Deponowanie w repozytorium

 

Instrukcja deponowania prac w Repozytorium UMK

Moje prace w internecie

Dlaczego warto umieszczać swoje prace naukowe i dydaktyczne w Internecie?

• Zwiększa się promocję badań własnych i skalę ich oddziaływania;
• Zwiększa się widoczność i poczytność prac, rosną cytowania;
• Nawiązuje się nowe kontakty i buduje własny prestiż naukowy;
• Wspomaga się dydaktykę i ułatwia studentom dostęp do wiedzy.

Gdzie można umieszczać swoje prace, by zwiększyć ich widoczność?

1. W otwartych naukowych repozytoriach dziedzinowych świata
2. W elektronicznych czasopismach naukowych

Repozytoria dziedzinowe są to archiwa elektroniczne, które gromadzą prace naukowe, głównie artykuły (preprinty i postpriny) związane z konkretną dziedziną lub instytucją. Spis takich archiwów dostępny jest na stronie OpenDoar . Wybierz swoją dziedzinę i samodzielnie zdeponuj artykuł w wybranym repozytorium. Wszystkie repozytoria świata są widoczne przez metawyszukiwarki naukowe takie jak BASE czy Google Scholar, zatem twój artykuł od razu wchodzi do obiegu literatury światowej. Repozytoria pokazują ponad 50 milionów artykułów z różnych dziedzin wiedzy. Warto spróbować!

Jeśli chcesz sprawdzić politykę wydawnictwa wobec deponowania prac w Internecie wejdź do bazy Sherpa/Romeo i poszukaj swojego wydawcy. Otrzymasz informację o jego polityce wobec umieszczania prac w otwartym Internecie. Zwykle wydawcy zgadzają się na repozytoria.


Jeśli poszukujesz czasopisma naukowego, w którym możesz opublikować swoją pracę to wejdź do najpełniejszej listy czasopism elektronicznych świata Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek i wyszukaj interesujące cię czasopisma wg dziedziny wiedzy.

Na UMK mamy kilka możliwości i platform elektronicznych:

  1. Repozytorium UMK – gromadzi i upowszechnia materiały naukowe bieżące urodzone cyfrowo i wyprodukowane na UMK;
  2. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – upowszechnia materiały naukowe analogowe wymagające digitalizacji ważne dla naszego regionu;
  3.  Czasopisma elektroniczne wydawane na Uniwersytecie.
  4. Otwarte Zasoby Edukacyjne - kursy, wykłady i seminaria online organizowane na UMK.

Udostepnienie swojej pracy na jednej z tych platform powoduje, że zaczyna ona funkcjonować w obiegu światowym i jest widoczna przez wszystkie najważniejsze wyszukiwarki naukowe świata oraz narzędzia bibliograficzne i zbierające i liczące cytowania takie, jak Google Scholar czy Publish or Perish.

Dodatkowo UMK dysponuje możliwością udostępnienie prac naukowych czy dydaktycznych w sieci zamkniętej UMK w Zasobie cyfrowym UMK, do którego dostęp mają tylko pracownicy i studenci naszej uczelni.

Copyright

Zarządzaj mądrze swoimi prawami autorskimi, nie przenoś praw autorskich na inne podmioty, udzielaj im licencji na konkretne pola eksploatacji. Sam decyduj o tym, jak twój utwór będzie upowszechniany w Internecie. Skorzystaj z licencji Creative Commons, które są znane na całym świecie i wyjaśnią wszystkim  użytkownikom twoich prac, jak mogą je zgodnie z twoją wolą wykorzystać.


W celu upowszechnienia swojej pracy w Internecie skontaktuj się z bibliotekarzami z Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego.

Na pytania związane z prawnymi aspektami deponowania porad udziela Bożena Bednarek-Michalska, która również poinformuje o prawnych aspektach upowszechniania nauki w sieci. Kustosz dyplomowany: mgr Bożena Bednarek-Michalska, tel. (+48-56) 611-4417 mailto:Bozena.Michalska@bu.umk.pl
 

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami