Komisja ds Ocen Bibliometrycznych

Dnia 29 grudnia 2016 r. Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została powołana Komisja ds Ocen Bibliometrycznych w UMK. Zadaniem Komisji jest przygotowywanie na wniosek Rektora lub Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej rekomendacji, opinii i stanowisk w sprawach związanych z oceną bibliometryczną publikacji pracowników UMK, w szczególności w przypadkach wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości dokonanej oceny bibliometrycznej. Komisja działa od dnia 1 stycznia 2017 r. Zastrzeżenia odnośnie punktacji publikacji można zgłaszać do Sekcji Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych (mail: bibliometria@umk.pl; tel. 6114488), zostaną przedstawione do rozpatrzenia Komisji na najbliższym posiedzeniu.