 2020

1. Adam Mickiewicz i Rosjanie / redakcja naukowa Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, Zbigniew Kaźmierczyk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2020
2. Antropologia a życie współczesne / Franz Boas. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2019
3. Bauman / Dariusz Rosiak. Kraków : Mando, 2019
4. Bez szablonu : twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich / Zofia Okraj. Warszawa : Difin, 2019
5. Bolszewiccy Polacy i faszystowska Polska : obraz Polaków i II Rzeczpospolitej w polskojęzycznej prasie ZSRR w latach 1925-1939 / Piotr Kościński. Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2019
6. Ciemności kryją ziemię : wybrane aspekty badań i nauczania o Holokauście / redakcja naukowa Martyna Grądzka-Rejak, Piotr Trojański. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 2019
7. Dlaczego swój? Dlaczego obcy? : mniejszość romska we współczesnej Polsce / Ewa Nowicka, Maciej Witkowski. Kraków : Nomos, 2019
8. Dwie epoki : o celach w polskiej polityce zagranicznej 1918-1939 i 1989-2015 / Andrzej Friszke, Marek Kornat, Ryszard Stemplowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2020
9. Dwudziestolecie międzywojenne : nowe spojrzenia / pod redakcją Janusza Pasterskiego. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
10. Dyskursy pogranicza : wektory literatury : Stanisławowi Uliaszowi w darze / pod redakcją Jolanty Pasterskiej i Zenona Ożoga. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
11. Dziedzictwo Tridentinum : religia - kultura - sztuka / redakcja ks. Stanisław Nabywaniec, Beata Lorens, ks. Sławomir Zabraniak. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
12. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie / redakcja Antoni Buchała. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : 2019
13. Etyka cnót środowiskowych / Dominika Dzwonkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019
14. Filozofia człowieka : wykłady / Józef Tischner. Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019
15. Filozofia miłości Józefa Tischnera / Maciej Wojciech Frycz. Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019
16. Filozofia wychowania : kształtowanie osobowości / Adolf E. Szołtysek. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
17. Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej / Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Justyna Liro. Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2019
18. Górny Śląsk - reditus : wokół wydarzeń z lat 1918-1922 / redakcja naukowa Monika Choroś i Piotr Pałys. Opole : Instytut Śląski, 2019
19. Gorzka pigułka : etyka i biopolityka w branży farmaceutycznej / Emilia Kaczmarek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
20. Henryk Sienkiewicz: język - semantyka / pod redakcją Magdaleny Pietrzak i Agaty Zalewskiej. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019
21. Historia Kościoła w Chinach : wyzwania, obawy i nadzieje : (od nestorianizmu do czasów współczesnych) = History of the Church in China : (from nestorianism to modern times) / Jan Konior SJ. Kraków : Wydawnictwo M, 2019
22. Historia literatury niderlandzkiej do końca 19. wieku / Norbert Morciniec. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2019
23. Historia myśli ekonomicznej : zarys problematyki / pod redakcją Stanisława Czai. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
24. Historia pewnego złudzenia : "Heglowskie ukąszenie" Leszka Kołakowskiego / Agnieszka Turoń-Kowalska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
25. Homo homini res sacra : dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989). T. 1, Grudzień 1973 - kwiecień 1975 / pod redakcją Ryszarda Gryza i Mirosława Wójcika. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
26. Jastrzębowski : azymut wspólna Europa / Alicja Wejner. Warszawa : Wydawnictwo Jagoda, 2020
27. Józef Piłsudski pisarz / Agnieszka Kowalczyk. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : 2019
28. Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II : zbiór wystąpień / Robert Skrzypczak. Kraków : Wydawnictwo AA s.c. ; 2020
29. Kobieta : wiedza, nauka, uniwersytety : Europa i świat / pod redakcją naukową Moniki Malinowskiej. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019
30. Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej / pod redakcją Bożeny Mazurkowej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
31. Kościół i wolność : analiza pojęcia wolności w nauczaniu Kościoła od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do Soboru Watykańskiego II / Michał Chaberek OP. Warszawa : Fundacja En Arche : 2019
32. Kościół katolicki wobec autorytaryzmu i integryzmu : przypadek Hiszpanii, Chile i Bractwa św. Piusa X / Anna Ratke-Majewska, Waldemar Rogowski. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019
33. Krótka historia UPA dla Polaków : czy historycy nas pogodzą? / Kazimierz Wóycicki. Warszawa : Pracownia Wydawnicza, 2019
34. Krzysztof Mętrak / redakcja Barbara Giza i Piotr Zwierzchowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
35. Księża dla władzy groźni : duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989) / pod redakcją Rafała Łatki. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
36. Łemkowie : między integracją a rozproszeniem (1918-1989) / Anna Wilk. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019
37. Łuny na wschodzie : krwawa wojna z OUN-UPA o Lubelszczyznę / Marek A. Koprowski. Poznań : Replika, 2019
38. Made in Hong Kong : kino czasu przemian / pod redakcją Jagody Murczyńskiej. Warszawa : Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków. Fundacja Sztuki Arteria ; 2019
39. Marzyciele : oni wyśnili Niepodległą / Piotr Legutko, Paweł F. Nowakowski, Sylwester Szefer. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2019
40. Mniej strachu : ostatnie chwile z Januszem Korczakiem / Agnieszka Witkowska-Krych. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2019
41. Modzelewski : buntownik / Robert Walenciak. Warszawa : Fundacja Oratio Erecta, 2019
42. My : portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle / Krystyna Skarżyńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
43. Nie tylko husaria : nieznane oblicze polskiej armii / Radosław Sikora. Kraków : Znak Horyzont, 2020
44. Nie tylko "Po Prostu" : prasa w dobie odwilży 1955-1958 / pod redakcją Michała Przeperskiego i Pawła Sasanki. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
45. Niemcy, Rosja i racja stanu : wybór pism 1926-1939 / Adolf Bocheński. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019
46. Nienawiść w mediach : diagnoza i badanie / Agnieszka Całek, Karolina Lachowska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Marcin Pielużek, Rafał Wietoszko. Kraków : AT Wydawnictwo : 2019
47. Niepodległość z kobiecą twarzą : różne przejawy aktywności kobiet w drodze do niepodległości(od upadku powstania styczniowego do 1920 roku) / redakcja Jolanta Załęczny. Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości ; 2019
48. (Nie)smak w tekstach kultury XIX -XXI wieku : nie tylko o kulturze jedzenia i picia / pod redakcją Barbary Zwolińskiej. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
49. "Nieśmiertelna dywizja" na Gallipoli : walki 29. Dywizji Piechoty na półwyspie Gallipoli w 1915 r. / Paweł Korzeniowski. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
50. Nietzsche i naziści : moje spojrzenie / Stephen R. C. Hicks. Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2019
51. Non tolerandis...? : meandry obecności Żydów w Warszawie u schyłku I Rzeczypospolitej. T. 1, 1764-1788 / Zofia Borzymińska. Warszawa : Instytut Pileckiego : 2019
52. Non tolerandis...? : meandry obecności Żydów w Warszawie u schyłku I Rzeczypospolitej. T. 2, 1788-1795 / Zofia Borzymińska. Warszawa : Instytut Pileckiego : 2019
53. Nowogród Wielki : historyczno-kulturowy przewodnik po średniowiecznej republice / Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
54. O jakości życia na początku XXI wieku, czyli Wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / redakcja naukowa Krzysztof Firlej, Mateusz Mierzejewski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
55. Ornitologia kryminalna / Wiesław Pływaczewski. Warszawa : Difin, 2019
56. Pamięć i godność : o poezji Jana Polkowskiego / Wojciech Kudyba. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : 2019
57. Państwo Środka : chrześcijaństwo w Chinach wczoraj i dziś : wyzwania epoki gwałtownego rozwoju kulturowego, ekonomicznego i społecznego / tłumaczenie i opracowanie wersji polskiej Andrzej Koprowski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
58. Parlamentaryzm europejski / Ryszard M. Małajny. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
59. PESEL w PRL : informacja czy inwigilacja? / Bartłomiej Kluska. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019
60. Piekło ocalonych / Elżbieta Isakiewicz. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
61. Politycy czy klakierzy? : Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku / Hanna Kozińska-Witt. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
62. Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018 / pod redakcją Edwarda Haliżaka, Teresy Łoś-Nowak, Anny Potyrały, Joanny Starzyk-Sulejewskiej. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : 2019
63. Polskie pogranicza w procesie przemian. T. 5 / redakcja naukowa Zbigniew Kurcz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
64. Populizm a sfera publiczna : czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie? / Piotr Dejneka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019
65. Post jako praktyka duchowa : ojcowie Kościoła o poście / przekład zbiorowy. Kraków : Wydawnictwo M, 2019
66. Potencjał dobrego sąsiedztwa : edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech / redaktor prowadzący Agnieszka Szkudzińska-Szruba, Aleksandra Pawlińska. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2019
67. Poza rusofobią i rusofilią? : poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku / pod redakcją Elżbiety Mikiciuk, Katarzyny Pańczyk-Kozłowskiej i Tadeusza Sucharskiego. Słupsk ; Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2019
68. Pro libertate! : niezależność, suwerenność, niepodległość w dziejach / pod redakcją Michała Gniadek-Zielińskiego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019
69. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin / [redaktor naukowy Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, redakcja: Dorota Kiebzak-Mandera, Caroline Myslakowski-Porębski, Elżbieta Puławska]. Warszawa : C. H. Beck, 2020
70. Prymas Wyszyński a Niepodległa : naród - patriotyzm - państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia / pod redakcją Ewy K. Czaczkowskiej i Rafała Łatki. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
71. "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" : Związek Ukraińców w Polsce w polsko-ukraińskim dialogu historycznym : dokumenty z lat 1990-2015 / Roman Drozd. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2019
72. Przekrój Eilego : biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika / Tomasz Potkaj. Kraków : Mando, 2019
73. Przez klasztorną kratę : studia z antropologii komunikacji zakonnej / Igor Borkowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019
74. Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy / redakcja naukowa Wojciech Kostecki, Bartłomiej E. Nowak, Kamil Smogorzewski. Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2019
75. Psychoonkologia : diagnostyka, metody terapeutyczne / Monika Dorfmüller, Hermann Dietzfelbinger. Wrocław : Edra Urban & Partner : 2019
76. (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
77. Rok 1968 w Europie : badania i pamięć = The year 1968 in Europe : research and memory / redakcja = edited by Piotr Podemski, Dario Prola. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
78. Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901-1939) / Beata Żołędowska-Król. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
79. Rzecznik Praw Dziecka : zagadnienia ustrojowo-prawne / Patrycja Sołtysiak. Warszawa : Difin, 2019
80. Siła i słabość : studium upadku męskiej hegemonii w Polsce / Filip Mazurkiewicz. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; 2019
81. Śmierć na Kosowym Polu : historia mitu kosowskiego / Ivan Čolović. Sejny : Fundacja Pogranicze : 2019
82. Smok w krainie śniegu : współczesna historia Tybetu / Tsering Shakya, przełożył Filip Majkowski. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
83. Socjologia i moralność : czym jest i dokąd zmierza socjologia moralności? / Janusz Mariański. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
84. Spojrzenia nie tylko na wschód od Dolnego Śląska po Syberię : XX wiek w historii, historiografii i naukach politycznych : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Ciesielskiemu w 65. rocznicę urodzin / Redakcja naukowa Grzegorz Hryciuk, Małgor. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
85. "Spojrzenie z ukosa" : literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej / pod redakcją Grażyny Pawlak i Anny Sobieskiej. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019
86. Społeczeństwo na zakręcie : zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990Đ€“2018 / Mirosława Marody oraz Joanna Konieczna-Sałamatin, Maja Sawicka, Sławomir Mandes, Grażyna Kacprowicz, Krzysztof Bulkowski, Jerzy Bartkowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
87. Średniowiecze w nas / Martin Nodl. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
88. Stanisław Bareja alternatywnie / Maciej Replewicz. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2019
89. Studia hebraica : księga pamiątkowa seminarium wiedzy o hebrajszczyźnie biblijnej dedykowana Pani profesor Kamilli Termińskiej / pod redakcją Marty Zając i Ireneusza Kidy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
90. Świadectwo - mit - tajemnica : o Gustawie Herlingu-Grudzińskim / pod redakcją Zdzisława Kudelskiego. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2019
91. Świadek wiary i miłosierdzia ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009) / pod redakcją Eugeniusza Sakowicza, Wandy Zagórskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019
92. Świecka architektura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji / Klara Kaczmarek-Löw. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019
93. Syndrom Jałty : polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981 / Andrzej Kastory. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019
94. Sztuka jako wyzwanie dla socjologii : rozmowy z Julienem Ténédosem / Nathalie Heinich. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019
95. Szukanie równowagi : szkice literackie i publicystyczne / Tymon Terlecki. Warszawa : Oficyna 21, 2019
96. Szwajcaria w piśmiennictwie polskim od XIX wieku do czasów najnowszych : rekonesans badawczy / Jan Wolski. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2019
97. Teologia i apostolat laikatu / Marian Kowalczyk SAC. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019
98. Twórczość na zamówienie / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Rafała Łatki. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
99. U źródeł współczesnego Iranu : perskie teksty społeczno-polityczne okresu kadżarskiego / [wybór] Stanisław Adam Jaśkowski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2019
100. Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej / Piotr Krzykowski, Tadeusz Kubaczyk, Marek Żyła. Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2019
101. Umierać po ludzku : troska o zdrowie i życie człowieka w sytuacjach granicznych / Jakub Kapelak. Gniezno ; Wydawnictwo Kontekst, 2020
102. W stronę egzystencjalnego oblicza filozofii : spór Józefa Tischnera z tomizmem / Marek Jawor. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2019
103. W stronę Xenopolis / Krzysztof Czyżewski. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
104. Warszawa i jej mieszkańcy w czasach wielkiej wojny północnej (1700-1721) / Rafał Radziwonka. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019
105. Wokół Sienkiewicza : listy, biografie, ekranizacje / Aleksandra Chomiuk. Kraków : Collegium Columbinum, 2019
106. Wolność religijna : perspektywa prawnoporównawcza / red. Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019
107. Wołyń za "pierwszych Sowietów" : losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego : zbiór dokumentów. T. 1, Lata 1939-1941 / pod redakcją Stanisława Stępnia. Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2019
108. Współczesne państwa a kryzys liberalnego Zachodu / pod redakcją naukową Marka A. Cichockiego. Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2019
109. Z dziejów ucisku narodowego w zaborze rosyjskim w latach 1861-1917 : studia i źródła. T. 1 / redakcja i opracowanie Stanisław Wiech. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
110. Zagrabiony, odzyskany : historia powrotu ołtarza Wita Stwosza do Krakowa / Agata Wolska. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019
111. Zagrożone dziedzictwo : zaskakujące losy zabytków na krętych ścieżkach XX wieku / Leszek Adamczewski. Poznań : Replika, 2019
112. Ze skarbca biblijnych apokryfów / Antoni Tronina. Kraków ; The Enigma Press, 2019
113. Zjednoczenie narodów cnych: polskiego, litewskiego, ruskiego : Wołyń i Kijowszczyzna w Unii Lubelskiej / Henryk Litwin. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
114. Zostały mi słowa miłości : Maria Hiszpańska-Neumann : życie i twórczość / Maria Czarnecka, Ewa Kiedio. Warszawa : Towarzystwo "Więź", 2019