Jan Pakulski

Spuścizna rękopiśmienna Profesora Jana Pakulskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Nieopracowana spuścizna po badaczu historii średniowiecznej, profesorze Janie Pakulskim zawiera przede wszystkim jego materiały warsztatowe, maszynopisy i rękopisy jego prac naukowych oraz materiały dokumentujące jego działalność naukową.